איכות השלטון לשר התקשורת: מסור שאלון ניגוד עניינים

כ"ג תמוז, תשע"ז  17/07/2017

הודעה לתקשורת

איכות השלטון לשר התקשורת: מסור שאלון ניגוד עניינים

התנועה לאיכות השלטון פנתה היום (יום ב') לשר התקשורת, איוב קרא, למסור למבקר המדינה שאלון ניגוד עניינים, בהתאם להנחיית היועמ"ש בעניין מניעת ניגודי עניינים ולכללי מבקר המדינה שעניינם מניעת ניגודי עניינים של שרים וסגני שרים :מצב זה מצב אינו ראוי כשלעצמו, והבעייתיות שבו אף גוברת נוכח הכשלים שעלו בדוח מבקר המדינה האחרון בעניין ניגודי העניינים של ראש הממשלה בתפקידו כשר התקשורת.

 

בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה בדבר עריכת הסדרים למניעת ניגוד עניינים בשירות המדינה נקבע שככלל, ראוי שמינוי מועמד לתפקיד, חתימת חוזה העסקה עמו או כניסתו לתפקיד בפועל, יבוצעו רק לאחר שהיועץ המשפטי של הגוף הנוגע בדבר בדק את סוגיית ניגוד העניינים, ולאחר שהמועמד חתם על הסדר מתאים למניעת ניגוד עניינים אם נמצא שהדבר נדרש. בהנחיה מצוין כי דרך יעילה לחשיפת התחומים שבהם עלול להיווצר ניגוד עניינים היא באמצעות שאלון שעליו מחויב המועמד להשיב.

לאחרונה פורסם, במסגרת דוח מבקר המדינה בעניין היבטים בפעולות משרד התקשורת בחלק העוסק בניגודי העניינים של ראש הממשלה בתפקידו כשר התקשורת, כי על פי המשנה ליועמ"ש, כלל הגורמים המקצועיים שעסקו בנושא סבורים כי "הצהרה על זיקות היא מרכיב הכרחי במסגרת הסדר כולל למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים", וכי עם כינון הממשלה הבאה, או בהזדמנות מתאימה אחרת, בכוונת משרד המשפטים להוציא הבהרה ולפיה מילוי השאלון הוא שלב הכרחי ובלתי נפרד מתהליך איתור חשש לניגוד עניינים.

על פי פרסומים, מבקר המדינה העביר לידי השר קרא שאלון למניעת ניגוד עניינים כבר ביום 11.6.17, בסמוך למינויו של קרא למשרת שר התקשורת – אך עד היום, כחלוף 50 ימים מאז אישרה הממשלה את המינוי, טרם מסר אדוני למבקר המדינה את השאלון המלא.

העיכוב במסירת השאלון על ידי השר מעורר דאגה – בפרט על רקע הממצאים החמורים שהועלו בדוח המבקר בעניין ניגודי העניינים בתחום פעילותו של משרד התקשורת –  וביניהם ממצאים הקשורים ישירות בשאלון שמסר, באיחור רב, ראה"מ ושר התקשורת לשעבר נתניהו – המדגישים את חשיבותן של הפעולות למניעת ניגודי עניינים במשרד זה.

מענה על שאלון למניעת ניגוד עניינים הוא פעולה טכנית פשוטה, אשר לא ניתן להפריז בחשיבותה – ועל כן לא ניתן להצדיק עיכוב במסירת השאלון לידי המבקר. לאור האמור, קוראת התנועה לשר קרא למסור לידי המבקר את השאלון המלא, וזאת בהקדם האפשרי.

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il