תקציב - דוחות כספיים

התנועה פועלת ע"פ תכנית עבודה שנתית, מתוקצבת לפי מחלקות ופעולות.
התנועה אינה מוכנה, באופן עקרוני, לקבל סיוע מן המערכת השלטונית. תקציב התנועה מתבסס על דמי חבר של חברי התנועה ותרומות של אנשים פרטיים בארץ.
דמי החבר לשנת 2018 הם 180 ש"ח לשנה ו-120 ש"ח לשנה לפנסיונרים, סטודנטים וחיילים.
 לבני זוג 270 ש"ח. 

לצפייה בדוחות כספיים
לשנת 2010

לצפייה בדוחות כספיים
לשנת 2008

לצפייה בדוחות כספיים
לשנת 2007