איכות השלטון לחברי ועדת הכנסת: הכנסת מתן סובסידיות למי שאינם חקלאים לחוק הגליל מהווה נושא חדש

כ"א באדר, התשע"ז  19.3.2017

לקראת ישיבת ועדת הכנסת בנושא הצעת חוק הגליל

הודעה לתקשורת

איכות השלטון לחברי ועדת הכנסת: הכנסת מתן סובסידיות למי שאינם חקלאים לחוק הגליל מהווה נושא חדש

 

התנועה לאיכות השלטון קוראת לחברי ועדת הכנסת לעצור את המחטף החקיקתי שבהכנסת נושא חדש של עיגון מסלול סובסידיות חסר בסיס חוקי שמעניק לקבוצת אנשים מצומצמת, אשר נכללו בשנות ה-90 ברשימת מגדלי פטם, ואשר כיום אינם עוסקים בגידול פטם ואף חלקם העבירו את "זכאותם" ליורשיהם או לאחרים, לתוך הצעת החוק המבקשת להאריך את תוקפו של "חוק הגליל".

ביום 17.1.2017 עברה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת הצעת חוק פרטית להארכת תוקפו של "חוק הגליל", הקובע הסדר העברת תשלומי סובסידיה לחקלאים בענף הלול, מגדלי פטמים וביצי מאכל, המתגוררים ביישובי הגליל. בעוד הצעת החוק המקורית, שעברה בקריאה הראשונה, כללה שורה אחת בלבד, שקבעה כי מועד סיום תוקפו יוארך מ-2017 ל-2027, הצעת החוק שהובאה בפני וועדת הכספים לצורך העברתה לקריאה שנייה ושלישית (ואשר הועברה למשתתפים כשעתיים בלבד טרם הדיון), כללה ארבעה עמודים מלאים, וניסיון לבצע מחטף חקיקתי של ממש, בעיגון מסלול מפוקפק, נפרד וחיצוני לחוק המכונה מסלול "חלף פטם".

מסלול "חלף פטם" הוא הסדר אשר נעדר כל קשר לחוק הגליל, מעולם לא היה קשור להסדרים שנוצרו מכוח החוק, ונעדר כל בסיס חוקי באופן כללי. המסלול, אשר מופעל על ידי משרד החקלאות, קובע כי מגדלי פטם אשר נכללו כמקבלי סובסידיות לפי מכסה שנקבעה להם בשנת 1996, ימשיכו לקבל סובסידיות מהמדינה, אף אם הפסיקו להגשים את מטרות החוק וחדלו מלגדל פטם. כך, למעשה, מעניקה המדינה "מתנות" בסכומים של כ-30,000 ₪ בשנה בממוצע לכל משק הכלול ב"הסדר", ללא תכלית ברורה וללא קשר לתחום עיסוקם.

תקנון הכנסת קובע, כי בדיונים לקראת העלאת הצעת חוק להצבעה שנייה ושלישית במליאה, רשאית הוועדה הרלבנטית לתקן, "ללטש" ו"להשלים" פרטים, בכדי לייצר חקיקה איכותית ויעילה, אך נאסר עליה "להגניב" הסדרים שלמים ובלתי שייכים, אשר עולים כדי "נושא חדש". בענייננו, הצעת החוק המקורית נעדרת כל קשר נושאי להצעת החוק החדשה, שכן מדובר בהסדרים שונים בתכלית אשר אחד מהם מיועד להעניק סובסידיות למגדלי פטם, ואילו השני מעניק כספים מסיבות עלומות לאנשים ללא כל דרישה להחזקת משק חקלאי פעיל, והלכה למעשה מהווה "כרטיס פיס זוכה", בצידו אין שום התחייבות, בסכום של עוד מאה אלף ₪ לכל משק.

על כן, התנועה קוראת לחברי ועדת הכנסת לא לתת יד להכנסתו של מסלול "חלף פטם" לחוק הגליל "בדלת האחורית", ולמנוע מחטף אשר עומד בניגוד מוחלט לאינטרס הציבורי ולכל נורמה של מנהל תקין.

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il