איכות השלטון לשרת המשפטים בדרישה להפעלת סמכות הפיקוח על האגודות העותומניות

                                                                                                  ‏כ"ט בתמוז, תשע"ז 23.7.17

הודעה לתקשורת

איכות השלטון לשרת המשפטים בדרישה להפעלת סמכות הפיקוח על האגודות העותומניות

התנועה לאיכות השלטון פנתה שוב לשרת המשפטים בנוגע לאגודות העות'מאניות וביקשה את התערבותה של שרת המשפטים הכוללת העברת האחריות ממשרד הפנים למשרד המשפטים, קיום הליך לקיקה אשר יסדיר את פעילותן של האגודות וכן פיקוח ובקרה עליהן.

רקע

אגודות עות'מאניות אלו הן אגודות שהוקמו שלא למטרת רווח מכוח החוק העותומני על האגודות משנת 1909, אשר עודנו בתוקף. התנועה לאיכות השלטון פנתה לשרים המשפטים בנושא עוד מלפני כשנה זאת, בהמשך למספר שנים של תכתובת ענפה עם גורמים שלטוניים שונים.

בפנייה לשרת המשפטים עמדה התנועה על כך כי הלכה למעשה, מזה שנים רבות, לא מבוצעות כל פעולות פיקוח ו/או בקרה ביחס לאגודות, זאת בניגוד לחוק ולתכלית החקיקה בעניין ארגונים שלא למטרות רווח, וקראנו לה להתערב על מנת לתקן את הכשל: לפעול לשינוי ההסדר החקיקתי הנוכחי, על מנת לייצר פתרון קבוע לנושא, וכן לפעול לקידום פתרון זמני עד לסיום הליך החקיקה.

באוגוסט 2016 משרד המשפטים הגיב וטען כי בימים אלו מתבצעת במשרד הפנים וברשות התאגידים עבודה על הכנת תזכיר חוק שיעסוק, בין היתר, בעניין האגודות. כמספר חודשים לאחר מכן, ומשטרם הסתיימו הליכים אלו, פנתה התנועה שוב לשרה בקריאה להפעיל את סמכותה בהתאם לחוק, כלומר, לעשות שימוש בסמכויות הפיקוח והבקרה הנתונות לה כבר כיום על פי החוק, לשם החלת פיקוח, ולו מינימלי, על האגודות הפעילות בישראל, עד להסדרת הנושא בחקיקה.

בחלוף מספר חודשים נוספים ומשלא נתקבל כל מענה מטעם השרה, פנתה התנועה שוב, בפעם השלישית במכתב שנשלח ביוני השנה ובו עמדה פעם נוספת התנועה על הקשיים העולים מהמצב החקיקתי הנוכחי, וביקשה באופן ספציפי, כי יינקטו הצעדים הבאים:

העברת האחריות על האגודות ממשרד הפנים לתחום אחריות משרד המשפטים והכפפתן לבקרה; קידום לאלתר של הליך החקיקה אשר נועד להשוות או לקרב את מעמדן של האגודות למעמדם של מלכ"רים אחרים; הפעלת סמכויות הפיקוח והבקרה הנתונות לשרה לפי חוק.

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il