הודעות לעתונות

20/11/2017 הוגשה עתירה לבג"ץ לקיים בחירות במועצה המקומית תל מונד במועדן
20/11/2017 איכות השלטון בקריאה לחברי ועדת הפנים לא לתת יד להצעת חוק ההמלצות שמטרתה הגנה פרסונלית בגין מעשים לכאורה של שחיתות
20/11/2017 התנועה לאיכות השלטון הגישה לחברי ועדת חוקה חוק ומשפט נייר עמדה בדבר תקנות בית המשפט – אגרות תובענות ייצוגיות
20/11/2017 איכות השלטון בקריאה לכנס את מועצת הרשות השנייה לשם דיון וקביעת כללים לעניין מתן במה לאישים המורשעים בפלילים, וקוד אתי להתנהלות הזכייניות
15/11/2017 הוגשה בקשה מטעם התנועה לאיכות השלטון להצטרך להליך במעמד "ידיד בית המשפט" בעתירת המדינה כנגד החלטת בית הדין הארצי לעבודה המתיר את שביתת עובדי חברת החשמל כנגד עקרונות חוק משק החשמל
09/11/2017 איכות השלטון בפנייה למשרד התקשורת לקבלת מידע ומסמכים הנוגעים לחוות הדעת של "עדליא" בנוגע למיזוג בזק ו-yes.
02/11/2017 הגבלת הסדרי טיעון עם אישי ציבור בכירים – שינוי הנחיית פרקליט המדינה
29/10/2017 בקשה לפי חוק חופש המידע – אגודות עותומאניות המוכרות כמוסדות ציבור
29/10/2017 עמדת התנועה לאיכות השלטון בדבר הצעת חוק המפלגות (פריימריז)
18/10/2017 זוכי אות אביר איכות השלטון 2017
16/10/2017 הצטרפות להליך במעמד "ידידת בית המשפט" בתביעה שהוגשה כנגד העיתונאית ורד פלמן
16/10/2017 איכות השלטון בעתירה לבית המשפט: משרד האוצר מתעלם בשיטתיות מפניות לפרסם מידע בעניין טיפול המשרד בהפרות מניית הזהב על ידי כי"ל
03/10/2017 התנועה לאיכות השלטון עתרה לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרסם מידע אודות הוצאות שיפוץ ואחזקת מעון ראש הממשלה אותו מסרב משרד ראש הממשלה למסור
02/10/2017 קריאה להקמת ועדת בדיקה ממשלתית בפרשות רות דוד
27/09/2017 איכות השלטון בקריאה לנשיאה נאור לחזור בה מהחלטתה לבטל את השתתפות נציג הרשות השופטת בטקס הממלכתי לציון יובל לשחרור יהודה ושומרון
25/09/2017 הבטחת גיבוי לתשתיות הולכת הגז ממאגר "תמר"
24/09/2017 איומים כנגד חברת מועצת העיר אשדוד גב' הלן גלבר
24/09/2017 קריאה להימנע מקידום המלצות ועדת השרים המיוחדת לעניין מינויים בכירים בשירות המדינה
17/09/2017 חילוט כספי ערבויות והחזרת כספי אגרות תדרים לחברת "גולן טלקום"
17/09/2017 התנועה לאיכות השלטון מבקשת להצטרף כ"ידיד בית המשפט" במסגרת עתירה לבג"צ שהוגשה כנגד פעילותה של מועצת הדבש
14/09/2017 בקשה לתיקון הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בעניין יישוב סכסוכים שהמדינה צד להם
13/09/2017 התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר הבינוי והשיכון חה"כ יואב גלנט ולשר האוצר ויו"ר קבינט הדיור, חה"כ משה כחלון בקריאה לפעול בהקדם להשלמת המהלכים לכינונה של הרשות ולמינוי מנהל ראוי ומקצועי ולקדם את מימוש יתר הוראות החוק ובניהן מינוי הועדה המייעצת.
