בבקשת התנועה למתן צו על תנאי שלא לסגור את התיק הפלילי כנגד עו"ד נבות תל צור וצו על תנאי לחזור מסגירת התיק ומההסדר המותנה שנערך עמו

כח' בסיון תשע"ז 22.6.17

תזכורת

יום א', 25.6.17  בשעה 9:30 יתקיים דיון בבג"ץ: התנועה לאיכות השלטון נ' פרקליט המדינה

בבקשת התנועה למתן צו על תנאי שלא לסגור את התיק הפלילי כנגד עו"ד נבות תל צור וצו על תנאי לחזור מסגירת התיק ומההסדר המותנה שנערך עמו

 

התנועה לאיכות השלטון עתר לבג"ץ בחודש דצמבר האחרון נגד היועמ"ש, פרקליט המדינה ועו"ד נבות תל-צור ובקשה מבית המשפט שיורה על צו על תנאי שיורה ליועמ"ש ופרקליט המדינה לחזור בהם מסגירת התיק הפלילי נגד עו"ד תל צור ולמצות עמו את הדיון ע"י הגשת כתב אישום נוכח ראיות ברורות לשיבוש מהלכי משפט והדעת עד.

בנוסף, ביקשה התנועה מבית המשפט מתן צו על תנאי אשר יורה ליועמ"ש ופרקליט המדינה לחזור בהם מהסדר הטיעון שנחתם עם עו"ד נבות תל צור. בין אם ההסדר נכתב בעל פה ובין אם במשתמע. לפי ההסדר בתמורה ו/או "במקביל" להודעתו בעבירה של התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין, ייסגר התיק הפלילי בעניינו בגין חשדות לשיבוש הליכי משפט והדחת עד, ותחתיו תוגש קבלנה משמעתית לבית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין, וחלף זאת ימצו עימו את הדין הפלילי על ידי הגשת כתב אישום נוכח הראיות לשיבוש מהלכי משפט והדחת עד וכן יגישו קבלנה משמעתית.

כמו כן, התנועה ביקשה מבית המשפט מתן צו ביניים אשר יורה לפרקליט המדינה, היועמ"ש ועו"ד תל צור להימנע מלפעול למימוש ההסדר או ההחלטה ולחילופין להבהיר כי מיצוי הדין בהליך המשמעתי ייעשה במנותק מקבלת ההחלטות בהליך הפלילי, וזאת עד להכרעה בעתירה זו, והכל כדי למנוע העלאת  טענות לסיכול קבלת סעד בעתירה.

לטענת התנועה, לא ייתכן שעורך דין מוכר ביותר, שחשדות כנגדו בעבירות של שיבוש מהלכי משפט והדחת עד – במסגרת אחת מהפרשות החמורות ביותר בשירות הציבורי בהיסטוריה של מדינת ישראל  – מגובים בראיות ברורות, יחמוק מהדין הפלילי ויזכה להסדר טיעון מפליג בקלותו, אך ורק בשל מעמדו ומשלח ידו.

התנהלותו של עו"ד תל צור, ככל שעולה מהתשתית הראייתית, מהווה איום על שלטון החוק, אך דומה ששיתוף הפעולה של הפרקליטות עם המעשים כמוה כמכת מחץ נוספת, אחת יותר מדי, בעקרונות עליהם נשענה עשרות בשנים.

לא ניתן להשלים עם ההסדר המביש והתמוה הזה. בעבירות מעין אלה, עם תשתית ראייתית כה ברורה ועם עניין כה רב לציבור, לא ניתן לסגור תיק ולא ניתן להסתפק אך בהליך המשמעתי. את הדין הזה יש למצות עד תום. מקרה זה נמנה על אותם מקרים מיוחדים המצדיקים התערבות בהחלטותיהם של היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה.

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il