הודעות לעתונות

17/09/2017 התנועה לאיכות השלטון מבקשת להצטרף כ"ידיד בית המשפט" במסגרת עתירה לבג"צ שהוגשה כנגד פעילותה של מועצת הדבש
12/09/2017 תגובת התנועה לאיכות השלטון לדין וחשבון על חריגות שכר לכאורה בגופים ציבוריים לשנת 2015
12/09/2017 התנועה לאיכות השלטון עתרה לבית המשפט המחוזי בחיפה כנגד עיריית חיפה לקבלת מידע ומסמכים הנוגעים לחלקת אדמה אותה קיבלה עמותת "היכל אליהו" ברחוב יפה נוף בחיפה
12/09/2017 תגובת התנועה לאיכות השלטון לפסיקת בגץ בנושא השוויון בנטל שהתקבלה ביום 12.9.17
10/09/2017 איכות השלטון בקריאה דחופה לשרה שקד לקדם תיקוני חקיקה שימנעו ריקון מתוכן של חוק הריכוזיות
30/08/2017 תביעות חוב של רשויות המס – פעילות המערכת הממוחשבת
30/08/2017 איכות השלטון לפרקליט המדינה קריאה לבחינת מעורבותו של מר אבריאל בר-יוסף בחוות הדעת של המל"ל בעניין "מתווה הגז"
30/08/2017 איכות השלטון לשר האוצר בקריאה למינוי ממונה על התקציבים
29/08/2017 חקירה במסגרת הליך משמעת בעניינו של מנכ"ל משרד החקלאות בעקבות אירוע מסירת הרחפן לראש ממשלת רוסיה
23/08/2017 תזכורת: מחר, יום ה', יתקיים דיון בבג"ץ בעתירת התנועה לאיכות השלטון לקיים את ההפגנות בעיר פתח תקווה בהתאם להוראות החוק.
21/08/2017 איכות השלטון למשרד האוצר: העבירו נתונים עפ"י חוק חופש המידע
21/08/2017 האם בכוונת משטרת ישראל לפתוח בחקירה פלילית כנגד גורמים המעורבים בפרשת זיכרון יעקב
21/08/2017 התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר האוצר, שרת המשפטים, שר הכלכלה והתעשייה ושר החקלאות, להמליץ בדחיפות על מינוי נציג מדינה מטעמיו בדירקטוריון מועצת הדבש
20/08/2017 בקשת חופש מידע בעניין מספר המתגייסים לשירות סדיר מקרב תלמידי הישיבות ובוגרי מוסדות החינוך החרדיים
18/08/2017 התנועה לאיכות השלטון בעתירה לבג"ץ לקיים את ההפגנות בעיר פתח תקווה בהתאם להוראות החוק
16/08/2017 התנועה לאיכות השלטון פנתה לרשות מקרקעי ישראל בבקשה לקבלת מידע ומסמכים הנוגעים לרכישת איש העסקים לב לבייב חלקות קבר בבית העלמין בהר המנוחות בירושלים
09/08/2017 תמלוגי זכויות יוצרים מאיימים על המשך קיום מפעל הרדיו החינוכי היכן אחריות תאגיד השידור?
07/08/2017 איכות השלטון בקריאה למפקחת על הבנקים ולממונה על ההגבלים העסקיים שלא לאשר את רכישת בנק אגוד על ידי בנק מזרחי-טפחות
07/08/2017 איכות השלטון ומעש בקריאה להימנע מקידום המלצות ועדת השרים בדבר מינוי משנים למנכ"לים במשרדי ממשלה כמשרות אמון
07/08/2017 איכות השלטון למשרד המשפטים: פעןו לקצבת כהונתו של רב הכותל המכהן
31/07/2017 בית המשפט העליון: "העתירה תרמה לשינוי ההתנהלות בשדה השירות הלאומי"
30/07/2017 מחר (יום ב') בשעה 9:00 יתקיים בבג"ץ דיון בעתירת התנועה לאיכות השלטון בבקשה לחייב תביעת שרה נתניהו בגין נזקים שהסבה לקופה הציבורית
30/07/2017 איכות השלטון בפניה למשרד התחבורה בבקשה לקבל מידע ופרוטוקולים לפי חוק חופש המידע – וועדת ההיגוי העליונה לפרויקט "קו אדום"- רק"ל גוש דן
30/07/2017 איכות השלטון לשרת המשפטים בדרישה להפעלת סמכות הפיקוח על האגודות העותומניות
26/07/2017 איכות השלטון בפנייה נוספת למשרד המשפטים ב‏‏קריאה לבדוק את ההסכמה להעניק חסינות תעסוקתית לעובדי נמלי הים
26/07/2017 איכות השלטון: למשרדי הביטחון והאוצר: חובתכם למנות לאלתר יו"ר לדירקטוריון התעשייה האווירית
19/07/2017 איכות השלטון ליועץ המשפטי לממשלה: "יש להשעות את מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה"
19/07/2017 איכות השלטון לאבי גבאי: מילותך מרשימות אך מעשיך בפועל אחרת
19/07/2017 איכות השלטון בקריאה לפתיחה בחקירה פלילית נגד המעורבים בסוגיית אספקת האמוניה ולהשעיית מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה
19/07/2017 מסמך הערות לתזכיר חוק לתיקון פקודת העיריות, שמוצע על ידי משרד הפנים בעקבות דו"ח הצוות בראשות דינה זילבר, לקידום טוהר המידות ברשויות המקומיות.
