בית המשפט העליון: "העתירה תרמה לשינוי ההתנהלות בשדה השירות הלאומי"

ח' באב תשע"ז, 31.7.17

בג"צ התנועה לאיכות השלטון נגד שר החקלאות (שרות לאומי אזרחי)

הודעת לתקשורת

בית המשפט העליון: "העתירה תרמה לשינוי ההתנהלות בשדה השירות הלאומי"

בית המשפט פסק בעתירת התנועה לאיכות השלטון (3508/16). בית המשפט דחה אמנם את העתירה, אולם עשה זאת תוך שהוא מותח ביקורת חריפה על התנהלות המדינה, מציין כי העתירה היא זו שהביאה לשינוי מהותי בתחום, ובאופן חריג ביותר אף פוסק הוצאות לטובת העותרת

 

רקע

התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג"ץ נוכח הליך אישורן של שתי עמותות חדשות (או מחודשות) כגופים מוכרים לצורך השירות הלאומי – אזרחי. הליך אישור זה אשר נעשה במחשכים ובהעדר השקיפות המתחייבת מרשות ציבורית, נעשה בחריגה מסמכות על ידי השר הממונה, תוך הפרת כללי המנהל התקין והמשפט המנהלי. שינוי מדיניות רבת שנים של רשות השירות הלאומי נעשה מבלי להניח כל תשתית עובדתית, מבלי לדון בהשלכות, ומבלי להביא נימוקים והצדקות למתן אישור זה. 

בעקבות עתירת התנועה, נחתם הסדר ניגוד עניינים עם ראש מנהלת השירות הלאומי, כך שלא יעסוק בענייניה של עמותה אשר נוהלה על ידי מקורבים לו. כן – ובעקבות הערות בית המשפט – התפטרו 4 מחברי הנהלת עמותת חיבור חדש נגדה הוגשה העתירה מחברותם במפלגת הבית היהודי.

בית המשפט ציין את תרומתה של העתירה לטיוב הליכי קביעת העמותות אשר יעסקו בתחום השירות הלאומי, וכן את תרומת העתירה לעיצובו של חוק השירות הלאומי אזרחי אשר עבר בכנסת במושב האחרון.

באופן חריג, קבע בית המשפט כי בשל תרומתה הגדולה של העתירה לתיקון המצב אשר קדם להגשתה, ישלמו המדינה ועמותת חיבור חדש את הוצאותיה של העותרת.

 

עו"ד תומר נאור: "השירות הלאומי אזרחי הפך ברבות השנים למפעל חשוב ביותר, אך כזה המגלגל סכומי עתק. בית המשפט עמד על חשיבות השמירה על המנהל התקין וטוהר המידות בבחירתן של העמותות אשר ינהלו את המשאב הציבורי האדיר הזה. אנו תקווה שפסיקה זו, ביחד עם החוק החדש אכן יסדירו את התחום שהיה פרוץ שנים רבות כל כך.

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il