איכות השלטון בפנייה ליועמ"ש ולשר הביטחון בקריאה לבחון את מעורבות משרד עוה"ד שמרון-מולכו בעניינים אסטרטגיים של מדינת ישראל ולהשהות את עסקאות רכישת כלי השיט.

י"ז תמוז תשע"ז  ‏‏‏‏11/07/2017

פרשת 3000

הודעה לתקשורת

איכות השלטון בפנייה ליועמ"ש ולשר הביטחון בקריאה לבחון את מעורבות משרד עוה"ד שמרון-מולכו בעניינים אסטרטגיים של מדינת ישראל ולהשהות את עסקאות רכישת כלי השיט.

בהמשך לעיכובי החקירה והמעצרים ב"פרשת 3000" התנועה לאיכות השלטון פנתה היום (יום ג') ליועמ"ש לבחון את המשך מעורבותם של עוה"ד שמרון ומולכו בטיפול וניהול ענייניה האסטרטגיים של מדינת ישראל, בשליחותו הישירה של ראש הממשלה. זאת, על מנת למנוע את הפגיעה הצפויה והמתמשכת באמון הציבור בנבחריו, במערכת הציבורית ובשלטון החוק. במקביל, קוראת התנועה לשר הביטחון לנקוט בצעדים להשהיית כלל הליכי הרכישה של כלי השיט מן החברה הגרמנית על ידי מערכת הביטחון, ולפעול לאי השלמת העסקה עד אשר תוסר עננת החשדות הכבדה הניצבת מעל כלל הגורמים המעורבים בהליך הרכישה.

 

נוכח התפתחויות ב"פרשת 3000", עיקובי החקירה והמעצרים, החשדות הניצבים מעל מעורבותו האישית של עוה"ד שמרון, עולה החשש שמא פעלו עורכי דין המקורבים לראש הממשלה על מנת לקדם את ענייניהם האישיים למול משרדי הממשלה השונים, תוך ניצול מעמדם וקרבתם אל ראש הממשלה, וחרף הסכמי ניגוד העניינים אשר קיימים בעניינם.

דומה כי הציבור בישראל התרגל לכך שעל אף שאינם חלק מן הדרג הנבחר, וכן חרף אי היותם עובדי ציבור המשתייכים לשירות המדינה, עוסקים עוה"ד מולכו ושמרון בניהול העניינים הביטחוניים והמדיניים הרגישים ביותר אשר נמצאים בליבת העשייה האסטרטגית של מדינת ישראל.

לנוכח הדברים, הרי שעולים מספר סימני שאלה מטרידים ביותר הנוגעים לאופן ביצוע העסקה על ידי מערכת הביטחון בישראל למול החברה הגרמנית, לרבות בעניין טיב ומהות השיקולים העומדים בבסיס קבלת ההחלטות סביב העסקה, ובפרט בדבר מעורבותם התמוהה של גורמים שונים – 'מקורבים' ואף מתווכים – בהליך אישור העסקה.

די בהתפתחויות אלו, ובמעבר מחקירה משטרתית סמויה לחקירה גלויה ואקטיבית בנושא – הכוללת חקירה ומעצר של בכירים במערכת הביטחון ודמויות מרכזיות המעורבות בפרשה – על מנת לעורר את הצורך בבחינה מחודשת של השלמת הליך רכישת כלי השיט על ידי מערכת הביטחון.

התנועה לאיכות השלטון מציינת בפני שר הביטחון כי לאור כלל ההתפתחויות האמורות, אין להקל ראש בחשדות החמורים וכי יש לפעול בהקדם לבחינה כוללות של נחיצות ביצוע עסקת הרכישה האמורה, מתוך החשש שמא נפלו פגמים מהותיים ופסולים ביותר תוך כדי הליך רכישת הענק – על ידי גורמים בכירים ביותר במערכות השלטון
English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il