19/07/2017 איכות השלטון בקריאה לחקירת ההסכם בין המדינה לבין החברה הממשלתית לשירותי איכות הסביבה והתנהלות הצדדים במסגרתו.
18/07/2017 איכות השלטון בקריאה ליישום המלצות דו"ח מבקר המדינה בעניין סיוע המדינה לניצולי שואה
18/07/2017 איכות השלטון לרב הראשי בבקשה לשלילת תואר "רב" מרבנים שהורשעו בפלילים
17/07/2017 איכות השלטון ליועמ"ש: פתח חקירה פלילית נגד בנימין נתניהו בגין השמטה לכאורה של קשריו עם שאול אלוביץ' משאלון ניגוד העניינים
17/07/2017 איכות השלטון לשר התקשורת: מסור שאלון ניגוד עניינים
16/07/2017 איכות השלטון לפרקליט המדינה: יש לקבל לאלתר החלטה בפרשות "מעונות ראש הממשלה"
13/07/2017 עתירה לבג"ץ למינוי יושב ראש דירקטוריון התעשייה האווירית
11/07/2017 איכות השלטון בפנייה ליועמ"ש ולשר הביטחון בקריאה לבחון את מעורבות משרד עוה"ד שמרון-מולכו בעניינים אסטרטגיים של מדינת ישראל ולהשהות את עסקאות רכישת כלי השיט.
11/07/2017 התנועה לאיכות השלטון פנתה לעיריית רמת גן ולחברה הכלכלית לפיתוח רמת גן, לקבלת מסמכים הנוגעים למינויה של חנה הרצמן ליועצת אמנות ותרבות לחברה הכלכלית של עיריית רמת גן
06/07/2017 איכות השלטון לח"כ אמסלם: הפסק את הקמפיין נגד המפכ"ל והמשטרה והעבר את הפיקוח על המשטרה מועדת הפנים
04/07/2017 איכות השלטון לבנק ישראל בבקשת חופש מידע הנוגעת לועדת האיתור למינוי נציגי ציבור לוועדה המוניטרית
03/07/2017 איכות השלטון בקריאה לשר האוצר למינוי ממונה על התקציבים ולהקפאת פעילות הוועדה לבחינת סמכויות הנהלת משרד האוצר עד להשלמת מינוי זה רקע
03/07/2017 לקראת סיום תפקידו של אמיר לוי, ממונה על התקציבים במשרד האוצר
28/06/2017 איכות השלטון בקריאה לחברי וועדת השרים: דחיית הצעת חוק הצפויה לפגוע בעצמאות המשטרה
26/06/2017 עתירה לבג"ץ למינוי מיידי של מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה
22/06/2017 בבקשת התנועה למתן צו על תנאי שלא לסגור את התיק הפלילי כנגד עו"ד נבות תל צור וצו על תנאי לחזור מסגירת התיק ומההסדר המותנה שנערך עמו
21/06/2017 אישורים מטעם משרד האוצר להעברת נכסים וקרקעות בין הסוכנות היהודית לחברה לניהול קופת התגמולים והפנסיה של עובדיה התנועה לאיכות השלטון פנתה היום (יום ד') לשר האוצר, משה כחלון ולממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר
21/06/2017 תגובת המדינה בבג"צ הדולפינריום מוכיחה: המדינה מתעקשת למסור לבעלי הדולפינריום נכס ציבורי, ללא מכרז, בלי שום הצדקה
20/06/2017 התנועה לאיכות השלטון פנתה למשנה ליועמ"ש, גב' דינה זילבר בקריאה לפעול כנגד הצעת ההחלטה של הממשלה להתיר לרב הכותל לעסוק בתיווך בגיוס תרומות ולקציבת כהונתו של רב הכותל כשל נושאי משרה בכירים ולפי אמות המידה שנקבעו ע"י הממשלה
20/06/2017 איכות השלטון בפנייה ליועמ"ש להפסקת כהונתו של רב העיר כפר סבא, הרב אברהם שלוש
19/06/2017 איכות השלטון: בלי כלים משמעותיים לוועדת החקירה הפרלמנטרית לא יהיה ניתן לבצע חקירה אפקטיבית בנושא התנהלות הבנקים
19/06/2017 נוהל לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות החינוך
19/06/2017 התנועה לאיכות השלטון ואדם טבע ודין בערר נגד הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים בעניין חניון אגריפס
15/06/2017 איכות השלטון בעתירה לחייב את רשם ההקדשות והיועמ"ש להגיש תביעות נגזרות בשם מפעל הפיס כנגד נושאי משרה בכירים שכשלו בביצוע תפקידם
14/06/2017 נייר עמדת התנועה לאיכות שלטון בנושא חוק הדבש
14/06/2017 איכות השלטון בדרישה ליישום מסקנות דוחות ציבוריים בעניין בטיחות אירועים המוניים
14/06/2017 אוזלת ידה של הממשלה בטיפול באלימות כנגד נשים
14/06/2017 ערער על סגירת תיק מועצת דלית אל כרמל, כרמים וסונול
11/06/2017 איכות השלטון בערעור לבית המשפט העליון: לחייב את רשות ניירות ערך לחשוף חוות דעת שהיא מסתירה בנושא שינוי מבנה הבורסה
06/06/2017 קריאה לפתיחת חקירה פלילית בנוגע להעברת המסמכים המסווגים על ידי ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט
06/06/2017 התנועה לאיכות השלטון לשרת המשפטים- בקשי מחברי ועדת בחירת השופטים לפרסם את יומן הפגישות שלהם ולציין האם קיימו פגישות שעניינן מינוי שופטים עם גורמים זרים.
