הודעות לעתונות

12/02/2017 איכות השלטון בעתירת חופש מידע בבקשה לקבל דוח בדיקה בעניין הפרות, לכאורה, של תנאי מניית הזהב של המדינה בכי"ל
06/02/2017 הרבנות הראשית לישראל: "המועצה הדתית והרבנות המקומית כרמיאל מנועות מלהמשיך להעניק שירותי כשרות ותעודת הכשר לבית המטבחיים 'דבאח'"
05/02/2017 אל תשנו המלצתכם שלא למנות את יאיר שמיר ליו"ר תע"א
05/02/2017 התנועה למען איכות השלטון מבקשת מהמשטרה להבין מאיפה הגיע הזבל?
29/01/2017 תזכורת: מחר יתקיים דיון בבג"ץ בעתירת התנועה לאיכות השלטון למיצוי הליכי החקירה כנגד ניצב (בדימוס) מנשה ארביב, לרבות כתב אישום.
25/01/2017 התנועה למען איכות השלטון פנתה למנהל האגף לניהול ההון ברשויות המקומיות על מנת לברר את אי מינוי מבקר פנים במועצה המקומית ע'גר
24/01/2017 איכות השלטון בעתירה לבית המשפט: לחייב את רשות ניירות ערך לפעול בשקיפות ולמסור כל חוות דעת המצויה בידיה בעניין שינוי מבנה הבעלות בבורסה לניירות ערך
24/01/2017 הליך מינוי דירקטורים לחברות ממשלתיות – נבחרת הדירקטורים
24/01/2017 בדיקת ניגוד העניינים של מר יעקב פיינגולד.
22/01/2017 איכות השלטון בקריאה לשרת המשפטים להימנע מחקיקת חוק שנועד לפטור ראש ממשלה מכהן מהליכים פליליים
22/01/2017 בקשה להבהרת עמדת משרד התקשורת על הפרות תנאי הרישיון של גולן טלקום
22/01/2017 התנועה למען איכות השלטון בבקשה לקבל מידע ומסמכים אודות מינוי מר משה גראזי למנהל הרשות הממשלתית למים ולביו
18/01/2017 איכות השלטון לפרקליט המדינה: יש להגביל הסדרי טיעון עם אישי ציבור בכירים
18/01/2017 איכות השלטון בעתירה לבג"צ כנגד ראש הממשלה למניעת המשך כהונתו כשר התקשורת ושר החוץ
16/01/2017 איכות השלטון ליועץ המשפטי לממשלה: לפתוח בחקירה מידית בעניינו של שר הבריאות, ח"כ יעקב ליצמן
15/01/2017 בעקבות פניות התנועה לאיכות השלטון, משרד הפנים, האגף לביקורת ברשויות המקומיות הודיע כי יבחן את נסיעתו של ראש עיריית גבעתיים ועוזרתו לפולין
15/01/2017 איכות השלטון ליועמ"ש: יש להרחיב את רשימת החשודים; להורות על פרסום הקלטות שבמוקד הפרשה ולהורות על סיום כהונתו של ראש הממשלה כשר התקשורת.
11/01/2017 איכות השלטון לרשות להגבלים עסקיים: פתחו בחקירה האם מגעיהם של ראש הממשלה וארנון מוזס מהווים ניסיון להסדר כובל
09/01/2017 איכות השלטון בפנייה אל שר הפנים ואל שרת המשפטים בדרישה דחופה להפעלת סמכות הפיקוח על האגודות העותומאניות.
08/01/2017 התנועה לאיכות השלטון פנתה אל הרמטכ"ל וזאת כדי לתמוך בו לאור אירועי הימים האחרונים.
