הודעות לעתונות

05/02/2018 איכות השלטון בקריאה לשר חיים כץ להשעות עצמו עד לתום בירור החשדות
05/02/2018 קריאה לביטול האישור שניתן לסלקום ואכיפה של תנאי הרישיון
05/02/2018 איכות השלטון בפנייה ליו"ר הכנסת בקריאה לשלול את היתר השדלנות של מירב שמולי
02/02/2018 מחר (מוצ"ש 3.2.18) בשעה 20:00 תתקיים הפגנה נוספת של התנועה לאיכות השלטון בכיכר רבין כדי למחות נגד השחיתות – נשים משמיעות קול
24/01/2018 התנועה לאיכות השלטון פנתה למר אלברט סחרוביץ, מנכ"ל הכנסת בבקשה לקבל את רשימת הגופים אר זככו לנהל לשכות במשכן הכנסת, ואת הנוהל על פיו נבחרו גופים א
22/01/2018 קריאה לכנס את מועצת הרשות השנייה לדיון וקביעת כללים לעניין מתמודדים בבחירות המוניציפליות המשדרים ברדיו טרום הבחירות
21/01/2018 איכות השלטון בקריאה לשרה שקד לקדום תיקוני חקיקה שימנעו ריקון מתוכן של חוק הריכוזיות
07/01/2018 מזה כשנה לא מתקיימים כלל דיונים באוצר בנוגע להפרות לכאורה של מניית הזהב על ידי כי"ל
19/12/2017 פניית התנועה לאיכות השלטון ליועמ"ש בעקבות "נאום ההסתה" של ראש הממשלה
18/12/2017 בית המשפט המחוזי בירושלים לרשות ניירות ערך: מסמכים הנוגעים לחריגות תקציביות בבניית בניין הבורסה החדש יועברו לידי התנועה לאיכות השלטון
13/12/2017 איכות השלטון לרשות המיסים בקריאה שלא להאריך את תוקף האישור של אגודות עותומניות
06/12/2017 איכות השלטון וקואליציית הארגונים החברתיים: ועדת היישום לרפורמה להגברת התחרות בשוק הבנקאות אינה מקיימת את דרישות החוק
05/12/2017 קריאה להימנע מאישור רכישת בנק אגוד ע"י בנק מזרחי-טפחות
03/12/2017 איכות השלטון ליועץ המשפטי של הכנסת: אסור השתתפותו של יו"ר הקואליציה דוד ביטן בהצבעה על "חוק ההמלצות"
30/11/2017 איכות השלטון בקריאה לראש האופוזיציה וראשי סיעות האופוזיציה להצביע נגד "חוק ההמלצות" ולא להתקזז בהצבעה
29/11/2017 איכות השלטון: התיקונים המוצעים לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע נוגדים את עקרונות ועדת ששינסקי ומעלים חשש שנועדו להיטיב עם חברות הגז על חשבון האינטרס הציבורי
28/11/2017 איכות השלטון: יש לאסור על השתתפות ראש הממשלה, יו"ר הקואליציה ושר הרווחה בהצבעות על "חוק ההמלצות"
28/11/2017 קריאה לפתוח בחקירה בעקבות כתבתו של עמית סגל בעניין "תעשיית השחיתות הפוליטית של דני דנון"
20/11/2017 הוגשה עתירה לבג"ץ לקיים בחירות במועצה המקומית תל מונד במועדן
20/11/2017 איכות השלטון בקריאה לחברי ועדת הפנים לא לתת יד להצעת חוק ההמלצות שמטרתה הגנה פרסונלית בגין מעשים לכאורה של שחיתות
20/11/2017 התנועה לאיכות השלטון הגישה לחברי ועדת חוקה חוק ומשפט נייר עמדה בדבר תקנות בית המשפט – אגרות תובענות ייצוגיות
20/11/2017 איכות השלטון בקריאה לכנס את מועצת הרשות השנייה לשם דיון וקביעת כללים לעניין מתן במה לאישים המורשעים בפלילים, וקוד אתי להתנהלות הזכייניות
15/11/2017 הוגשה בקשה מטעם התנועה לאיכות השלטון להצטרך להליך במעמד "ידיד בית המשפט" בעתירת המדינה כנגד החלטת בית הדין הארצי לעבודה המתיר את שביתת עובדי חברת החשמל כנגד עקרונות חוק משק החשמל
09/11/2017 איכות השלטון בפנייה למשרד התקשורת לקבלת מידע ומסמכים הנוגעים לחוות הדעת של "עדליא" בנוגע למיזוג בזק ו-yes.
