התנועה לאיכות השלטון פנתה לעיריית רמת גן ולחברה הכלכלית לפיתוח רמת גן, לקבלת מסמכים הנוגעים למינויה של חנה הרצמן ליועצת אמנות ותרבות לחברה הכלכלית של עיריית רמת גן

י"ז בתמוז, תשע"ז  11/07/2017

הודעה לתקשורת

לאחר שלא צלחה בעיריית חולון, מנסה גם את עיריית רמת גן

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לעיריית רמת גן ולחברה הכלכלית לפיתוח רמת גן, לקבלת מסמכים הנוגעים למינויה של חנה הרצמן ליועצת אמנות ותרבות לחברה הכלכלית של עיריית רמת גן

 

לידי התנועה הגיעו טענות מהן עולה, כי על אף הבעיות שהתגלו בהתנהלותה של הגב' הרצמן כמנכ"לית עיריית חולון, היא מונתה ליועצת אמנות ותרבות לחברה הכלכלית של עיריית רמת גן. לתנועה, אשר עוסקת כבר למעלה משנה בנושא התנהלותה הבעייתית של הגב' הרצמן, כפי שהיא גם באה לידי ביטוי בדו"ח הביקורת על הרשויות המקומיות לא ברור כיצד יכולים גופים ציבוריים מובהקים, כמו עירייה וחברה עירונית, להתעלם מהתנהלות זו, ולמנותה לתפקיד ציבורי.

עוד יודגש, כי הסיבה לשליחת בקשה זו הן לעירייה והן לחברה היא כפולה: ראשית, יו"ר החברה הינו ראש העירייה, וקיים קשר בין העירייה ובין החברה, מתוקף היות החברה "הזרוע הארוכה" של העירייה בביצוע פעולותיה היומיומיות; שנית, בניגוד לחוק חופש המידע, לפיו על הרשות המקומית לפרסם את פרטי הממונה על חופש המידע לגביה ולגבי התאגידים שבשליטתה – פרסום שכזה באתר העירייה – איננו קיים.

לפיכך – מבקשת התנועה לאיכות השלטון מעיריית רמת גן והחברה הכלכלית לפיתוחו רמת גן מתוך תפיסת המחויבות של העירייה, כבעלת השליטה בחברה, וכמי שאינה עומדת בחובותיה הבסיסיות עפ"י חוק חופש המידע.

התנועה מבקשת את המכרז לתפקיד כפי שפורסם באופן פומבי, מסמכים רשמיים של המכרז; מסמכים שהגישה הגב' הרצמן; פרוטוקול הוועדה שבחרה בגב' הרצמן; כמה מועמדים נוספים הגישו מועמדות למשרה; שמות חברי הוועדה המקצועית שבחרה בגב' הרצמן; כתב המינוי של הגב' הרצמן וחוזה העסקתה וכן כל מידע נוסף הנוגע להליך מינויה של הגב' הרצמן לתפקיד.

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il