08/01/2017 איכות השלטון בפנייה למבקר המדינה: לפרסם את דו"ח הביקורת בעניין התנהלות קרן קיימת לישראל
02/01/2017 איכות השלטון: גיוס תרומות עבור חגיגות 70 שנות העצמאות של מדינת ישראל "החלטה חריגה, חסרת תקדים, בעייתית ובלתי סבירה באופן קיצוני"
01/01/2017 איכות השלטון לוועדה למינוי בכירים בשירות המדינה: הישארו עצמאיים ומקצועיים ואל תשנו דעתכם שלא למנות את יאיר שמיר ליו"ר תע"א
01/01/2017 התנועה לאיכות השלטון קוראת למשטרת ישראל לטפל בהסתה ברשת כנגד חיילים חרדים המשרתים בצבא
25/12/2016 איכות שלטון לשר האוצר והשר לשיתוף פעולה אזורי: הימנעו מקבלת החלטה בעניין ההפרדה המבנית בבזק בטרם פרסום דוח מבקר המדינה
19/12/2016 איכות השלטון בעתירה לבג"ץ בבקשה לחייב תביעת שרה נתניהו בגין נזקים שהסבה לקופה הציבורית
12/12/2016 איכות השלטון לראש הממשלה: פתיחת שירות המדינה למאות מינוייים פוליטיים ללא מכרז: "לא רצינית ומסוכנת"
07/12/2016 איכות השלטון בפנייה לרשות מקרקעי ישראל בבקשת חופש מידע בדבר הטיפול במחצבות
06/12/2016 התנועה לאיכות השלטון בעתירה לבג"ץ בבקשה למתן צו תנאי שלא לסגור את התיק הפלילי כנגד עו"ד נבות תל צור, צו על תנאי לחזור מהסדר הטיעון עמו וצו ביניים אשר ימנע את מימושו.
05/12/2016 איכות השלטון בקריאה לפיקוח "בזמן אמת" אחר התנהלות הבנקים ביחס למתן האשראי וגביית החובות של איש העסקים שלמה אליהו
04/12/2016 איכות השלטון בקריאה ליועמ"ש לחקור את ההדלפות בחקירת שרה נתניהו
01/12/2016 איכות השלטון ליועמ"ש: הורה באופן מיידי על פתיחה בחקירת מעורבותו של השר אביגדור ליברמן ב"פרשת ישראל ביתנו"
30/11/2016 איכות השלטון בפנייה לשר האוצר ושר התחבורה לכנס ועדה שתבחן את החריגה התקציבית בפרויקט הרכבת הקלה
28/11/2016 איכות השלטון בדרישה משר החקלאות, מר אורי אריאל, להעניק הבהרות לגבי הענקת רחפן לראש ממשלת רוסיה ולשאת בעלויות באופן אישי.
28/11/2016 מינויה של עוה"ד יונת דיין לתפקיד היועצת המשפטית של עיריית חולון
24/11/2016 איכות השלטון בעתירת חופש מידע כנגד עיריית בית שאן
24/11/2016 איכות השלטון קוראת למבקר המדינה לערוך בדיקה בעניין התקשרויות משרדי הממשלה עם חברת הייעוץ "מקינזי".
24/11/2016 חשש לטרפוד החלת פיקוח מבקר המדינה על קק"ל
23/11/2016 איכות השלטון בעתירה לבג"ץ בבקשה להורות על היועמ"ש לפתוח בחקירה פלילית בנוגע לרכישת הצוללות
23/11/2016 איכות השלטון בדרישה ממשרד החקלאות לקיים מפקד חקלאי כבר בתחילת 2017
22/11/2016 תגובת התנועה לאיכות השלטון בעקבות דוח מבקר המדינה על השלטון המקומי לשנת 2016
20/11/2016 איכות השלטון ליועמ"ש: יש להסדיר את סוגיית היועצים החיצוניים ובראשם עו"ד דוד שמרון
16/11/2016 בעקבות תחקירו של רביב דרוקר על עסקת הצוללות בין ישראל וגרמניה, דרישה מהיועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה פלילית
15/11/2016 נייר עמדה על המלצות להתאמות בחוק הבחירות
14/11/2016 בעקבות פרסום על הענקת רחפן לראש ממשלת רוסיה, פנייה לשר החקלאות לתת הבהרות ולשאת בהוצאות באופן אישי
08/11/2016 בג"צ: מדינת הפארטץ'. החלטת מועצת מקרקעי ישראל אינה חוקית
08/11/2016 בעקבות כתבתה של אילנה דיין ב"עובדה", קריאה למבקר המדינה לממשלה לבחון התנהלות לשכת ראש הממשל
02/11/2016 איכות השלטון בקריאה לחברי וועדת השרים לתמיכה בהצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)
02/11/2016 איכות השלטון למנכ"ל מכון התקנים: יש למצות את הדין עם בעלי התפקידים אשר כשלו במילוי תפקידם וכן, לדאוג לשיפוי מכון התקנים על הנזקים שנגרמו. לאור זאת, מתבקש מכון התקנים לפעול לטובת החזרת הכספים שניתנו, לכאורה, לעובד בניגוד לדין.
