20.1.2015

התנועה לאיכות השלטון פנתה לממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון בבקשה להתעדכן בהחלטתה הרשמית בנוגע למינוי פרופ' שריג למנכ"ל "אליהו". בפניה לממונה הבהירה התנועה עמדת לפיה מסמכות הממונה להתנגד למינויו הטרי של פרופ' עודד שריג, המפקח על הביטוח לשעבר, לתפקיד בכיר בקבוצת "אליהו", כמו גם לתפקיד בכיר בחברת "מגדל".

בתגובתה של הממונה על שוק ההון והביטוח, הדגישה סלינגר כי לפרופ' שריד ואליהו חברה לביטוח ניתנה הזדמנות לטעון את טענותיהם בעל פה. לאחר שנשמעו עמדותיהם לעניין זה, בכתב ובעל פה, החליטה הממונה, מתוקף סמכותה לפי סעיף 41י לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים להתנגד למינוי פרופ' שריג למנהל הכללי של חברת אליהו.

 

28.1.2015

בעקבות ניסיונו של שלמה אליהו לעקוף את עמדת הממונה בסוגיית מינויו של פרופ' עודד שריג ולמנותו לתפקיד יו"ר חברת מגדל אחזקות, פנתה התנועה לאיכות השלטון לממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון בקריאה להחיל את כללי הרגולציה גם על חברות האחזקה של הגופים הפיננסים. זאת מאחר ומדובר בחברה אשר לה אין מהות כלכלית משל עצמה מעבר לאחזקתה חברות אחרות והיא יונקת את תכליתה האמיתית מהפעילות הביטוחית של החברות שתחת החזקותיה.

 

3.2.2015

התנועה לאיכות השלטון פנתה ליו"ר הרשות לניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר בקריאה לבחון את תקינות התנהלותם של חברי הדירקטוריון "מגדל אחזקות" שהיו מעורבים בקבלת ההחלטה למנות את פרופ' עודד שריג לתפקיד יו"ר החברה. לעמדת התנועה, מהחלטה זו עלול להתעורר חשש שמינויו נעשה שלא לטובת החברה, זאת משום שמינויו נעדר משמעות מעשית מבחינת החברה, עקב האיסור המוטל עליו בנוגע לטיפול בענייני "מגדל ביטוח" עד לחודש אוגוסט 2016.

לעמדת התנועה, ראוי כי יושב ראש הרשות לניירות ערך ייבחן את תקינות התנהלותם של חברי הדירקטוריון "מגדל אחזקות" שהיו מעורבים בקבלת ההחלטה. לשם כך, על יושב ראש הרשות לניירות ערך לדרוש לקבל לידיו את הפרוטוקולים של ישיבת הדירקטוריון בה התקבלה ההחלטה על מינויו של פרופ' עודד שריג.


English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il