הצעה לגיבוש נהלי חובת ההנמקה והפרסום של פסקי בוררות שהמדינה צד להם

           ד' באייר תשע"ז, 30.4.17‏

הודעה לתקשורת

הצעה לגיבוש נהלי חובת ההנמקה והפרסום של פסקי בוררות שהמדינה צד להם

 

בחודש מאי 2016 פנתה התנועה לראשונה ליועץ המשפטי לממשלה, בבקשה כי הנחיותיו בעניין יישוב סכסוכים שהמדינה צד להם יתוקנו, באופן אשר יגביר את השקיפות בהליכים אלטרנטיביים ואת הפיקוח הציבורי עליהם.

בין התיקונים שהתנועה עמדה עליהם, ניתן למנות הטלת חובה על פרסום פסקי בוררות שהמדינה צד להם; חובת נימוק פסק הבוררות; והטלת מגבלות על העברת סכסוכים שהסכומים הנדונים בהם גבוהים מסך של חצי מיליון ₪ להכרעה באמצעות בוררות.

בחודש דצמבר 2016 נמסר לתנועה כי מחלקת ייעוץ וחקיקה שוקלת לבצע שינויים בהוראות המדוברות, בין היתר בהתאם להצעות שהועלו על ידי התנועה. על מנת לטייב את הליך קבלת ההחלטות, התבקשה התנועה לסייע בעיצוב הנוהל החדש, בדגש על מודלים לקביעת סייגים שראוי להטיל על חובת הפרסום, זהות הגורם שיחליט על אי-פרסום ומנגנון ההשגות. הצעות התנועה הועברו.

בחלוף כחמישה חודשים, וכמעט שנה מהפנייה הראשונה בנושא, מבקשת התנועה לדעת האם הנושא עדיין מטופל על ידי משרד המשפטים, ובמידה שכן – באיזה שלב הטיפול, האם גובשה  טיוטה לאישור היועץ המשפטי לממשלה, ובאילו לוחות זמנים בכוונתכם להביא את הנושא לאישורו.

 

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il