03/11/2017 עתירה לבג"ץ: ביטול הקריאה הראשונה של "חוק ההמלצות" לנוכח הפרת תקנון הכנסת
02/11/2017 הגבלת הסדרי טיעון עם אישי ציבור בכירים – שינוי הנחיית פרקליט המדינה
29/10/2017 בקשה לפי חוק חופש המידע – אגודות עותומאניות המוכרות כמוסדות ציבור
29/10/2017 עמדת התנועה לאיכות השלטון בדבר הצעת חוק המפלגות (פריימריז)
18/10/2017 זוכי אות אביר איכות השלטון 2017
16/10/2017 הצטרפות להליך במעמד "ידידת בית המשפט" בתביעה שהוגשה כנגד העיתונאית ורד פלמן
16/10/2017 איכות השלטון בעתירה לבית המשפט: משרד האוצר מתעלם בשיטתיות מפניות לפרסם מידע בעניין טיפול המשרד בהפרות מניית הזהב על ידי כי"ל
03/10/2017 התנועה לאיכות השלטון עתרה לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרסם מידע אודות הוצאות שיפוץ ואחזקת מעון ראש הממשלה אותו מסרב משרד ראש הממשלה למסור
02/10/2017 קריאה להקמת ועדת בדיקה ממשלתית בפרשות רות דוד
27/09/2017 איכות השלטון בקריאה לנשיאה נאור לחזור בה מהחלטתה לבטל את השתתפות נציג הרשות השופטת בטקס הממלכתי לציון יובל לשחרור יהודה ושומרון
25/09/2017 הבטחת גיבוי לתשתיות הולכת הגז ממאגר "תמר"
24/09/2017 איומים כנגד חברת מועצת העיר אשדוד גב' הלן גלבר
24/09/2017 קריאה להימנע מקידום המלצות ועדת השרים המיוחדת לעניין מינויים בכירים בשירות המדינה
17/09/2017 חילוט כספי ערבויות והחזרת כספי אגרות תדרים לחברת "גולן טלקום"
17/09/2017 התנועה לאיכות השלטון מבקשת להצטרף כ"ידיד בית המשפט" במסגרת עתירה לבג"צ שהוגשה כנגד פעילותה של מועצת הדבש
14/09/2017 בקשה לתיקון הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בעניין יישוב סכסוכים שהמדינה צד להם
14/09/2017 איכות השלטון בפנייה לרשות מקרקעי ישראל לקבלת מידע ומסמכים הנוגעים לפיקוח על קרקעות שהוקצו לצרכי תעשייה בהליך של פטור ממכרז
13/09/2017 התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר הבינוי והשיכון חה"כ יואב גלנט ולשר האוצר ויו"ר קבינט הדיור, חה"כ משה כחלון בקריאה לפעול בהקדם להשלמת המהלכים לכינונה של הרשות ולמינוי מנהל ראוי ומקצועי ולקדם את מימוש יתר הוראות החוק ובניהן מינוי הועדה המייעצת.
13/09/2017 וועדה לבחינת סמכויות הנהלת משרד האוצר
12/09/2017 תגובת התנועה לאיכות השלטון לדין וחשבון על חריגות שכר לכאורה בגופים ציבוריים לשנת 2015
12/09/2017 התנועה לאיכות השלטון עתרה לבית המשפט המחוזי בחיפה כנגד עיריית חיפה לקבלת מידע ומסמכים הנוגעים לחלקת אדמה אותה קיבלה עמותת "היכל אליהו" ברחוב יפה נוף בחיפה
12/09/2017 תגובת התנועה לאיכות השלטון לפסיקת בגץ בנושא השוויון בנטל שהתקבלה ביום 12.9.17
10/09/2017 איכות השלטון בקריאה דחופה לשרה שקד לקדם תיקוני חקיקה שימנעו ריקון מתוכן של חוק הריכוזיות
03/09/2017 קבלת החלטת תובע בעניינם של ראשי עיר מכהנים
30/08/2017 תביעות חוב של רשויות המס – פעילות המערכת הממוחשבת
30/08/2017 איכות השלטון בקריאה לפרקליט המדינה לבחינת מעורבותו של מר אבריאל בר-יוסף בחוות הדעת של המל"ל בעניין "מתווה הגז"
30/08/2017 איכות השלטון לפרקליט המדינה קריאה לבחינת מעורבותו של מר אבריאל בר-יוסף בחוות הדעת של המל"ל בעניין "מתווה הגז"
30/08/2017 איכות השלטון לשר האוצר בקריאה למינוי ממונה על התקציבים
29/08/2017 התנועה לאיכות השלטון בבקשת חופש מידע ממשרד התשתיות בנוגע להארכת רישיון הקידוח "אלון D"
29/08/2017 חקירה במסגרת הליך משמעת בעניינו של מנכ"ל משרד החקלאות בעקבות אירוע מסירת הרחפן לראש ממשלת רוסיה
23/08/2017 תזכורת: מחר, יום ה', יתקיים דיון בבג"ץ בעתירת התנועה לאיכות השלטון לקיים את ההפגנות בעיר פתח תקווה בהתאם להוראות החוק.
