כספי ומשאבי הציבור הינם נחלתם של כולנו. המחלקה בוחנת הסדרים שונים בין המדינה לחברות שונות במשק ומדיניות שלטונית בסוגיות שונות וזאת בכדי להבטיח כי כל אחד מאזרחי ישראל יוכל ליהנות ממשאבי המדינה באופן שוויוני וצודק.

מונופול הגז

מאגרים אנרגטיים מתכלים הם נכס אסטרטגי חשוב מאין כמותו ובעלי השלכות כלכליות, פוליטיות-ביטחוניות, סביבתיות ובריאותיות נרחבות. יתרונותיו של הגז הטבעי כמקור אנרגיה רבים; זהו מקור אנרגיה זול ונקי וניתן לנצלו בתחנות כוח, מתקני התפלה ובשימושים נוספים. השימוש בגז טבעי במפעלי התעשייה המקומית מביא לחסכון ניכר בעלויות הייצור. הגז הטבעי עשוי גם לשמש כחומר גלם לתעשייה הכימית והפטרוכימית, ואף כחומר תדלוק לכלי רכב. בשל כך, לתגליות הגז הטבעי בישראל ערך רב, לרבות הענקת עצמאות אנרגטית, פיתוח כלכלי נרחב, ושמירה על איכות הסביבה ובריאות הציבור תוך הפחתת זיהום האוויר ופליטות גזי החממה. להמשך הקריאה 

עסקת הדולפינריום

לפני כשנים-עשר שנים יזמה עיריית תל אביב עסקה משולשת אשר מטרתה פינוי מתחם הדולפינריום, העברתו לרשות העירייה והפיכתו לטיילת עבור תושבי העיר. על מנת לפנות שטח זה, הוחלט כי בשטח הסמוך למתחם, יוענקו ליזם המחזיק כיום בדולפינריום זכויות לבניית בניין מגורים ומבנה מלונאות. תכנית זו, אשר בזמנו זכתה לביקורת חריפה מטעם מבקר המדינה (דוח שנתי 57ב לשנת 2006), עמדה בחודשים האחרונים בפני הליכי אישור מתקדמים, זאת למרות העובדה שמרבית הפגמים עליהם הצביע המבקר לא רופאו, ואף כיום, שמונה שנים לאחר פרסום הדוח, מדובר בקשיים שתפחוּ למימדי ענק, אשר עלותם לקופת המדינה מסתכמת במאות מיליוני שקלים. להמשך הקריאה 

מניית הזהב בצים

  • שליחת מכתב לשרי הממשלה שלא יסכימו לביטול מניית הזהב בצים. בעקבות הלחץ הציבורי על הנושא, הנושא ירד מהפרק (לעת עתה).
  • שליחת בקשת חופש מידע על מנת לברר אילו מניות זהב יש בארץ, התקבלה תשובה.
  • תחילת מחקר חוזי מניות הזהב ומחקר משווה על מנת לגבש פתרון מערכתי לנושא.

בחודש יוני 2014, דרשה החברה לישראל בע"מ ממדינת ישראל לוותר על האינטרסים הקבועים שלה במניית הזהב בחברת צים לטובת הנושים ובעלי המניות בחברה. דרישה זו עוררה סערה ציבורית ולאחר מאבק תקשורתי, חברתי ופרלמנטרי בנושא, בו לקחה חלק אף התנועה, דרישה זו ירדה מהשולחן, לפחות לעת עתה. יחד עם זאת, פרשה זו הסבה את תשומת לב התנועה לצורך לעגן ולהגן על האינטרסים של המדינה בחברות בהן נקבעו מניות זהב למדינה. לאור זאת, התנועה החלה לחקור את הדוקטרינה הכללית של שימוש במניות הזהב בעולם ובישראל בפרט. כחלק מכך, חוקרת התנועה את תקנוני החברות בהן מפורטים התנאים של מניות המדינה. בהמשך, ולאחר סיום המחקר בנושא, מתכננת התנועה לגבש הצעת חוק אשר תעגן את מעמדן של מניות המדינה בחברות בהן היא קיימת. זאת, על מנת למנוע מצב בו גורמים אינטרסנטים מנשלים את המדינה מלהשפיע על המתרחש בחברות הללו.

