איכות השלטון בקריאה למפקחת על הבנקים ולממונה על ההגבלים העסקיים שלא לאשר את רכישת בנק אגוד על ידי בנק מזרחי-טפחות

ט"ו באב, תשע"ז  7.8.2017

 

הודעה לתקשורת

איכות השלטון בקריאה למפקחת על הבנקים ולממונה על ההגבלים העסקיים שלא לאשר את רכישת בנק אגוד על ידי בנק מזרחי-טפחות

 

נוכח עסקת הרכישה המתגבשת של בנק אגוד על ידי בנק מזרחי טפחות, ובשל הריכוזיות הגבוהה במיוחד בה מתאפיין שוק הבנקאות בישראל, קוראת התנועה למפקחת על הבנקים ולממונה על ההגבלים העסקיים להשתמש בסמכותן לפי חוק, ולא לאשר את רכישת בנק אגוד על ידי בנק מזרחי טפחות או על ידי כל בנק ישראלי אחר. על הרגולטוריות המופקדות על אישור העסקה לפעול למען האינטרס הציבורי להגברת התחרות.

 

אישור העסקה עומד בניגוד למסקנות ועדת שטרום והחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, שמטרתם להגדיל את מספר השחקנים המתחרים בשוק הבנקאות. מיזוג בנק איגוד לתוך בנק מזרחי-טפחות יוביל לאובדן שחקן עצמאי, קטן אך לא בלתי משמעותי, שיוכל לקדם את התחרות; וכן יהפוך את בנק מזרחי-טפחות לשחקן דומיננטי באופן שיצמצם את המניע התחרותי שלו כיום ויעצים את השוק האוליגופולי בענף הבנקאות.

לפיכך, כל עוד טרם קודמו ויושמו מהלכים משמעותיים להגברת התחרותיות וצמצום הריכוזיות בענף בהם הקמתם בפועל של מספר בנקים דיגיטליים ו/או מתן שירותי בנקאות על ידי חברות האשראי – אין לאשר את מיזוג בנק אגוד אל תוך בנק קיים אשר יצמצם את התחרות בענף זה ויהפוך את המשימה להקמת בנקים חדשים לקשה יותר, וייתכן שאף בלתי אפשרית.

התנועה לאיכות השלטון קוראת למפקחת על הבנקים ולממונה על ההגבלים העסקיים, לעמוד כ"חומת מגן" לטובת התחרות בשוק הבנקאות והאינטרס הציבורי, להתערב כבר בשלב זה, בעוד שהעסקה עדיין בגדר מתווה עקרוני, ולהבהיר שלא תאושר מכירתו של בנק אגוד כך שהוא ימוזג עם בנק קיים, אלא תאושר רק מכירתו לציבור ולמצער למשקיעים חיצוניים.

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il