"מרחב הדולפינריום"

לפני כשנים-עשר שנים יזמה עיריית תל אביב עסקה משולשת אשר מטרתה פינוי מתחם הדולפינריום, העברתו לרשות העירייה והפיכתו לטיילת עבור תושבי העיר. על מנת לפנות שטח זה, הוחלט כי בשטח הסמוך למתחם, יוענקו ליזם המחזיק כיום בדולפינריום זכויות לבניית בניין מגורים ומבנה מלונאות. תכנית זו, אשר בזמנו זכתה לביקורת חריפה מטעם מבקר המדינה (דוח שנתי 57ב לשנת 2006), עמדה בחודשים האחרונים בפני הליכי אישור מתקדמים, זאת למרות העובדה שמרבית הפגמים עליהם הצביע המבקר לא רופאו, ואף כיום, שמונה שנים לאחר פרסום הדוח, מדובר בקשיים שתפחוּ למימדי ענק, אשר עלותם לקופת המדינה מסתכמת במאות מיליוני שקלים.

לאור זאת, החליטה התנועה, בשיתוף עם ארגון "אדם טבע ודין" להתערב בהליכי אישור התכנית ולהצביע על הקשיים המהותיים הפוגמים באופן יסודי בכדאיות תכנית "מרחב הדולפינריום" לציבור. בהיבט הכלכלי, הפער בין שווי הזכויות העומדות ליזם כיום לשווי הזכויות אשר הוא עתיד לקבל כתוצאה מתכנית האיחוד והחלוקה הינו מוגזם, בלתי פרופורציונאלי וחריג ביותר בנוף התכנון והבניה הישראלי. על פי שמאות שנערכה ע"י מתנגדות התכנית, שווי הזכויות אשר היזם עתיד לקבל במתנה מהמדינה עומד על 1,313 מיליון ₪, פי 31 (!!) משווי הנכס בו הוא מחזיק כרגע ופי 7 מהפער עליו הצביע המבקר בשנת 2006. בהיבט המשפטי, ישנו כשל האינהרנטי באישורים המצורפים לתכנית, אישורים המסתמכים על הערכת שומה בת לפחות 9 שנים, והנטולה תשתית ראייתית מעמיקה ומבוססת כנדרש מכל תכנית באשר היא.

בהעדרה של הערכת שמאות עדכנית מטעם המדינה ואף לאור סירובה של הרשות להעביר לידי המתנגדות שומות אודות הנכס, פנתה עמותת "תושבים למען נווה צדק" לשמאי מקרקעין וכלכלן אשר העריך את שוויו של הנכס לאחר החלוקה. התנועה ביססה עמדתה על הערכת השמאות הזו. בנוסף, בהיבט התכנוני, התכנית עומדת בסתירה לתכניות אחרות החלות במקום, באופן המעיד על כך שהאינטרסים העיקריים אשר מקודמים בתכנית הינם אינטרסים כלכליים של היזם, זאת על חשבון זכויותיו וצרכיו של הציבור המקומי המתגורר בסביבה זו והציבור הישראלי בכללו, אשר נציגיו מוותרים על זכותו למקסם רווחיו משטח זה.

התנועה פעלה באופן אינטנסיבי לעצירת אישור התכנית, זאת באמצעות גיבוש מסמך התנגדות מפורט אשר הוגש לועדה המחוזית ושליחת מכתבים לגורמים שונים ברשויות המדינה, לרבות רשויות הביקורת, על מנת שיתערבו בתכנית וימנעו את אישורה במתכונת הנוכחית. יצוין, כי בעקבות המכתבים הללו אף קוימו פגישות מקצועיות עם מרבית מהגורמים הקשורים לתכנית. כן, על מנת לגבש טענותיה כנגד התכנית, שלחה התנועה כמות בלתי מבוטלת של בקשות חופש מידע אודות התכנית. התנועה הופיעה בועדה המקומית והמחוזית לתכנון ובניה ופרשה מדוע לעמדתה מוטלת על הועדות השונות חובה שלא לאשר את התכנית.

באמצע חודש דצמבר 2014, התפרסמה החלטה של הועדה המחוזית, לפיה הוחלט לאשר את התכנית מבחינה תכנונית בלבד, בלי הרכיב של חלוקת הקרקע בין העירייה, רשות מקרקעי ישראל והיזם (כלומר בלי רכיב האיחוד והחלוקה) ולהחזיר אותו לבחינה מחודשת בועדה המקומית. החלטתה של הועדה מהווה הצלחה משמעותית לפעילות התנועה, משום שמדובר בקבלת העמדה לפיה ישנו פער בלתי פרופורציונאלי בין הזכויות אשר עומדות ליזם כיום, לזכויות שהוא עתיד לקבל לאחר אישור התכנית, קרי בחלוקת הזכויות אשר עמדה בלב התכנית. כן, מדובר בקבלת העמדה לפיה הפרוצדורה בה אושרה התכנית הנוכחית איננה עומדת בכללי מנהל ציבורי תקין. יחד עם זאת, טיפול התנועה בתיק לא הסתיים וכעת נותר לוודא שחלוקת הזכויות החדשה תעשה באופן ראוי ותקין.10.3.2015

התנועה לאיכות השלטון פנתה לממונה על חופש המידע ברשות מקרקעי ישראל בבקשה לקבל מסמכים בעניין מרחב הדולפינריום

התנועה לאיכות השלטון פנתה לרשות מקרקעי ישראל בעקבות קבלת מסמך דברי ההסבר להצעת החלטה בנושא "מתחם הדולפינריום - תוכנית איחוד וחלוקה", במהלך ישיבה אשר קיימה התנועה עם נציגי המינהל בתאריך בחודש נובמבר האחרון במשרדי רשות מקרקעי ישראל בתל אביב. התנועה מבקשת מרשות מקרקעי ישראל את כל הנספחים המצוינים בדברי ההסבר; החלטות הנהלת מינהל מקרקעי ישראל ביחס לתכנית "מתחם הדולפינריום", חוות דעת תכנוניות; פרוטוקולים והחלטות ועדת הפטור.

1.4.2015

התנועה לאיכות השלטון הופיעה בפני הוועדה המקומית לתכנון ובנייה כי העברת מתחם הדולפינריום היא בעצם מתנה בשווי של מאות מליוני שקלים שמעבירה עיריית תל אביב ליזמים, וזאת על חשבון התושבים.

התנועה קראה לוועדה שלא לאשר את התוכנית בטענה כי מדובר במתנה בשווי מאות מיליוני שקלים שתועבר ליזמים על חשבון הציבור. במהלך הדיון הציגה עו"ד יעל קריב-טייטלבאום חוות דעת שמאית שנערכה עבור התנועה לפני חצי שנה, לפיה שווי שטח הדולפינריום שבו מחזיקים היזמים הוא 42 מיליון שקל בלבד, ואילו שווי המגרשים שיימסרו בתמורה, על זכויות הבניה הנרחבות בהם, גבוה פי 31 ועומד על מיליארד ו-313 מיליון שקלים: "יש פה מתנה לא סבירה שנותנות עיריית תל אביב ומדינת ישראל. אמנם היזם יידרש לשלם 50% מהשווי היטלי השבחה לעירייה, ואחוז נוסף מהשווי כדמי היתר למינהל, וגם אז, עדיין יישאר בידיו רווח של כמה מאות מיליוני שקלים".

 

 

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il