פניה למחלקה לפניות הציבור

אנא קראו בתשומת לב בטרם שליחת פניה:

ראשית, אנו מודים לכם על רצונכם להפנות את תשומת ליבנו לנושאי שחיתות ומינהל בלתי תקין.

התנועה לאיכות השלטון רואה חשיבות בשילוב בעבודתה פניות המתקבלות מן הציבור. פנייתך תבחן על ידי הצוות המשפטי של התנועה ורק במידה שהנושא המועלה יימצא מתאים לטיפול התנועה, יחל הטיפול בפנייתך.

 

באלו פניות נטפל?

אנו פועלים בנושאים הנוגעים לשחיתות שלטונית ו/או מינהל בלתי תקין, ככל שמדובר בפניות לגבי גוף ציבורי או אדם בתפקיד ציבורי, או במקרים בהם מעורבים כספי ציבור.

נוכל לטפל רק בפניות מבוססות המלוות באסמכתאות, מאחר שהתנועה אינה גוף חוקר.

 

באלו פניות לא נטפל? (שימו לב)

  1. איננו מעניקים ייעוץ/סיוע משפטי למקרים פרטיים.

למשל: נושאים פרטניים מול ביטוח לאומי, וועדות תכנון ובנייה, הוצאה לפועל, ענייני רשלנות רפואית, וכדומה.

  1. לא נטפל בסוגיות הקשורות ביחסי עובד-מעביד ובדיני עבודה ככלל, למעט פניות הנוגעות לחושפי שחיתות במקום העבודה.
  2. לא נתערב בהליכים שיפוטיים, או בשאלות שהוכרעו על ידי הערכאות.
  3. לא נטפל בפניות שנמצאות בטיפול עורך דין, מטעמי אתיקה.
  4. איננו מטפלים בתלונות על שופטים ועורכי דין – יש לפנות לנציבות תלונות הציבור על שופטים במשרד המשפטים או ללשכת עורכי הדין, בהתאמה. ככלל, התנועה כעניין שבמדיניות נמנעת מטיפול בסוגיות כאשר קיים גוף מתאים יותר לטיפול בהן.

 

טרם פנייתכם לתנועה, יש למצות את הטיפול מול הרשויות הרלוונטיות, בערוצים הקיימים.

אנו מבקשים את פרטי הפונים לצורך הבהרות ועדכונים, ויחד עם זאת מתחייבים שלא להעביר פרטי פונים לאף גורם. ניתן להגיש פנייה אנונימית, אך היא לא תטופל אלא אם יצורפו לה כל הפרטים והראיות הנדרשים לביסוס הטיפול. 

Fill out my online form.