חקירה במסגרת הליך משמעת בעניינו של מנכ"ל משרד החקלאות בעקבות אירוע מסירת הרחפן לראש ממשלת רוסיה

ז' באלול תשע"ז ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏29/08/2017

הודעה לתקשורת

חקירה במסגרת הליך משמעת בעניינו של מנכ"ל משרד החקלאות בעקבות אירוע מסירת הרחפן לראש ממשלת רוסיה 

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לממלא מקום נציב שירות המדינה, מר אהוד פראוור בקריאה לפעול על מנת לסיים בהקדם ככל הניתן את הליך החקירה במסגרת ההליך המשמעתי בעניינו של מנכ"ל משרד החקלאות על רקע ההתנהלות באירוע מסירת הרחפן.

 

רקע  

בתחילת חודש נובמבר 2016, במהלך ביקורו של ראש ממשלת רוסיה במכון הוולקני, מסר שר החקלאות, חה"כ אורי אריאל, רחפן צילום תרמי לידי גורמים במשלחת ראש ממשלת רוסיה. יצוין, כי ממידע שנמסר לתנועה על ידי משרד החקלאות עולה שגובה עלויות הרחפן מגיעות לסכום כולל של כ-400,000 שקלים.

בעקבות פרסומים אלה, פנתה התנועה אל משרד החקלאות בבקשה במסגרת הוראות חוק חופש המידע, ובה ביקשה התנועה מידע ומסמכים הנוגעים לאירוע מסירתו של הרחפן על ידי שר החקלאות והליך קבלת ההחלטות אשר קדם לו. בנוסף, ביקשה התנועה מידע ומסמכים אשר נוצרו בעקבות מסירת הרחפן, לרבות הליכי בדיקה וחקירה שנפתחו בעקבות כך.

 

כמענה לבקשה זו, עדכן הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד החקלאות את התנועה כי מבירור שנערך עם אגף חקירות ומשמעת בנציבות המדינה עולה כי מתנהלת בנציבות חקירה כנגד מנכ"ל משרד החקלאות על רקע אירוע מסירת הרחפן. לפיכך, בחר הממונה לדחות את בקשת התנועה למסירת מידע בעניין זה.

בהמשך לכך, הודיע לתנועה הממונה במשרד החקלאות כי על פי מידע שנמסר לו מטעם אגף החקירות בנציבות שירות המדינה – החקירה שנערכה במסגרת ההליך המשמעתי בעניינו של מנכ"ל המשרד, מר שלמה בן אליהו, על רקע אירוע מסירת הרחפן, טרם הסתיימה.

על רקע דברים אלו, ונוכח חומרתו הרבה של אירוע זה, ממנו נדמה כי נעדרו כל נורמות של מינהל תקין והפעלת שיקול דעת תקינה כפי שנדרש מן העומדים בראש רשות ציבורית, מבקשת התנועה קבלת עדכון בדבר התקדמות הליך החקירה בעניינו של מנכ"ל משרד החקלאות וכן בדבר לוחות הזמנים וצפי לסיומה.

לנוכח העובדה שבקרוב תחלוף שנה שלמה ממועד קרות האירוע, לראייתנו ישנה חשיבות רבה לזירוז הליך הבדיקה ולסיומו בהקדם ככל הניתן, ולשם חיזוק ושמירה על נורמות של מינהל תקין, אמון הציבור וכן לשם שמירת האפשרות לשיפוי הקופה הציבורית בגין הנזק החמור שנגרם בעקבות אירוע זה.

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il