02/11/2016 איכות השלטון בקריאה ליועמ"ש: פתח בחקירה בחשד למתן עדות שקר של חבר הכנסת אורן חזן
01/11/2016 איכות השלטון: סעיף התקשורת בהסכמים הקואליציוניים הנו סעיף הצהרתי בלבד ולא מחייב
30/10/2016 מוכנים לפעול בכלל המישורים המשפטיים על מנת להבטיח כי יישא באחריות כלכלית אישית לפגיעה מיותרת בקופה הציבורית
30/10/2016 התנועה לאיכות השלטון פנתה לראשי סיעות הקואליציה בקריאה לעמוד בחוק ולהגן על שידור ציבורי עצמאי ואיכותי
26/10/2016 איכות השלטון למשרד האוצר: מהן העלויות הנלוות לחוק שיזם חבר הכנסת דוד ביטן, לביטול הקמת תאגיד השידור החדש והקמתה מחדש של רשות השידור?
26/10/2016 איכות השלטון לחברי ועדת הכספים: רפורמת שינוי מבנה הבורסה צפויה להיכשל: חברי הבורסה והבנקים ימשיכו לשלוט בבורסה ולשתק אותה
25/10/2016 זוכי אות אביר איכות השלטון 2016
09/10/2016 איכות השלטון בעתירת חופש מידע כנגד רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך
09/10/2016 התנועה לאיכות השלטון הגישה עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בנצרת כנגד עיריית בית שאן, מועצה מקומית בסמת טבעון, מועצה מקומית חצור הגלילית, מועצה מקומית כעביה-טבאש-חג'רג'רה ומועצה מקומית בוענייה-נוג'ידאת במסגרתה מתבקש בית המשפט להורות למועצות לקיים חובתן לפרסם דו"ח שנתי, במועד שיוגדר על ידי בית המשפט, שיכלול דיווח של הממונה על חוק חופש המידע ברשות הציבורית על אודות הפעלת חוק חופש המידע.
09/10/2016 התנועה לאיכות השלטון הגישה עתירה מנהלית בבית המשפט המחוזי בבאר שבע כנגד עיריית שדרות במסגרתה מתבקש בית המשפט הנכבד להורות לעירייה לקיים חובתה לפרסם דוח שנתי, במועד שיוגדר על ידי בית המשפט, שיכלול דיווח של הממונה על חוק חופש המידע ברשות הציבורית על אודות הפעלת חוק חופש המידע.
