טיפול הועדה העוסקת בעניין חיוב אישי של נושאי משרה במועצה האזורית גלבוע בהמשך לדו"ח מבקר המדינה

יא באייר, תשע"ז  7.5.17

הודעה לתקשורת

טיפול הועדה העוסקת בעניין חיוב אישי של נושאי משרה במועצה האזורית גלבוע בהמשך לדו"ח מבקר המדינה

התנועה לאיכות השלטון פנתה למשרד הפנים בבדיקה האם הוועדה לחיוב אישי דנה בעניינם של גב' אילנה חייט ומר דוד ביטן ומה ההחלטות שנתקבלו בעניינם. ככל שלא התכנסה וועדה זו, מבקשת התנועה לכנסה ולדון בנושא.

 

ביום 24.03.17 שודר ביומן סוף השבוע של הערוץ הראשון תחקירה של הכתבת ורד פלמן שעניינו במועצה האזורית גלבוע. בין שלל הסוגיות המטרידות שעלו בתחקיר בנוגע להתנהלות המועצה, עלתה הסוגיה של הסעות תלמידים למוסדות חינוך, לגביה נטען כי קיימים אי סדרים חמורים בכל האמור לתקציבים, מכרזים וחשבוניות הקשורים להסעות, וכי קיימים בעלי תפקידים בתחום בעלי ניגוד עניינים בנושא המעלים חשש כבד להתנהלות לא ראויה ומעילה בכספי ציבור.

כזכור, עוד בשנת 2008 פורסם דו"ח מבקר המדינה (דוחות על הביקורת בשלטון המקומי) לשנת 2007, אשר עסק בנושא של הסעות תלמידים למוסדות חינוך. הדו"ח החמור כפי שפורסם דאז ביקר בחריפות את נושא הניהול הלקוי של מערך ההסעות במועצה האזורית גלבוע, ובאופן חריג אף פרסם המלצות אישיות בנוגע למספר בעלי תפקידים במועצה הקשורים למערך ההסעות, ובהם:

הגב' אילנה חייט בתפקידה כראש מינהל החינוך עמדה בניגוד עניינים כאשר טיפלה בעניינים הקשורים לחברה שביצעה הסעות עבור המועצה אשר לבעלה יש זיקה כלכלית אליה, והיא אף אישרה חשבונות של אותה חברה.

מר דוד ביטון, סדרן ההסעות של המועצה, שמתוקף תפקידו היה אחראי לחלוקת מסלולי הנסיעה והקווים לנהגים ופיקוח על ההסעות. נמצא כי אחת מהחברות שזכו במכרז לביצוע הסעות הייתה בבעלות קרוב משפחה שלו.

 

שני בעלי תפקידים אלו עודם עובדים במועצה, ושמותיהם אף הוזכרו בכתבה.

לנוכח הממצאים החמורים שהועלו בעניין ניגודי העניינים במועצה אזורית גלבוע העביר מבקר המדינה את הנושא לטיפולה של הוועדה העוסקת בעניין חיוב אישי של נושאי משרה ברשויות מקומיות במשרד הפנים.

נוכח האמור, ולרבות העובדה כי השניים עודם עובדים במועצה, ולכאורה ממשיכים באותה התנהלות בלתי תקינה, מבקשת התנועה לדעת האם הוועדה לחיוב אישי אכן דנה בעניינם. ככל שלא התכנסה הוועדה ולא נתנו החלטות, מבקשת התנועה לכנס וועדה זו ולדון בנושא.

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il