תקשורת

שוק ההון

גילוי היקף שעבודים על מניות בעלי שליטה – מענה מטעם רשות ניירות ערך – בירור בנוגע למדיניות השקיפות בנוגע לנכסי חברות משועבדים – 04.2012

גילוי היקף שעבודים על מניות בעלי שליטה – מכתב ליור רשות ניירות ערך – בירור בנוגע למדיניות השקיפות בנוגע לנכסי חברות משועבדים – 03.2012

רפורמה במבנה הבורסה לניירות ערך – נייר עמדה – הפרטת הבורסה – שוק הסליקה בפרספקטיבה בינלאומית – 08.2015

רפורמה במבנה הבורסה לניירות ערך – מאמר דעה דה-מרקר (נילי אבן-חן) – בחסות הרשות לניירות ערך הבנקים משתלטים על הבורסה – 12.2016

רפורמה במבנה הבורסה לניירות ערך – מחקר – סקירה השוואתית בנוגע לעמלות ניירות ערך שגובים חברי הבורסה בישראל – 06.2016

רפורמה במבנה הבורסה לניירות ערך – הערות להצעת חוק – חוק ניירות ערך (תיקון מס' 50) (שינוי מבנה הבורסה), התשעו-2016 – 11.2016

רפורמה במבנה הבורסה לניירות ערך – מענה מטעם רשם ההקדשות – בקשה לרשום את הבורסה כחברה לתועלת הציבור – 07.2016

רפורמה במבנה הבורסה לניירות ערך – מכתב לרשם ההקדשות – בקשה לרשום את הבורסה כחברה לתועלת הציבור – 05.2016 

רפורמה במבנה הבורסה לניירות ערך – מחקר – תרשים הכשל בהצעת החוק לשינוי מבנה הבורסה – 11.2016

רפורמה במבנה הבורסה לניירות ערך – מכתב ליור ועדת הכספים – שינוי מועד הדיון בהצעת החוק לשינוי מבנה הבורסה – 07.2016

רפורמה במבנה הבורסה לניירות ערך – מכתב לוועדת השרים – הצבעה על תזכיר החוק לשינוי מבנה הבורסה – 06.2016

רפורמה במבנה הבורסה לניירות ערך – מכתב לשר האוצר – קריאה לריוויזיה בהצעת החוק לשינוי מבנה הבורסה – 07.2016

רפורמה במבנה הבורסה לניירות ערך – מכתב לממונה על הגבלים עסקיים – העמלות מופרזות שנגבות בידי הבנקים לצורך שירותי מסחר בניירות ערך – 07.2016

רפורמה במבנה הבורסה לניירות ערך – נייר עמדה – הצעת החוק לשינוי מבנה הבורסה – מעמדם של נכסי הבורסה וזיקתם לציבור – 01.2016

רפורמה במבנה הבורסה לניירות ערך – נייר עמדה – קריאה לריוויזיה בהצעת החוק לשינוי מבנה הבורסה – 07.2016

רפורמה במבנה הבורסה לניירות ערך – נייר עמדה – הצורך בניתוק חברות ובעלות בבורסה – 10.2017

רפורמה במבנה הבורסה לניירות ערך – נייר עמדה – הצעת החוק לשינוי מבנה הבורסה – ניסיון להרוג זבוב עם תותח והחטאה – 07.2016

רפורמה במבנה הבורסה לניירות ערך – נייר עמדה – הצעת החוק לשינוי מבנה הבורסה – מעמדם של נכסי הבורסה וזיקתם לציבור – 07.2016

רפורמה במבנה הבורסה לניירות ערך – נייר עמדה – תזכיר חוק ניירות ערך (תיקון מס') (שינוי מבנה הבורסה), התשעו-2016 – 03.2016

שליטת שלמה אליהו בחברת מגדל ביטוח – מאמר דעה [דה-מרקר, אלי סולם]- להפסיק לפחד מהטייקונים ולהאריך את תקופת הצינון – 08.2014

שליטת שלמה אליהו בחברת מגדל ביטוח – שליטת שלמה אליהו בחברת מגדל ביטוחמכתב ליור רשות ניירות ערך – דיווח מטעה בנוגע למינוי עודד שריג לדירקטור במגדל – 02.2015

שליטת שלמה אליהו בחברת מגדל ביטוח – מכתב למגדל אחזקות – מינוי עודד שריג לדירקטור מנוגד לטובת החברה ודרוש רוב מיוחד – 02.2015

שליטת שלמה אליהו בחברת מגדל ביטוח – מכתב לממונה על שוק ההון והביטוח – התנגדות למינוי עודד שריג לדירקטור בחברת מגדל ביטוח – 08.2014

שליטת שלמה אליהו בחברת מגדל ביטוח  – מכתב לממונה על שוק ההון והביטוח – התנגדות למינוי עודד שריג לדירקטור בקבוצת אליהו – 01.2015

שליטת שלמה אליהו בחברת מגדל ביטוח – מכתב לממונה על שוק ההון והביטוח – מתן היתר שליטה בחברת מגדל למר שלמה אליהו – 05.2012

שליטת שלמה אליהו בחברת מגדל ביטוח – מכתב למפקח על הבנקים – גילוי נאות לציבור לסיבות שהביאו לפסילתו לכאורה של מר אליהו מרכישת גרעין השליטה בבנק לאומי – 06.2012

שליטת שלמה אליהו בחברת מגדל ביטוח – מכתב לפסגות (מכתב דומה הועבר לכל המוסדיים) – עצירת הליך המינוי של עודד שריג לדירקטור במגדל – 02.2015

