איכות השלטון למשרד האוצר: העבירו נתונים עפ"י חוק חופש המידע

כ"ט אב תשע"ז ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏21/08/2017

הודעה לתקשורת

איכות השלטון למשרד האוצר: העבירו נתונים עפ"י חוק חופש המידע

התנועה לאיכות השלטון פנתה בשלישית למשרד האוצר בבקשה לקבל מידע ומסמכים הנוגעים להיתרים אשר נתנו לכאורה ע"י גורמים במשרד האוצר לסוכנות היהודית וכן מידע על כלל נכסי המדינה אשר זכויותיהם הועברו מהמדינה לסוכנות היהודית.

 

בחודש אפריל השנה פנתה התנועה לאיכות השלטון לראשונה למשרד האוצר לקבל מידע ומסמכים הנוגעים להיתרים אשר ניתנו לכאורה על ידי גורמים במשרד האוצר לסוכנות היהודית, המאשרים את העברת הזכויות בקרקעות ציבור אשר ניתנו לסוכנות מטעם המדינה. בנוסף, ביקשה התנועה מידע על כלל נכסי המדינה אשר זכויותיהם הועברו לאורך השנים מאז קום המדינה מן המדינה לידי הסוכנות היהודית.

משחלפה תקופה של שלושים ימים ממועד פניית התנועה, ומשלא התקבל כל עדכון, פנתה התנועה בחודש מאי בשנית במכתב תזכורת ובו עמדה על בקשתה לקבלת המידע בהקדם.

חרף זאת, בחלוף תקופת הארכה של 60 הימים אשר עמדו לרשות המשרד, ומשלא התקבלה כל תגובה מצידו, פנתה התנועה במכתב תזכורת שני במספר בבקשה כי תמסר ההחלטה לעניין מסירת המידע.

בחודש יוני התקבלה תגובתו של הממונה על יישום חוק חופש המידע ברשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון ובה מענה חלקי למידע שתבקש. עוד באותו היום, בתגובה למכתב זה של ממונה הרשות, נשלח מטעם התנועה מכתב בו ביקשה הבהרות – הן מן הממונה ברשות שוק ההון והן מן הממונה במשרד האוצר.

חרף האמור, והגם כי במועד כתיבת שורות אלה חלפה תקופה ארוכה של קרוב לחמישה חודשים ממועד פניית התנועה אל משרד האוצר, וכן על אף הוראותיו הברורות של חוק חופש המידע לעניין מסגרת הזמנים בהן עליכם למסור את החלטתכם לעניין מסירת המידע, טרם התקבל כל עדכון.

לפיכך, מבקשת התנועה לאיכות השלטון להשיב לאלתר לבקשה ולהעביר את המידע המבוקש, על מנת שישקלו המשך הצעדים המשפטיים בנושא. 

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il