13/09/2017 וועדה לבחינת סמכויות הנהלת משרד האוצר
12/09/2017 תגובת התנועה לאיכות השלטון לדין וחשבון על חריגות שכר לכאורה בגופים ציבוריים לשנת 2015
12/09/2017 התנועה לאיכות השלטון עתרה לבית המשפט המחוזי בחיפה כנגד עיריית חיפה לקבלת מידע ומסמכים הנוגעים לחלקת אדמה אותה קיבלה עמותת "היכל אליהו" ברחוב יפה נוף בחיפה
12/09/2017 תגובת התנועה לאיכות השלטון לפסיקת בגץ בנושא השוויון בנטל שהתקבלה ביום 12.9.17
10/09/2017 איכות השלטון בקריאה דחופה לשרה שקד לקדם תיקוני חקיקה שימנעו ריקון מתוכן של חוק הריכוזיות
03/09/2017 קבלת החלטת תובע בעניינם של ראשי עיר מכהנים
30/08/2017 תביעות חוב של רשויות המס – פעילות המערכת הממוחשבת
30/08/2017 איכות השלטון בקריאה לפרקליט המדינה לבחינת מעורבותו של מר אבריאל בר-יוסף בחוות הדעת של המל"ל בעניין "מתווה הגז"
30/08/2017 איכות השלטון לפרקליט המדינה קריאה לבחינת מעורבותו של מר אבריאל בר-יוסף בחוות הדעת של המל"ל בעניין "מתווה הגז"
30/08/2017 איכות השלטון לשר האוצר בקריאה למינוי ממונה על התקציבים
29/08/2017 התנועה לאיכות השלטון בבקשת חופש מידע ממשרד התשתיות בנוגע להארכת רישיון הקידוח "אלון D"
29/08/2017 חקירה במסגרת הליך משמעת בעניינו של מנכ"ל משרד החקלאות בעקבות אירוע מסירת הרחפן לראש ממשלת רוסיה
23/08/2017 תזכורת: מחר, יום ה', יתקיים דיון בבג"ץ בעתירת התנועה לאיכות השלטון לקיים את ההפגנות בעיר פתח תקווה בהתאם להוראות החוק.
21/08/2017 איכות השלטון למשרד האוצר: העבירו נתונים עפ"י חוק חופש המידע
21/08/2017 האם בכוונת משטרת ישראל לפתוח בחקירה פלילית כנגד גורמים המעורבים בפרשת זיכרון יעקב
21/08/2017 התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר האוצר, שרת המשפטים, שר הכלכלה והתעשייה ושר החקלאות, להמליץ בדחיפות על מינוי נציג מדינה מטעמיו בדירקטוריון מועצת הדבש
20/08/2017 בקשת חופש מידע בעניין מספר המתגייסים לשירות סדיר מקרב תלמידי הישיבות ובוגרי מוסדות החינוך החרדיים
18/08/2017 התנועה לאיכות השלטון בעתירה לבג"ץ לקיים את ההפגנות בעיר פתח תקווה בהתאם להוראות החוק
16/08/2017 התנועה לאיכות השלטון פנתה לרשות מקרקעי ישראל בבקשה לקבלת מידע ומסמכים הנוגעים לרכישת איש העסקים לב לבייב חלקות קבר בבית העלמין בהר המנוחות בירושלים
09/08/2017 תמלוגי זכויות יוצרים מאיימים על המשך קיום מפעל הרדיו החינוכי היכן אחריות תאגיד השידור?
07/08/2017 איכות השלטון בקריאה למפקחת על הבנקים ולממונה על ההגבלים העסקיים שלא לאשר את רכישת בנק אגוד על ידי בנק מזרחי-טפחות
07/08/2017 איכות השלטון ומעש בקריאה להימנע מקידום המלצות ועדת השרים בדבר מינוי משנים למנכ"לים במשרדי ממשלה כמשרות אמון
07/08/2017 איכות השלטון למשרד המשפטים: פעןו לקצבת כהונתו של רב הכותל המכהן
31/07/2017 בית המשפט העליון: "העתירה תרמה לשינוי ההתנהלות בשדה השירות הלאומי"
30/07/2017 מחר (יום ב') בשעה 9:00 יתקיים בבג"ץ דיון בעתירת התנועה לאיכות השלטון בבקשה לחייב תביעת שרה נתניהו בגין נזקים שהסבה לקופה הציבורית
30/07/2017 איכות השלטון בפניה למשרד התחבורה בבקשה לקבל מידע ופרוטוקולים לפי חוק חופש המידע – וועדת ההיגוי העליונה לפרויקט "קו אדום"- רק"ל גוש דן
30/07/2017 איכות השלטון לשרת המשפטים בדרישה להפעלת סמכות הפיקוח על האגודות העותומניות
26/07/2017 איכות השלטון בפנייה נוספת למשרד המשפטים ב‏‏קריאה לבדוק את ההסכמה להעניק חסינות תעסוקתית לעובדי נמלי הים
26/07/2017 איכות השלטון: למשרדי הביטחון והאוצר: חובתכם למנות לאלתר יו"ר לדירקטוריון התעשייה האווירית
19/07/2017 איכות השלטון ליועץ המשפטי לממשלה: "יש להשעות את מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה"
19/07/2017 איכות השלטון לאבי גבאי: מילותך מרשימות אך מעשיך בפועל אחרת
19/07/2017 איכות השלטון בקריאה לפתיחה בחקירה פלילית נגד המעורבים בסוגיית אספקת האמוניה ולהשעיית מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה
19/07/2017 מסמך הערות לתזכיר חוק לתיקון פקודת העיריות, שמוצע על ידי משרד הפנים בעקבות דו"ח הצוות בראשות דינה זילבר, לקידום טוהר המידות ברשויות המקומיות.
