איכות השלטון למבקר המדינה: בחן את נסיעותיה של שרת התרבות והספורט, חה"כ מירי רגב, לביקורים רשמיים בחו"ל

‏ ‏04/04/2017

הודעה לתקשורת

איכות השלטון למבקר המדינה: בחן את נסיעותיה של שרת התרבות והספורט, חה"כ מירי רגב, לביקורים רשמיים בחו"ל

 

 

רקע

פורסמה בעיתון הכלכלי דה מרקר פורסמה כתבתו של נתי טוקר אשר עניינה בנסיעתה של שרת תרבות והספורט, חה"כ מירי רגב, בליווי פמליה רחבה, לביקור ביפן ובהונג קונג. על פי האמור בכתבה, על אף שמטרתה של נסיעה זו עסקה בקידום תחומי הפעילות של משרד התרבות והספורט, לא צורפו לנסיעה זו גורמים העוסקים בתחום הספורט במשרד או בספורט הישראלי בכלל, וזאת על אף שמטרת הנסיעה הוגדרה, בין היתר, כקידום שיתופי הפעולה בתחום הספורט.

על פי האמור בפרסומים, משך הביקור, גודל הפמליה, וזהות המצטרפים לנסיעה היו כולם חריגים באופן מיוחד. פניותיו של הכתב בבקשה לקבל מידע על זהות המצטרפים וגודלה המלא של הפמליה נתקלו בהתעלמות המשרד.

אל נסיעה זו מצטרפת נסיעה קודמת של השרה רגב, בחודש פברואר, לביקור בטורקיה, נסיעה לגביה דווח בכלי התקשורת שלוותה אף היא בכמות עובדים חריגה מטעם המשרד, בניגוד לנהלים, ובהעדר אישור שהוצא על פי הנהלים המסודרים.

לצד אלו, זכור ביקורה של השרה באולימפיאדה שהתקיימה בברזיל בקיץ האחרון. ביקור זה לווה אף הוא בסדרת כתבות אשר ציירו תמונה מטרידה ביותר לפיה צירפה השרה לנסיעה את עוזרותיה האישיות, מבלי שניתן לכך אישור ומבלי שנמצאה המסגרת התקציבית לכך.

לא זו אף זו, על פי פרסומים שונים בכלי התקשורת גם לנסיעה זו הצטרפה פמליה מנופחת, מבלי שניתן לכך כל הסבר, ובהנתק ממטרת הנסיעה והביקור, תוך התעלמות מכללי המנהל התקין, ובהעדר האישורים המתאימים לנסיעה בסדר גודל זה.

 

בתוך תקופת זמן קצרה, בת מספר חודשים, אנו נתקלים פעם אחר פעם בידיעות מטרידות הנוגעות לאופי נסיעותיה הבזבזני והמנופח של שרת התרבות והספורט, נסיעות אשר נועדו לשרת את האינטרס הציבורי ולקדם את מדיניות הממשלה ומדינת ישראל, אשר דומה כי הפכו לנסיעות צ'ופר לעובדים אשר ביקרם חפצה השרה, ולמקורבים אחרים לה – בהם ראשי ערים וחברי מרכז במפלגת הליכוד.

התנהלות חריגה זו, אשר דומה ומקבלת כבר מימדים של תופעה – בוודאי בשיח הציבורי והתקשורתי – מחייבת לטעמנו בדיקה ובחינה מיוחדת של משרד מבקר המדינה, תוך התייחסות לסוגיות מימון הביקורים, זהות המשתתפים בנסיעה ומידת נחיצותם, וכמובן השמירה על כללי המנהל התקין בטרם כל נסיעה יוצאת אל הפועל – לרבות הוצאת האישורים המתאימים ובדרך הנאותה.

לפיכך, קוראת התנועה למבקר המדינה בבקשה כי יורה על פתיחה בהליך ביקורת של נסיעותיה של שרת התרבות והספורט לביקורים רשמיים בחו"ל, ועל חשבון הקופה הציבורית.

אין ספק כי נסיעות של שר בממשלה לביקורים רשמיים מהווים פעילות מבורכת המחזקת את שיתופי הפעולה של מדינת ישראל בתפוצות, מקדמת את האינטרס הציבורי ומעלה על נס את שמה ופועלה של המדינה – אולם אין לתת יד להפיכתן של נסיעות חשובות אלו לנסיעות "צ'ופר" למקורבים, תוך ניפוח המשלחת ובזבוז אדיר של כספי ציבור.

לא בכדי נקבעו כללים ברורים לנסיעות מן הסוג הזה, זהות המשתתפים בהן, והליכי אישור התקציב המיועד להן. אנו סבורים כי לאור התנהלותה החריגה של שרת התרבות והספורט, קם הצורך הדחוף והמיידי לקיים הליך ביקורת מעמיק.

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il