09/10/2016 התנועה לאיכות השלטון הגישה עתירה מנהלית בבית המשפט המחזי מרכז – לוד כנגד המועצה המקומית קדימה צורן, מועצה מקומית גדרה, מועצה מקומית בית דגן ומועצה מקומית באר יעקב במסגרתה מתבקש בית המשפט להורות למועצות לקיים חובתם לפרסם דו"ח שנתי, במועד שיוגדר על ידי בית המשפט, שיכלול דיווח של הממונה על חוק חופש המידע ברשות הציבורית על אודות הפעלת חוק חופש מידע
09/10/2016 התנועה לאיכות השלטון הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה עתירה מנהלית מוגשת בזאת עתירה מתבקש בית המשפט להורות על מועצה אזורית כפר ורדים, מועצה אזורית בסמ"ה, מועצה אזורית מגדל תפן, מועצה אזורית מעלה עירון ומועצה אזורית מעלה יוסף, לקיים חובתם לפרסם דוח שנתי, במועד שיוגדר על ידי בית המשפט הנכבד, שיכלול דיווח של הממונה על חוק חופש המידע ברשות הציבורית על אודות הפעלת חוק חופש המידע ביחידתו
09/10/2016 התנועה לאיכות השלטון הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה עתירה מנהלית מוגשת בזאת עתירה מתבקש בית המשפט להורות על מועצה אזורית כפר ורדים, מועצה אזורית בסמ"ה, מועצה אזורית מגדל תפן, מועצה אזורית מעלה עירון ומועצה אזורית מעלה יוסף, לקיים חובתם לפרסם דוח שנתי, במועד שיוגדר על ידי בית המשפט הנכבד, שיכלול דיווח של הממונה על חוק חופש המידע ברשות הציבורית על אודות הפעלת חוק חופש המידע ביחידתו
27/09/2016 מחר, יתקיים דיון בבג"ץ בעתירת התנועה כנגד הסוכנות היהודית ורמ"י בדבר העברת הקרקע שמשמשת כמרכז קליטה לעולים במבשרת ציון לידיים פרטיות תוך העשרת קופת הפנסיה של עובדי הסוכנות
26/09/2016 איכות השלטון לשר הבריאות: "חשד לשיקולים זרים במינוי חברי ועדת סל התרופות"
21/09/2016 התנועה לאיכות השלטון ליועמ"ש ופרקליט המדינה בקריאה להתנגד לשחרורו של מר פינטו ולמנוע פגיעה בהליך הפלילי בפרשת מנשה ארביב
20/09/2016 מניעת פרסום סקרי מחירי הדירות על ידי השמאי הממשלתי
13/09/2016 איכות השלטון קוראת למפעל הפיס למצות את הדין כנגד בעלי תפקידים ונותני השירותים אשר כשלו במילוי תפקידם
12/09/2016 התנועה לאיכות השלטון בפנייה לעיריית נהריה בבקשה לקבלת מידע ומסמכים
08/09/2016 איכות השלטון ליועמ"ש בקריאה לבדוק את החשדות כנגד ראש הממשלה
06/09/2016 איכות השלטון לשר הרווחה והשירותים החברתיים: אין להסתפק רק בחקירה משטרתית אלא על ועדה מיוחדת שתבחן את התנהלות מערך הפיקוח
30/08/2016 התנועה לאיכות השלטון בקריאה למנות נציגי ציבור לכהונה בוועדה המוניטרית של בנק ישראל
30/08/2016 התנועה לאיכות השלטון בקריאה לעריכת ביקורת ולהפסקת העברת הכספים במסגרת מסלול הסובסידיה "חלף פטם"
30/08/2016 התנועה לאיכות השלטון פנתה למשרד האוצר בבקשה לקבלת מידע בנושא הפרות של תנאי מניית הזהב
30/08/2016 התנועה לאיכות השלטון פנתה למשרד הפנים בבקשה לבחון את סמכות הפיקוח על אגודות עותומאניות
30/08/2016 התנועה לאיכות השלטון פנתה לרשות ההגבלים העסקיים בנושא פגיעה בתחרות בענף החקלאות באמצעות מועצות הייצור החקלאיות
24/08/2016 איכות השלטון ליועץ המשפטי לממשלה ולרמטכ"ל: יש להקפיא את מינוי סא"ל ממון לראש מצ"ח ולפתוח בחקירה משטרתית כנגדו וכנגד ראש אכ"א והפצ"
22/08/2016 קריאה למפקחת על הביטוח שלא לאשר היתר לחברת Yango Fujian הסינית לרכוש שליטה בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
21/08/2016 בקשת התנועה לאיכות השלטון לקבלת מידע ומסמכים עקב כשלון פרויקט חניוני "חנה וסע" במטרופולין תל אביב
16/08/2016 התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר הבריאות בקריאה לקבוע בתקנות משרד הבריאות איסור על שיווק ביצי רבייה למאכל
11/08/2016 איכות השלטון על השופט דורות: חשש כבד להפרת כללי האתיקה לשופטים
ראשון הקודם
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
הבא אחרון
English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il