איכות השלטון בפניה למשרד התחבורה בבקשה לקבל מידע ופרוטוקולים לפי חוק חופש המידע – וועדת ההיגוי העליונה לפרויקט "קו אדום"- רק"ל גוש דן

‏ז' באב, תשע"ז  30.7.2017

הודעה לתקשורת

איכות השלטון בפניה למשרד התחבורה בבקשה לקבל מידע ופרוטוקולים לפי חוק חופש המידע – וועדת ההיגוי העליונה לפרויקט "קו אדום"- רק"ל גוש דן

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה למשרד התחבורה בחודש אפריל השנה לקבלת פרטי מידע ומסמכים הנוגעים לפעילות ועדת ההיגוי העליונה, המלווה את פרויקט ה"קו האדום" להקמת הרכבת הקלה בגוש דן. הוועדה הוקמה מכוח החלטת ממשלה (מס' 2569), ופועלת בהובלת משרד התחבורה.

כחודש לאחר מכן נתקבלה תשובה כי המבקשת להאריך את זמן הטיפול. בהמשך, ומשלא ניתן כל מענה נש/לחה תזכורת בנושא. במכתב תזכורת, ביקשה התנועה לקבל את המידע לאלתר, בשל החריגה ממסגרת הזמן הקבועה בחוק.

כלומר, הוראת החוק קובעת, כי משך הזמן למסירת המידע עומד על 30 ימים, וניתן להאריכו לפרק זמן של 30 ימים נוספים, אך סך הכול, על הרשות למוסרו בתוך 60 ימים.

לאור זאת, ובחלוף סך הכול למעלה מ-95 ימים ממועד שליחת הבקשה מטעם התנועה, טרם נתקבל המידע המבוקש. זאת, תוך חריגה מובהקת ממסגרת הזמן הקבועה בחוק.

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il