05/06/2017 התנועה איכות השלטון פנתה ליועץ המשפטי בקריאה להתייצב בהליך הסדר החוב ולהתנגד לאישור ההסדר עם פישמן
05/06/2017 התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר התקשורת בדרישה לשמר את אוצרות ארכיון רשות השידור ולהנגיש אותו לציבור הרחב
05/06/2017 התנועה איכות השלטון פנתה לנגידת בנק ישראל ולמפקחת על הבנקים בקריאה לסרב להסדר החוב המתגבש עם איש העסקים אליעזר פישמן
04/06/2017 איכות השלטון ליועמ"ש: הגיע הזמן לקבל החלטה בפרשות "מעונות ראש הממשלה"
04/06/2017 איכות השלטון לשרת המשפטים: יש להפעיל את הפיקוח על האגודות העותומניות באופן מיידי
04/06/2017 איכות השלטון למשרד התקשורת – בחלוף חצי שנה מהמועד שבו נדחה המועד לפרישת תשתיות על ידי הוט, עדכנו אותנו במצב הדברים
01/06/2017 התנועה לאיכות השלטון עתרה לבית המשפט לעניינים מנהליים: הורה למשרד התרבות והספורט לפרסם המידע הנוגע לנסיעת שרת התרבות והספורט לטורקיה
01/06/2017 איכות השלטון לשרים: התנגדו להצעת החוק להגבלת זכות העמידה
01/06/2017 התנועה לאיכות השלטון לשרת שקד: כנסי את הוועדה למינוי שופטים כדי שתדון במנוי של אסתר חיות לנשיאת בית המשפט העליון התנועה למען איכות השלטון לישראל פנתה הבוקר לשרת המשפט איילת שקד במכתב חריף בו היא מבקשת מהשרה לפעול לכינוס הוועדה למינוי שופטים ולפעול למינוי השופטת אסתר חיות לתפקיד נשיאת העליון. במכתבה תקפה התנועה את חדירתם של השיקולים הפוליטיים אל תוך הליך המינוי, ואת הפגיעה בשיטת הסניוריטי למינוי נשיא העליון.
29/05/2017 איכות השלטון לרה"מ- יש לנקוט בהליכים להרחקת מר אריה דרעי משולחן הממשלה, עקב החקירות הפליליות נגדו, ועל רקע הקלון שכבר דבק בו
24/05/2017 איכות השלטון לכחלון, שטייניץ ורשות החברות הממשלתיות: יש לנקוט סנקציות אישיות כנגד הדירקטורים בחברת החשמל אשר אישרו את הסכם הגז מול שותפות תמר
22/05/2017 איכות השלטון לראש הממשלה וליועמ"ש – יש למנות שר תקשורת
22/05/2017 איכות השלטון לשר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים- יש לנקוט צעדים למניעת ניצול כוחו של מונופול הגז הטבעי
18/05/2017 איכות השלטון לשר הבריאות-יש לאכוף את ההסכם בין מד"א לאיחוד הצלה
08/05/2017 איכות השלטון בפנייה למבקר המדינה בעניין התנהלות עיריית חולון ובדיקת מינוי היועצת המשפטית של העירייה
07/05/2017 איכות השלטון ליועמ"ש ולפרקליט המדינה: על המדינה לעתור לבג"צ כנגד תוצאות פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה
07/05/2017 טיפול הועדה העוסקת בעניין חיוב אישי של נושאי משרה במועצה האזורית גלבוע בהמשך לדו"ח מבקר המדינה
07/05/2017 עמדת התנועה בנוגע לתזכיר תקנות בתי המשפט לעניין אגרות בתובענות ייצוגיות
30/04/2017 איכות השלטון בבקשת מידע בנוגע ל"כספים אסורים" במושבים
ראשון הקודם
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
הבא אחרון
English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il