21/08/2017 איכות השלטון למשרד האוצר: העבירו נתונים עפ"י חוק חופש המידע
21/08/2017 האם בכוונת משטרת ישראל לפתוח בחקירה פלילית כנגד גורמים המעורבים בפרשת זיכרון יעקב
21/08/2017 התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר האוצר, שרת המשפטים, שר הכלכלה והתעשייה ושר החקלאות, להמליץ בדחיפות על מינוי נציג מדינה מטעמיו בדירקטוריון מועצת הדבש
20/08/2017 בקשת חופש מידע בעניין מספר המתגייסים לשירות סדיר מקרב תלמידי הישיבות ובוגרי מוסדות החינוך החרדיים
18/08/2017 התנועה לאיכות השלטון בעתירה לבג"ץ לקיים את ההפגנות בעיר פתח תקווה בהתאם להוראות החוק
16/08/2017 התנועה לאיכות השלטון פנתה לרשות מקרקעי ישראל בבקשה לקבלת מידע ומסמכים הנוגעים לרכישת איש העסקים לב לבייב חלקות קבר בבית העלמין בהר המנוחות בירושלים
09/08/2017 תמלוגי זכויות יוצרים מאיימים על המשך קיום מפעל הרדיו החינוכי היכן אחריות תאגיד השידור?
07/08/2017 איכות השלטון בקריאה למפקחת על הבנקים ולממונה על ההגבלים העסקיים שלא לאשר את רכישת בנק אגוד על ידי בנק מזרחי-טפחות
07/08/2017 איכות השלטון ומעש בקריאה להימנע מקידום המלצות ועדת השרים בדבר מינוי משנים למנכ"לים במשרדי ממשלה כמשרות אמון
07/08/2017 איכות השלטון למשרד המשפטים: פעןו לקצבת כהונתו של רב הכותל המכהן
31/07/2017 בית המשפט העליון: "העתירה תרמה לשינוי ההתנהלות בשדה השירות הלאומי"
30/07/2017 מחר (יום ב') בשעה 9:00 יתקיים בבג"ץ דיון בעתירת התנועה לאיכות השלטון בבקשה לחייב תביעת שרה נתניהו בגין נזקים שהסבה לקופה הציבורית
30/07/2017 איכות השלטון בפניה למשרד התחבורה בבקשה לקבל מידע ופרוטוקולים לפי חוק חופש המידע – וועדת ההיגוי העליונה לפרויקט "קו אדום"- רק"ל גוש דן
30/07/2017 איכות השלטון לשרת המשפטים בדרישה להפעלת סמכות הפיקוח על האגודות העותומניות
26/07/2017 איכות השלטון בפנייה נוספת למשרד המשפטים ב‏‏קריאה לבדוק את ההסכמה להעניק חסינות תעסוקתית לעובדי נמלי הים
26/07/2017 איכות השלטון: למשרדי הביטחון והאוצר: חובתכם למנות לאלתר יו"ר לדירקטוריון התעשייה האווירית
19/07/2017 איכות השלטון ליועץ המשפטי לממשלה: "יש להשעות את מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה"
19/07/2017 איכות השלטון לאבי גבאי: מילותך מרשימות אך מעשיך בפועל אחרת
19/07/2017 איכות השלטון בקריאה לפתיחה בחקירה פלילית נגד המעורבים בסוגיית אספקת האמוניה ולהשעיית מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה
19/07/2017 מסמך הערות לתזכיר חוק לתיקון פקודת העיריות, שמוצע על ידי משרד הפנים בעקבות דו"ח הצוות בראשות דינה זילבר, לקידום טוהר המידות ברשויות המקומיות.
19/07/2017 איכות השלטון בקריאה לחקירת ההסכם בין המדינה לבין החברה הממשלתית לשירותי איכות הסביבה והתנהלות הצדדים במסגרתו.
18/07/2017 איכות השלטון בקריאה ליישום המלצות דו"ח מבקר המדינה בעניין סיוע המדינה לניצולי שואה
18/07/2017 איכות השלטון לרב הראשי בבקשה לשלילת תואר "רב" מרבנים שהורשעו בפלילים
17/07/2017 איכות השלטון ליועמ"ש: פתח חקירה פלילית נגד בנימין נתניהו בגין השמטה לכאורה של קשריו עם שאול אלוביץ' משאלון ניגוד העניינים
17/07/2017 איכות השלטון לשר התקשורת: מסור שאלון ניגוד עניינים
ראשון הקודם
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
הבא אחרון
English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il