איכות השלטון ומעש בקריאה להימנע מקידום המלצות ועדת השרים בדבר מינוי משנים למנכ"לים במשרדי ממשלה כמשרות אמון

ט"ו אב, התשע"ז  07/08/2017

הודעה לתקשורת

איכות השלטון ומעש בקריאה להימנע מקידום המלצות ועדת השרים בדבר מינוי משנים למנכ"לים במשרדי ממשלה כמשרות אמון

 

בעקבות כוונת פראוור לתמוך בוועדת השירות בהצעת ועדת השרים בדבר הוספת תקנים למינוי משנים למנכ"לים ב-25 משרדי ממשלה כמשרת אמון ללא מכרז, פנו התנועה לאיכות השלטון בשיתוף ארגון מעש לאהוד פראוור, מ"מ נציב שירות המדינה.

 

הארגונים מתנגדים להצעת השרים למינוי משנים למנכ"לים ללא מכרז. תכלית ההצעה פוגעת באדני השירות הציבורי במדינת ישראל וראוי שהחלטה גורלית זו לשירות הציבורי לא תתקבל על ידי מי שמכהן כממלא מקום למשך עד שלושה חודשים: "צעדים אלו, של הגברת הפוליטיזציה בשירות הציבורי, רק יסכלו את תכליות המנהל בקידום רווחת הציבור וייפתחו פתח לפגיעה עתידית בעקרונות שלטון החוק, המנהל התקין, טוהר המידות, ואמון הציבור בשירות הציבורי כשירות מקצועי וא-פוליטי".

הנחת המוצא במדינה דמוקרטית היא כי השירות הציבורי ועובדיו חייבים את חובת הנאמנות שלהם לציבור אותו הם משרתים. הפיכת היוצרות, והגדלת המינויים הפוליטיים הנעשים על ידי השר עצמו עלולות לפגוע באיזון המתבקש, ולהמיר את חובת הנאמנות של עובד הציבור כלפי הציבור – בחובת נאמנות לגורם הפוליטי. הפרה זו עלולה להביא לפגיעה קשה בשירות הציבורי ובאמון הציבור במערכת הציבורית.

כמו כן, אהוד פראוור הנו ממלא מקום זמני, שלא נבחר באופן מוסדר כנדרש בחוק וכהונתו מוגבלת לשלושה חודשים בלבד, וככזה אין זה ראוי שיקבל החלטות הרות-גורל, ובמיוחד לא כאלו המשנות באופן דרמטי את עמדת נושא המשרה הנבחר כדין.

מדובר בסוגיה מהותית, בעלת השלכות מרחיקות לכת על טיב השירות הציבורי בישראל, מקצועיותו ונאמנותו לציבור. זאת ועוד, החלטת פראוור מבטאת היפוך מוחלט של עמדת נציב שירות המדינה הקודם, מר משה דיין, עמדה שהגיע אליה לאחר ששירת את הציבור במשך 6 שנים כנציב שירות המדינה וראה את הבעייתיות בהרחבת המינויים הפוליטיים בשירות הציבורי במשמרתו. על כן, ראוי כי מ"מ נציב שירות המדינה, אהוד פראוור ימנע משינוי מדיניות הנציבות, על אחת כמה וכמה לגבי שינוי כה בעייתי ושנוי במחלוקת אשר לו השלכות רוחביות ותקציביות. כמו כן, יהא זה ראוי לדחות את כינוסה של ועדת השירות עד אשר יכנס לתפקידו נציב קבוע.

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il