איכות השלטון ליועמ"ש: דרישה לבחון קיומן של עבירות חוק על ההגבלים העסקיים במסגרת "תיק 2000"

י"ד באדר, תשע"ז  12.3.2017

הודעה לתקשורת

איכות השלטון ליועמ"ש: דרישה לבחון קיומן של עבירות חוק על ההגבלים העסקיים במסגרת "תיק 2000"

 

ביום 6.3.17 פנתה התנועה ליועמ"ש בנוגע לבחינת קיומן של עבירות חוק על ההגבלים העסקיים במסגרת תיק "2000". במכתב שעניינו דרישה להורות על חקירת חשדות מתחום ההגבלים העסקיים במסגרת החקירה המתנהלת כנגד ראש הממשלה ב"פרשה 2000", שעניינה מגעי ראש הממשלה עם מר ארנון (נוני) מוזס.

כפי שפורט כמכתב, פנייה בעניין זה נשלחה על ידי התנועה לממונה על ההגבלים העסקיים כבר ביום 11.1.17; ברם, חרף תזכורת מיום 21.2.17 הפנייה הנ"ל טרם נענתה (פניות התנועה לממונה על ההגבלים העסקיים צורפו למכתב).

נוכח הדברים, פנתה התנועה ליועמ"ש בבקשה להורות על חקירת חשדות לעבירות מתחום ההגבלים העסקיים במסגרת "תיק 2000", וזאת בין בדרך של חקירה עצמאית שתתבצע על ידי הרשות להגבלים עסקיים ובין בדרך של צירוף חוקרים מטעם הרשות להגבלים עסקיים לצוות החקירה המשטרתי השוקד על חקירת התיק.

עד כה טרם התקבלה התייחסות לפניות התנועה בעניין, מן הממונה על ההגבלים העסקיים או מהיועמ"ש, חרף מספר פניות שנשלחו כמפורט לעיל, וחרף חשיבות העניין ודחיפותו.

כמצוין בפנייה ליועמ"ש, קבלת עמדתו בנושא נדרשת באופן בהול, נוכח הפרסומים לפיהם החקירות כנגד ראש הממשלה עומדות בשלבי סיום. לפיכך, ועל מנת שתוכל התנועה לשקול צעדיה המשפטיים בנושא, מבקשת התנועה מהיועמ"ש התייחסות דחופה.  

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il