איכות השלטון בפנייה למבקר המדינה בעניין התנהלות עיריית חולון ובדיקת מינוי היועצת המשפטית של העירייה

8.5.17   יב' באייר תשע"ז

הודעה לתקשורת

איכות השלטון בפנייה למבקר המדינה בעניין התנהלות עיריית חולון ובדיקת מינוי היועצת המשפטית של העירייה

 

בעקבות בדיקת משרד מבקר המדינה בעניין התנהלות עיריית חולון, פנתה התנועה לאיכות השלטון למבקר המדינה, הציגה את הידוע לה בעניין התנהלות העירייה וביקשה כי יוסקו מסקנות אישיות נגד מנכ"לית העירייה ומי שאפשר לה להתנהל באופן הנוגד את הדין וכי המבקר יקבע כי אין למנותה לשום תפקיד ציבורי

 

מאז חודש מאי 2016 עוסקת התנועה בנושאים הקשורים בהתנהלות עיריית חולון. בין היתר, עוסקת התנועה בנושא מינויה של עוה"ד דיין לתפקיד יועמ"שית העירייה בשנת 2011, אף שלא עמדה בתנאי הסף ובנושאים הקשורים בהתנהלותה של הגב' חנה הרצמן, מנכ"לית העירייה בשני העשורים האחרונים.

מאז חודש נובמבר 2016, לאחר שבעקבות עתירת התנועה התקבל החומר הנוגע למכרז, פנתה התנועה מספר פעמים ללשכה המשפטית של משרד הפנים על מנת לבקש את בחינת המינוי של עוה"ד דיין. במכתביה, הדגישה התנועה את הספק בדבר ניסיונה המקצועי של עוה"ד דיין, ספק המשתקף אף בפרוטוקולים של ועדת הבחינה, ואת החומרה שבמינוי אדם שאינו עומד בתנאי הסף המתפרסמים במכרז.

נוכח הדברים התנועה מבקשת ממשרד המבקר לבחון את הליך המינוי של עוה"ד דיין לתפקיד היועמ"שית, אף שלא עמדה בתנאי הסף, וכן את החלטת הלשכה המשפטית של משרד הפנים להימנע מלהתערב במינוי.

פנייתה הראשונה של התנועה עסקה בנושא הכוונה למנות את הגב' הרצמן, מ"מ יו"ר דירקטוריון החברה העירונית "מדיטק" למנכ"לית אותה חברה. מינוי, אותו פסל אגף לתאגידים עירוניים במשרד הפנים. מאז, הצטבר בידי התנועה מידע נוסף הנוגע להפעלת בלוג ע"י המנכ"לית– על חשבון העירייה, והתנהלותה של הגב' הרצמן בנושאים הקשורים בנסיעות לחו"ל על חשבון הציבור ללא אישורים כנדרש, ובעיות בדיווחי הנוכחות, כעולה מהפרק שהוקדש למנכ"לית בדו"ח ביקורת על הרשויות המקומיות לשנת 2016.

לאור כך שהגב' הרצמן צפויה לסיים את תפקידה כמנכ"לית והבלוג ייסגר, אין התנועה רואה סיבה להמשיך ולעסוק בבלוג עצמו. התנועה כן רואה חשיבות להעלאת הנושא בהיבט של הדגשת ההתנהלות הבעייתית של המנכ"לית, העושה בכספי הציבור כבתוך שלה, ובהיבט של החיוב האישי בעקבות ההוצאה שאינה כדין, וזאת כפי שיפורט להלן.

בשל הפעלת הבלוג על חשבון הציבור, שלא כדין ובעקבות העולה מהדו"ח, פנתה התנועה לוועדה לחיוב אישי במשרד הפנים, על מנת לבחון הטלת חיוב אישי על הגב' הרצמן עקב ההוצאות הרבות שהוציאה מהקופה הציבורית, שלא כדין.

כמו כן, לאחרונה נטען בפני התנועה כי לאחר פרישתה, ככל הנראה, תמשיך הגב' הרצמן להיות יועצת לענייני תרבות בעירייה, ותוציא חשבוניות כפרילנסרית. כאמור, טענה זו הינה חדשה, והתנועה לא פנתה לאף גורם רשמי לבחינת נכונותה. יחד עם זאת, ככל שהדברים נכונים, הרי שמדובר, ככל הנראה, ב"מסלול עוקף" למנכ"לות התאגיד העירוני "מדיטק", באופן המעקר מתוכן את החלטת האגף. לאור כך, נבקש את בדיקת משרד המבקר לנכונות הטענה.

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il