איכות השלטון בקריאה לשר האוצר למינוי ממונה על התקציבים ולהקפאת פעילות הוועדה לבחינת סמכויות הנהלת משרד האוצר עד להשלמת מינוי זה רקע

ט' בתמוז, תשע"ז  03/07/2017

לקראת סיום תפקידו של אמיר לוי, ממונה על התקציבים במשרד האוצר

הודעה לתקשורת

איכות השלטון בקריאה לשר האוצר למינוי ממונה על התקציבים ולהקפאת פעילות הוועדה לבחינת סמכויות הנהלת משרד האוצר עד להשלמת מינוי זה

רקע

בשבועות הקרובים, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, מר אמיר לוי, צפוי לסיים את תפקידו., לפני כחודשיים פנתה התנועה לשר האוצר לאחר שפורסם כי נשקלת האפשרות למנות את מר שי באב"ד, מנכ"ל משרד האוצר, למחליפו של מר לוי, וקראה להימנע ממינוי זה, ולו כמינוי זמני. זאת, בין היתר נוכח העובדה שמינוי אדם המכהן במשרת אמון כשי באב"ד לתפקיד של שומר סף כדוגמת הממונה על התקציבים, עשוי לעורר טעם לפגם.

בתום ארבע שנות כהונה, סיום תפקידו של לוי היה צפוי ולכן אין כל סיבה שלא למנות לו מחליף קבוע עד תום כהונתו, שימלא את התפקיד במקצועיות וללא השפעות של הדרג הפוליטי. לפי הפרסומים בתקשורת, טרם ברור מי ימונה להחליפו, וקיים חשש שאף הפעם ימונה מחליף זמני.

 

לדאבוננו, בשנים האחרונות אנו עדים לתופעת "ממלאי המקום הזמניים" בדרגים המקצועיים במשרדי הממשלה, כאשר תפקידים רבים אוישו למשך תקופה ארוכה על-ידי מינויים זמניים.

במסגרת המינויים הזמניים הללו ממלאי המקום מקבלים לידיהם סמכויות רבות, וכיוון שלא מונו בהליך סדור הבוחן את מקצועיותם והתאמת כישוריהם לתפקיד, עולה ספק לגבי מידת יכולתם לקבל החלטות משמעותיות.

התנועה קוראת לשר האוצר לפעול למינוי מחליף רשמי וקבוע למר אמיר לוי, שיעמוד בראשות אגף התקציבים החל מהשבועות הקרובים ויוכל לבצע חפיפה ראויה.

במקביל, פורסם בשבועות האחרונים כי מר באב"ד יזם הקמת ועדה שתבחן את סמכויות הנהלת משרד האוצר. לפי פרסום רשמי של משרד האוצר, הוועדה הוקמה על רקע דו"חות מבקר המדינה מהחודשים יולי 2014 ואוקטובר 2016, בהם נמתחה ביקורת על כך שחלוקת הסמכויות בין המנכ"ל לראש האגפים במשרד האוצר אינה ברורה. אולם, מפרסומים נוספים עולה שמטרתו של באב"ד בהקמת הועדה היא הכפפה של ראשי האגפים במשרדו אליו.

הקמת הוועדה לשם תיקון הליקויים עליהם הצביע מבקר המדינה הינה מבורכת, אולם אף מבקר המדינה קרא לבכירי משרד האוצר להיזהר מפני פגיעה במעמדם המקצועי והא-פוליטי של האגפים המקצועיים במשרד במסגרת החלטות הוועדה. עיתוי הקמת הוועדה כשטרם מונה ממונה חדש על התקציבים, שבכוחו לייצג את עמדת האגף למול הוועדה נאמנה, מעלה חשש להחלשת סמכויותיו של האגף. לכן, התנועה קוראת לשר האוצר להקפיא את פעילות הוועדה עד למינוי רשמי של ממונה חדש על התקציבים.

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il