איכות השלטון לפרקליט המדינה קריאה לבחינת מעורבותו של מר אבריאל בר-יוסף בחוות הדעת של המל"ל בעניין "מתווה הגז"

ח' באלול, התשע"ז 30/08/2017

הודעה לתקשורת

איכות השלטון לפרקליט המדינה קריאה לבחינת מעורבותו של מר אבריאל בר-יוסף בחוות הדעת של המל"ל בעניין "מתווה הגז"

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה בשנית לפרקליט המדינה, שי ניצן, בקריאה להמשיך ולקדם את החקירה הפלילית בעניין הקמת מתן התשתית לייצוא גז\ נוזלי ולבחון את מידת מעורבותו והשפעתו על חוות דעת המל"ל בעניין "מתווה  הגז"

 

בחודש יולי השנה, פנתה התנועה ליועץ המשפטי לממשלה בקריאה לבחון את מעורבותו של תא"ל במיל' אבריאל בר-יוסף, המשנה לראש המל"ל לשעבר, בחוות הדעת של המל"ל בעניין הצורך הביטחוני והמדיני ב"מתווה הגז" וככל שכן, האם היה מצוי בניגוד עניינים בעת גיבושה. זאת, במסגרת החקירה הפלילית שנפתחה נגדו בחודש שעבר בעניין מעורבותו לכאורה ב"פרשת הצוללות",  ולאור החקירה הפלילית שנפתחה נגדו בעניין הקמת מתקן התשתית לייצוא הגז הנוזלי.

לשכת היועץ המשפטי לממשלה השיבה כי הטיפול בעניין הועבר ללשכת פרקליט המדינה. עד כה לא נתקבלה כל תשובה עניינית בנושא התקדמות הטיפול בסוגיה בלשכת פרקליט המדינה.

משנחקר בר-יוסף בעניין "פרשת הצוללות", מדובר כבר בחקירה פלילית שנייה שמתנהלת נגדו בחודשים האחרונים, בחשד שקיבל שוחד, הלבין הון והפר את אמון הציבור. כיוון שקשה להתעלם מכך שניגודי העניינים בהם לכאורה היה מצוי בר-יוסף מהוות מעין "חוט מקשר" בין החקירות המתנהלות נגדו כיום, ראוי בעיננו לבדוק: האם מר בר-יוסף היה מעורב בגיבוש חוות הדעת בעניין הצורך הביטחוני ב"מתווה הגז"? ככל שהיה מעורב בה – מה הייתה השפעתו והאם היה מצוי בניגוד עניינים שהוביל לתמיכתו באימוץ ה"מתווה"?

לכן, במקביל לחקירה המתנהלת נגד בר-יוסף בעניין מעורבותו האפשרית ב"פרשת הצוללות", אנו קוראים להמשיך ולקדם את החקירה הפלילית בעניין הקמת מתקן התשתית לייצוא גז נוזלי ולבחון את מידת מעורבות והשפעתו על חוות דעת המל"ל בעניין "מתווה הגז".

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il