איכות השלטון ליועמ"ש ולפרקליט המדינה: על המדינה לעתור לבג"צ כנגד תוצאות פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה

י"א באייר, תשע"ז  07/05/2017

הודעה לתקשורת

איכות השלטון ליועמ"ש ולפרקליט המדינה: על המדינה לעתור לבג"צ כנגד תוצאות פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה

 

רקע

ביום 04.05.2017 פורסם פסק דינו של בית הדין הארצי לענייני עבודה בערעור שהגישה המדינה, ובמסגרתו דחה בית הדין את טענות המדינה הנוגעות לסמכותה לקדם רפורמה מקיפה במשק החשמל, תוך שהוא מקבל את עמדתו של ועד עובדי חברת החשמל.

 

עמדת התנועה היא כי במצב עניינים זה, כבל למעשה בית הדין את יכולתה של המדינה להוציא לפועל וליישם רפורמות הנוגעות למשק החשמל מבלי שגיבשה תחילה מתווה מוסכם ומקובל על וועד עובדי חברת החשמל.

משמעותו המיידית של פסק הדין היא כבילה, כאמור, של יכולתה של המדינה להוציא לפועל רפורמות חשובות במשק החשמל, אולם משמעותה הרוחבית, והבעייתית יותר, נעוצה בהיות פסק דין זה תקדים מסוכן אשר יכול בעתיד למנוע מהמדינה לקבל וליישום רפורמות מבניות אחרות הנוגעות למשק האנרגיה בפרט, ולמשק הישראלי בכלל.

 

כמו כן, בית הדין העניק כוח עצום, בלתי פרופורציונאלי כמעט, למספר ארגוני עובדים – ברובם ארגונים העובדים בגופים מונופוליסטיים – להחזיק את המדינה, ומתוך כך את הציבור הישראלי, כבני ערובה עת נתנה בידם את הכח לסכל כל רפורמה הנחוצה למשק ולהגשמת האינטרס הציבורי הרחב תוך שהם מבכרים את האינטרס הצר של מספר מצומצם של עובדים.

 

עמדת התנועה לאיכות השלטון היא כי על המדינה לעשות שימוש בכלים המנהליים המצויים בידיה, ולעתור לבג"צ כנגד תוצאות פסק הדין על מנת שיכריע בסוגיה האמורה לעיל. התנועה הודיעה כי במידה ותדרש, תבחן הצטרפות להליך.

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il