זיכיונות חברת כיל ומניית הזהב

8.3.2015
התנועה לאיכות השלטון פנתה למנהל הכללי ברשות מקרקעי ישראל, בנצי ליברמן וליועץ המשפטי של הרשות, עו"ד יעקב קווינט בבקשה להעביר חומרים בעניין עמידתן של חברת תעשיות המלח לישראל וחברת מלח לישראל בע"מ בחוזי החריכה וההרשאה של קרקעות המלח בבקשת התנועה לקבל מידע נושאים, בין היתר בנוגע לשאלה האם חברות המלח עדיין מחזירות ועושות שימוש בשטחים ללא הסכמי הרשאה תקפים; האם חברות המלח עמדו בתנאים להארכת חוזה החכירה ל38 שנים נוספות בעתלית והאם החכירה הוארכה לבסוף; הו הסטטוס השטחים באילת ואם נוצלה זכות הרשות לביטול חוזה החכירה ככל שלא מיצה את כל החובות החברות בגין אי-פינוןי שטחים לאחר תום חוזי ההרשאה. התנועה חזרה ועמדה על כך שתיערך בחינה כוללת וממצה של הממצאים והחשדות להפרת חוזי החכירה וההרשאה, וכי ינקטו אמצעים כלפי החברות בהתאם. זאת, לאור החשיבות הרבה שאנו רואים בבירור והתייחסות עניינית לחשדות אלו.
4.5.2015
בימים אלו בודקת התנועה לאיכות השלטון פעולות ועסקאות אשר ביצעה חברת כי"ל וחברות הבת שבבעלותה, אשר עולה חשש כי הן מפרות את תנאי מניית המדינה המיוחדת הקבועה בתקנון החברה. התנועה מבקשת לקבל את התכתבויות כי"ל ומשרד האוצר לשם קבלת אישור לכל אחת מהעסקאות שביצעה מדינת ישראל העניקה זיכיון למשפחת עופר על ים המלח, במסגרתו העניקה המדינה מנייה מיוחדת, הנקראת גם "מניית זהב". מניית המדינה המיוחדת נועדה להגן על אינטרסים חיוניים של המדינה וביניהם שמירה על אופייה של חברת כי"ל כחברה ישראלית אשר מרכז פעילותה וניהולה בישראל, פיקוח על השימוש במשאבי הטבע והגנה על ידע וטכנולוגיה שצוברת החברה במסגרת פעילותה בישראל. על כן יש חשיבות רבה ביישום תנאי המנייה הלכה למעשה. מהדוחות הכספיים שפרסמה החברה בשנים 2012-2014 עולה כי החברה אימצה אסטרטגיה מובהקת הכוללת את הרחבת פעילותה מחוץ לארץ, תוך התייעלות וצמצום פעילותה בישראל. לאור העובדה ששר האוצר הוא המחזיק במניית המדינה המיוחדת, התנועה לאיכות השלטון פנתה לממונה על יישום חוק חופש המידע בבקשה לבחון את אישורו של משרד האוצר לרשימת רכישות ומיזמים משותפים משמעותיים שפורסמה בדוח הכספי לשנת 2014 ומבקשת בהתאם לחוק חופש המידע לקבל מידע הכולל את מכתבי הפנייה של חברת כי"ל למשרד האוצר לשם קבלת אישור לביצוע כל אחת מהעסקאות שביצעה, מכתבי התשובה של משרד האוצר לפניות אלו, וכן החלטות משרד האוצר המאשרות את ביצוע העסקאות על תנאיהן.
14.5.2015
התנועה לאיכות השלטון פנתה למשרד האוצר בבקשה לקבלת מידע בנוגע להיערכות המשרד לסיום תקופת הזיכיון של חברת כי"ל, זאת לאור חשש להפרות של תנאי מניית המדינה המיוחדת הקבועה בתקנון חברת כי"ל, וכן בתקנון חברת מפעלי ים המלח. התנועה ביקשה להזכיר כי לאור הערכותיה של וועדת שישנסקי השנייה, כי הפיכת הנכסים הקבועים המוחזקים בידי בעל הזיכיון בחזרה לקניין הממשלה תהיה מלאכה קשה ומורכבת, וקביעתה כי דחיית בחינת אפשרויות יישום הסעיף לסוף תקופת הזיכיון עלולה לפגוע באינטרס הציבורי, המליצה הוועדה על הקמת צוות ייעודי שימונה על ידי החשבת הכללית, אשר יגבש המלצות בנוגע לאופן יישומו הראוי של התהליך בתום תקופת הזיכיון.

 

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il