דוחות כספיים

התנועה פועלת ע"פ תכנית עבודה שנתית, מתוקצבת לפי מחלקות ופעולות.
התנועה אינה מוכנה, באופן עקרוני, לקבל סיוע מן המערכת השלטונית. היא מתבססת על דמי חבר של חברי התנועה ותרומות של אנשים פרטיים בארץ.
דמי החבר לשנת 2018 הם 180 ש"ח לשנה ו-120 ש"ח לשנה לפנסיונרים, סטודנטים וחיילים.
 לבני זוג 250 ש"ח.