הודעות לעתונות

24/05/2017 איכות השלטון לכחלון, שטייניץ ורשות החברות הממשלתיות: יש לנקוט סנקציות אישיות כנגד הדירקטורים בחברת החשמל אשר אישרו את הסכם הגז מול שותפות תמר
22/05/2017 איכות השלטון לראש הממשלה וליועמ"ש – יש למנות שר תקשורת
22/05/2017 איכות השלטון לשר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים- יש לנקוט צעדים למניעת ניצול כוחו של מונופול הגז הטבעי
18/05/2017 איכות השלטון לשר הבריאות-יש לאכוף את ההסכם בין מד"א לאיחוד הצלה
08/05/2017 איכות השלטון בפנייה למבקר המדינה בעניין התנהלות עיריית חולון ובדיקת מינוי היועצת המשפטית של העירייה
07/05/2017 איכות השלטון ליועמ"ש ולפרקליט המדינה: על המדינה לעתור לבג"צ כנגד תוצאות פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה
07/05/2017 טיפול הועדה העוסקת בעניין חיוב אישי של נושאי משרה במועצה האזורית גלבוע בהמשך לדו"ח מבקר המדינה
07/05/2017 עמדת התנועה בנוגע לתזכיר תקנות בתי המשפט לעניין אגרות בתובענות ייצוגיות
30/04/2017 איכות השלטון בבקשת מידע בנוגע ל"כספים אסורים" במושבים
30/04/2017 הצעה לגיבוש נהלי חובת ההנמקה והפרסום של פסקי בוררות שהמדינה צד להם
27/04/2017 התנועה לאיכות השלטון פנתה למשרד המשפטים והעבירה המלצות הנוגעות לסוגיית היועצים החיצוניים לנבחרי ציבור . כוחו של הסדר זה הנו בצמצום משמעותי של תופעת ניגוד העניינים שנובע ממערכת יחסים מיוחדת זו, ולהבטיח כי לגורמים פרטיים לא יצמח יתרון מאספקת שירותים לנבחר ציבור.
25/04/2017 איכות השלטון למשרד לשירותי דת ומשרד האוצר: יש לקדם ביקורת חיצונית על הדוחות הכספיים של המועצות הדתיות על ידי המשרד לשירותי דת
25/04/2017 איכות השלטון למשרד החקלאות והאוצר בבקשה לקבלת מידע ומסמכים הנוגעים למתווה להסדרה וולונטרית של התארגנות חקלאית
24/04/2017 איכות השלטון בקריאה למנות יו"ר לדירקטוריון התעשייה האוירית בהקדם
20/04/2017 קריאה ליישום המלצות דו"ח מבקר המדינה בעניין סיוע המדינה לניצולי השואה
20/04/2017 איכות השלטון לשר התקשורת: המנע מהחזרת אגרות תדרים לחברת "גולן טלקום"
20/04/2017 התנועה לאיכות השלטון בפנייה למשרד התקשורת בבקשה לקבלת מידע ומסמכים בעניין חילוט כספי ערבויות והחזרת כספי אגרות תדרים לחברת "גולן טלקום"
19/04/2017 איכות השלטון בקריאה להימנע ממינוי מר שי באב"ד למשרת הממונה על התקציבים
18/04/2017 איכות השלטון ליועמ"ש ולפרקליטות המדינה בבקשה לקבלת לקבל עדכון בדבר החלטה האם לפתוח בחקירה פלילית
06/04/2017 איכות השלטון ליועמ"ש ולפרקליט המדינה בדרישה לבחון קיומן של עבירות על חוק ההגבלים העסקיים במסגרת "פרשה 2000"
04/04/2017 התנועה לאיכות השלטון פנתה לעיריית ירושלים בבקשה למתן מידע וחומרים בעניין "חניון עיני"
04/04/2017 איכות השלטון למבקר המדינה: בחן את נסיעותיה של שרת התרבות והספורט, חה"כ מירי רגב, לביקורים רשמיים בחו"ל
03/04/2017 התנועה לאיכות השלטון פנתה ליד ושם בבקשה לקבלת מידע וחומרים הנוגעים לפריטים אשר נתרמו למוזאון, נהלים לשימוש משפחות הניצולים בפריטים והסכמים שונים הנוגעים לכך.
