התנועה לאיכות השלטון פנתה לממונה על חוק חופש המידע בעיריית ירושלים בבקשה לקבל פרטים בנושא היעדרותו של חבר המועצה רמי לוי מישיבות מועצת העיר.

י"א באדר, תשע"ז 9.3.17

הודעה לתקשורת

התנועה לאיכות השלטון פנתה לממונה על חוק חופש המידע בעיריית ירושלים בבקשה לקבל פרטים בנושא היעדרותו של חבר המועצה רמי לוי מישיבות מועצת העיר.

 

ביום 16.1.2017 פנתה התנועה לעירייה  לראשונה על פי חוק חופש המידע, בבקשה לקבלת נתונים הנוגעים להיעדרויותיו של חבר המועצה מר רמי לוי מישיבות מועצת העיר.

ביום 19.2.2017, בחלוף מעל ל-30 יום משליחת הבקשה, פנתה התנועה לעירייה בשנית במכתב תזכורת. בו ביום התקבלה תשובת העירייה מיום 16.2.17, לפיה המועד למתן מענה מוארך ב-21 יום בהתאם להוראות סעיף 13 לחוק, בשל פניה להתייחסות צד ג', אשר לא צוינה זהותו.

ככל שמדובר בפנייה למר לוי, קיים ספק רב האם ניתן לראות בו "צד שלישי" לעניין הוראות החוק. מר לוי הוא חבר מועצת העיר, והבקשה עוסקת בהתנהלותו בכובעו כחבר מועצה. מועצת העיר הינה הגוף הפוליטי הנבחר המנהל את העירייה, וחבריה אינם אפוא "צדדים שלישיים" ביחס לעירייה אלא בשר מבשרו של הגוף אליו נשלחה הבקשה. דברים אלה אף עולים מהוראות סעיף 5 לנוהל 20.1100 "יישום חוק חופש המידע בעירייה" של עיריית ירושלים, אשר לפיו צד ג' מוגדר כ"כל אדם או גוף שאינו העירייה, עובדיה או שלוחיה ושאינו הפונה, עפ"י חוק חופש המידע".

בחלוף מעל ל-30 יום ממועד שליחת מכתבנו ו-21 הימים הנוספים, טרם נתקבל המידע המבוקש או כל תגובה עניינית לעניין  מסירתו, וזאת בניגוד להוראות החוק.

לפרטים נוספים: רות מרגולין, דוברת התנועה לאיכות השלטון 0523929506

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il