19/07/2017 איכות השלטון בקריאה לחקירת ההסכם בין המדינה לבין החברה הממשלתית לשירותי איכות הסביבה והתנהלות הצדדים במסגרתו.
18/07/2017 איכות השלטון בקריאה ליישום המלצות דו"ח מבקר המדינה בעניין סיוע המדינה לניצולי שואה
18/07/2017 איכות השלטון לרב הראשי בבקשה לשלילת תואר "רב" מרבנים שהורשעו בפלילים
17/07/2017 איכות השלטון ליועמ"ש: פתח חקירה פלילית נגד בנימין נתניהו בגין השמטה לכאורה של קשריו עם שאול אלוביץ' משאלון ניגוד העניינים
17/07/2017 איכות השלטון לשר התקשורת: מסור שאלון ניגוד עניינים
16/07/2017 איכות השלטון לפרקליט המדינה: יש לקבל לאלתר החלטה בפרשות "מעונות ראש הממשלה"
13/07/2017 עתירה לבג"ץ למינוי יושב ראש דירקטוריון התעשייה האווירית
11/07/2017 איכות השלטון בפנייה ליועמ"ש ולשר הביטחון בקריאה לבחון את מעורבות משרד עוה"ד שמרון-מולכו בעניינים אסטרטגיים של מדינת ישראל ולהשהות את עסקאות רכישת כלי השיט.
11/07/2017 התנועה לאיכות השלטון פנתה לעיריית רמת גן ולחברה הכלכלית לפיתוח רמת גן, לקבלת מסמכים הנוגעים למינויה של חנה הרצמן ליועצת אמנות ותרבות לחברה הכלכלית של עיריית רמת גן
06/07/2017 איכות השלטון לח"כ אמסלם: הפסק את הקמפיין נגד המפכ"ל והמשטרה והעבר את הפיקוח על המשטרה מועדת הפנים
04/07/2017 איכות השלטון לבנק ישראל בבקשת חופש מידע הנוגעת לועדת האיתור למינוי נציגי ציבור לוועדה המוניטרית
03/07/2017 איכות השלטון בקריאה לשר האוצר למינוי ממונה על התקציבים ולהקפאת פעילות הוועדה לבחינת סמכויות הנהלת משרד האוצר עד להשלמת מינוי זה רקע
03/07/2017 לקראת סיום תפקידו של אמיר לוי, ממונה על התקציבים במשרד האוצר
28/06/2017 איכות השלטון בקריאה לחברי וועדת השרים: דחיית הצעת חוק הצפויה לפגוע בעצמאות המשטרה
26/06/2017 עתירה לבג"ץ למינוי מיידי של מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה
22/06/2017 בבקשת התנועה למתן צו על תנאי שלא לסגור את התיק הפלילי כנגד עו"ד נבות תל צור וצו על תנאי לחזור מסגירת התיק ומההסדר המותנה שנערך עמו
21/06/2017 אישורים מטעם משרד האוצר להעברת נכסים וקרקעות בין הסוכנות היהודית לחברה לניהול קופת התגמולים והפנסיה של עובדיה התנועה לאיכות השלטון פנתה היום (יום ד') לשר האוצר, משה כחלון ולממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר
21/06/2017 תגובת המדינה בבג"צ הדולפינריום מוכיחה: המדינה מתעקשת למסור לבעלי הדולפינריום נכס ציבורי, ללא מכרז, בלי שום הצדקה
20/06/2017 התנועה לאיכות השלטון פנתה למשנה ליועמ"ש, גב' דינה זילבר בקריאה לפעול כנגד הצעת ההחלטה של הממשלה להתיר לרב הכותל לעסוק בתיווך בגיוס תרומות ולקציבת כהונתו של רב הכותל כשל נושאי משרה בכירים ולפי אמות המידה שנקבעו ע"י הממשלה
20/06/2017 איכות השלטון בפנייה ליועמ"ש להפסקת כהונתו של רב העיר כפר סבא, הרב אברהם שלוש
19/06/2017 איכות השלטון: בלי כלים משמעותיים לוועדת החקירה הפרלמנטרית לא יהיה ניתן לבצע חקירה אפקטיבית בנושא התנהלות הבנקים
19/06/2017 נוהל לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות החינוך
19/06/2017 התנועה לאיכות השלטון ואדם טבע ודין בערר נגד הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים בעניין חניון אגריפס
15/06/2017 איכות השלטון בעתירה לחייב את רשם ההקדשות והיועמ"ש להגיש תביעות נגזרות בשם מפעל הפיס כנגד נושאי משרה בכירים שכשלו בביצוע תפקידם
14/06/2017 נייר עמדת התנועה לאיכות שלטון בנושא חוק הדבש
ראשון הקודם
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
הבא אחרון
English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il