29/03/2017 איכות השלטון לראש הממשלה, שרי המשפטים והתיירות בקריאה להימנע מקידום המלצות ועדת השרים המיוחדת לעניין מינויים בכירים בשירות המדינה
29/03/2017 איכות השלטון ליועמ"ש בקריאה לבצע בדיקה מקיפה בעניין ניגודי העניינים של השר הנגבי בתחום התקשורת, ולבחון העברת תיק התקשורת מידיו במידת הצורך
29/03/2017 הודעה לתקשורת איכות השלטון לראש הממשלה, שרי המשפטים והתיירות בקריאה להימנע מקידום המלצות ועדת השרים המיוחדת לעניין מינויים בכירים בשירות המדינה
28/03/2017 איכות השלטון לבג"צ: בקשה לתיקון עתירה והוצאת צווים על תנאי נגד רה"מ והיועמ"ש בעקבות מעורבותו האינטנסיבית בשוק התקשורת
27/03/2017 איכות השלטון בבקשה לבג"ץ להצטרף להליך במעמד "ידידת בית המשפט" בתיק ערעור בחירות לראשות עיריית בת ים
26/03/2017 מחר (יום ב') בשעה 9:00, יתקיים דיון בבג"ץ בעתירת התנועה לאיכות השלטון שלא לסגור את התיק הפלילי נגד עו"ד נבות תל צור
22/03/2017 איכות השלטון בעתירה לבג"ץ: להורות על חקירת חשד לביצוע עבירות מתחום ההגבלים העסקיים במסגרת "פרשה 2000"
21/03/2017 בעקבות "תיק נתניה – פרשה 252" התנועה לאיכות השלטון לראשת עיריית נתניה מרים פיירברג: "השעי את עצמך"
20/03/2017 התנועה לאיכות השלטון בקריאה שלא להדיח את ראשי תאגיד השידור הציבורי החדש ולהגביר את השליטה והפיקוח הפוליטי על פעילותו
19/03/2017 איכות השלטון: יש להפסיק מיידית את הדיונים בהצעת החוק להארכת תוקף חוק הגליל בשל הליך לא תקין הסותר את חוק-יסוד: משק המדינה
19/03/2017 חשד להתנהלות בלתי תקינה- תיאטרון בית לסין
19/03/2017 איכות השלטון לחברי ועדת הכנסת: הכנסת מתן סובסידיות למי שאינם חקלאים לחוק הגליל מהווה נושא חדש
17/03/2017 עמדת התנועה בנוגע למתודולוגיה שגובשה לבחינת ריכוזיות כלל משקית
16/03/2017 הסרת התמיכה מחנינת ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט
15/03/2017 קריאה להימנע מחתימת הסדר טיעון עם חה"כ באסל גטאס
12/03/2017 איכות השלטון ליועמ"ש: דרישה לבחון קיומן של עבירות חוק על ההגבלים העסקיים במסגרת "תיק 2000"
09/03/2017 התנועה לאיכות השלטון פנתה לממונה על חוק חופש המידע בעיריית ירושלים בבקשה לקבל פרטים בנושא היעדרותו של חבר המועצה רמי לוי מישיבות מועצת העיר.
05/03/2017 איכות השלטון לפרקליט המדינה: תזכורת בעניין קבלת החלטה בעניינו של ניצב (בדימוס) מנשה ארביב בפרשת הרב פינטו
01/03/2017 איכות השלטון לעיריית ירושלים: יש למנוע מצב של ניגוד עניינים לכאורה עם חבר המועצה העתידי, חים כהן
01/03/2017 איכות השלטון בעתירה לבית המשפט בבקשה להורות למשרד האוצר למסור מסמכים הנוגעים לזיכיון קו צינור הנפט אשקלון אילת (קצא"א)
28/02/2017 איכות השלטון בעתירה לבגצ: יש לבטל מינויים פוליטיים לתפקידים בכירים בוועדות תכנון ובנייה ולהטיל חבות אישית בגין הפגיעה בקופה הציבורית
27/02/2017 התנועה לאיכות השלטון בפנייה ליד ושם בבקשה לקבל מידע אודות הליך בחירת מדליקי המשואות
27/02/2017 קריאה לעכב מתן החלטה בבקשה למתן היתר לחניון השוק בירושלים, עקב גילויו של עיוות חמור בנתונים שהוגשו לוועדת המשנה להיתרים
26/02/2017 בחינת הטלת חיוב אישי על מנכ"לית עיריית חולון, חנה הרצמן
26/02/2017 מהו מעמדה של הבורסה למול משרד מבקר המדינה?
22/02/2017 איכות השלטון בפנייה לעיריית תל אביב בבקשה לקבלת מידע ומסמכים הנוגעים לעסקת הדולפינריום.
20/02/2017 תגובת התנועה לאיכות השלטון לתשובת המדינה בבגץ התנועה נגד כהונתו של בנימין נתניהו כשר התקשורת
20/02/2017 איכות השלטון בפנייה למשטרה ופרקליט המדינה בקריאה לפתוח בחקירה פלילית בדבר חשד להסתה נגד חיילים חרדים המשרתים בצבא ההגנה לישראל
19/02/2017 איכות השלטון למשרד הפנים: מינויה של עוה"ד יונת דיין, היועצת המשפטית של עיריית חולון – אף שלא עמדה בתנאי המכרז
13/02/2017 איכות השלטון בפנייה למשרד הפנים לקבלת פרטים אודות היועץ המשפטי החיצוני של המועצה המקומית עג'ר
13/02/2017 חשש להתנהלות לא תקינה, לכאורה, של רב עיריית קריית גת בשל עבודה נוספת ומקום מגוריו שלא על פי דין התנועה לאיכות השלטון פנתה למשרד לשירותי דת
12/02/2017 איכות השלטון בעתירת חופש מידע בבקשה לקבל דוח בדיקה בעניין הפרות, לכאורה, של תנאי מניית הזהב של המדינה בכי"ל
12/02/2017 איכות השלטון בפנייה לפרקליטות המדינה בבקשת לעדכן היכן עומד הטיפול בערר בתיק 483824/2014 פרשת הוראות התשלום שניתנו על ידי המועצה המקומית דליית אל-כרמל לחברת "כרמים" וחברת "סונול".
08/02/2017 איכות השלטון בקריאה לחברי הכנסת להימנע מתמיכה בחקיקת חוק שעלול להקל על מינוי מקורבים לדירקטוריונים של חברות ממשלתיות
08/02/2017 איכות השלטון בקריאה לחברי הכנסת להימנע מתמיכה בחקיקת חוק שעלול להקל על מינוי מקורבים לדירקטוריונים של חברות ממשלתיות
07/02/2017 ניגוד עניינים חמור של יו"ר דירקטוריון אתו"ס, יעקב פיינגולד
06/02/2017 הרבנות הראשית לישראל: "המועצה הדתית והרבנות המקומית כרמיאל מנועות מלהמשיך להעניק שירותי כשרות ותעודת הכשר לבית המטבחיים 'דבאח'"
05/02/2017 אל תשנו המלצתכם שלא למנות את יאיר שמיר ליו"ר תע"א
05/02/2017 התנועה למען איכות השלטון מבקשת מהמשטרה להבין מאיפה הגיע הזבל?
29/01/2017 תזכורת: מחר יתקיים דיון בבג"ץ בעתירת התנועה לאיכות השלטון למיצוי הליכי החקירה כנגד ניצב (בדימוס) מנשה ארביב, לרבות כתב אישום.
26/01/2017 דיווחים כוזבים לכאורה בדבר השתתפות שחיינים בתחרויות ומחנות אימונים בחו"ל
25/01/2017 התנועה למען איכות השלטון פנתה למנהל האגף לניהול ההון ברשויות המקומיות על מנת לברר את אי מינוי מבקר פנים במועצה המקומית ע'גר
24/01/2017 איכות השלטון בעתירה לבית המשפט: לחייב את רשות ניירות ערך לפעול בשקיפות ולמסור כל חוות דעת המצויה בידיה בעניין שינוי מבנה הבעלות בבורסה לניירות ערך
24/01/2017 הליך מינוי דירקטורים לחברות ממשלתיות – נבחרת הדירקטורים
24/01/2017 בדיקת ניגוד העניינים של מר יעקב פיינגולד.
22/01/2017 איכות השלטון בקריאה לשרת המשפטים להימנע מחקיקת חוק שנועד לפטור ראש ממשלה מכהן מהליכים פליליים
22/01/2017 בקשה להבהרת עמדת משרד התקשורת על הפרות תנאי הרישיון של גולן טלקום
22/01/2017 התנועה למען איכות השלטון בבקשה לקבל מידע ומסמכים אודות מינוי מר משה גראזי למנהל הרשות הממשלתית למים ולביו
18/01/2017 איכות השלטון לפרקליט המדינה: יש להגביל הסדרי טיעון עם אישי ציבור בכירים
18/01/2017 איכות השלטון בעתירה לבג"צ כנגד ראש הממשלה למניעת המשך כהונתו כשר התקשורת ושר החוץ
16/01/2017 איכות השלטון ליועץ המשפטי לממשלה: לפתוח בחקירה מידית בעניינו של שר הבריאות, ח"כ יעקב ליצמן
15/01/2017 בעקבות פניות התנועה לאיכות השלטון, משרד הפנים, האגף לביקורת ברשויות המקומיות הודיע כי יבחן את נסיעתו של ראש עיריית גבעתיים ועוזרתו לפולין
15/01/2017 איכות השלטון ליועמ"ש: יש להרחיב את רשימת החשודים; להורות על פרסום הקלטות שבמוקד הפרשה ולהורות על סיום כהונתו של ראש הממשלה כשר התקשורת.
11/01/2017 איכות השלטון לרשות להגבלים עסקיים: פתחו בחקירה האם מגעיהם של ראש הממשלה וארנון מוזס מהווים ניסיון להסדר כובל
09/01/2017 איכות השלטון בפנייה אל שר הפנים ואל שרת המשפטים בדרישה דחופה להפעלת סמכות הפיקוח על האגודות העותומאניות.
08/01/2017 התנועה לאיכות השלטון פנתה אל הרמטכ"ל וזאת כדי לתמוך בו לאור אירועי הימים האחרונים.
08/01/2017 איכות השלטון בפנייה למבקר המדינה: לפרסם את דו"ח הביקורת בעניין התנהלות קרן קיימת לישראל
ראשון הקודם
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
הבא אחרון
English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il