שליטת שלמה אליהו בחברת מגדל ביטוח – מכתב למפקח על הבנקים – ניסיונו של מר שלמה אליהו לרכישת השליטה על בנק לאומי – 05.2012

שליטת שלמה אליהו בחברת מגדל ביטוח – מענה מטעם הממונה על שוק ההון והביטוח – התנגדות למינוי עודד שריג לדירקטור בקבוצת אליהו – 01.2015

שליטת שלמה אליהו בחברת מגדל ביטוח – מענה מטעם הממונה על שוק ההון והביטוח – התנגדות למינוי עודד שריג לדירקטור בחברת מגדל ביטוח – 09.2014

שליטת שלמה אליהו בחברת מגדל ביטוח – מכתב למשנה ליועמש כלכלי – מתן היתר שליטה בחברת מגדל למר שלמה אליהו – 08.2012

שליטת שלמה אליהו בחברת מגדל ביטוח – מענה מטעם הממונה על שוק ההון והביטוח – התנגדות למינוי עודד שריג לדירקטור בקבוצת אליהו – 09.2014

שליטת שלמה אליהו בחברת מגדל ביטוח – מכתב לרשות שוק ההון – 'מטבחון' אליהו בקבוצת מגדל, איון הפיקוח וחריגה מחוק החברות – 12.2018

שליטת שלמה אליהו בחברת מגדל ביטוח – מענה מטעם המשנה ליועמש כלכלי – מתן היתר שליטה בחברת מגדל למר שלמה אליהו – 08.2012

שליטת שלמה אליהו בחברת מגדל ביטוח – מענה מטעם רשות שוק ההון – 'מטבחון' אליהו בקבוצת מגדל, איון הפיקוח וחריגה מחוק החברות – 12.2018

שליטת שלמה אליהו בחברת מגדל ביטוח – מענה מטעם רשות ניירות ערך – דיווח מטעה בנוגע למינוי עודד שריג לדירקטור במגדל – 02.2015

 

מכירת גרעיני שליטה בחברות ביטוח לתאגידים מסין – מכתב לממונה על שוק ההון והביטוח – יש לפזר את השליטה בכלל ביטוח בבורסה לפי המתווה – 01.2016

מכירת גרעיני שליטה בחברות ביטוח לתאגידים מסין – מכתב לממונה על שוק ההון והביטוח – קריאה שלא להעניק היתר שליטה לחברת פוסון בחברת הפניקס – 09.2015

מכירת גרעיני שליטה בחברות ביטוח לתאגידים מסין – מכתב לממונה על שוק ההון והביטוח – עצירת מכירת גרעין השליטה בחברת הפניקס – 08.2014

מכירת גרעיני שליטה בחברות ביטוח לתאגידים מסין – מענה מטעם הממונה על שוק ההון והביטוח – היתרי השליטה בפניקס ובכלל ביטוח 01.2016

מכירת גרעיני שליטה בחברות ביטוח לתאגידים מסין -מכתב לממונה על שוק ההון והביטוח – קריאה חוזרת שלא להעניק היתר שליטה לחברת פוסון בחברת הפניקס – 12.2015

מכירת גרעיני שליטה בחברות ביטוח לתאגידים מסין – מענה מטעם הממונה על שוק ההון והביטוח – קריאה שלא להעניק היתר שליטה לחברת יאנגו הסינית בחברת הפניקס – 07.2016

מכירת גרעיני שליטה בחברות ביטוח לתאגידים מסין – מכתב לממונה על שוק ההון והביטוח – קריאה שלא להעניק היתר שליטה לחברת יאנגו הסינית בחברת הפניקס – 07.2016

מכירת גרעיני שליטה בחברות ביטוח לתאגידים מסין – מענה מטעם הממונה על שוק ההון והחיסכון – היתר מכירת השליטה בהפניקס חברה לביטוח לחברת יאנגו הסינית – 09.2016

חברות דירוג האשראי – נייר עמדה – הפרדת אחזקות צולבות בתאגידים פיננסיים וריאליים – 05.2013

חברות דירוג האשראי – מכתב לשר האוצר – הכשלים המובנים בשוק חברות הדירוג – 09.2012

חברות דירוג האשראי – מכתב לשר האוצר – הכשלים המובנים בשוק חברות הדירוג על רקע השיהוי בהורדת הדירוג של חברת אי.די.בי – 05.2012

חברות דירוג האשראי – מכתב לשר האוצר – הכשלים המובנים בשוק חברות הדירוג על רקע אי בחינת הדירוג של חברת אינטרנט זהב – 05.2012

חברות דירוג האשראי – מכתב ומענה – סיכום פניות התנועה לאיכות השלטון בעניין פעילות חברות הדירוג – 2012-2013

חברות דירוג האשראי – מכתב לשר האוצר – כינוס חירום של הרגולטורים לבחינת איתנות המשק – 05.2012

חברות דירוג האשראי – מכתב לשר האוצר – השעיית רישיון חברת הדירוג מעלות והקמת וועדת בדיקת ממשלתית לבחינת תפקודן של חברות הדירוג – 05.2012

חברות דירוג האשראי – מענה מטעם הרשות לניירות ערך – הכשלים בחברות הדירוג – 05.2012

חברות דירוג האשראי – מענה מטעם חברות מדרוג – הכשלים בחברות הדירוג – 05.2012

חברות דירוג האשראי – מענה מטעם משרד האוצר – הכשלים בחברות הדירוג – 09.2012

חברות דירוג האשראי – נייר עמדה – הצעת חוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשעג-2013 – 10.2013

גרעיני שליטה  – נייר עמדה – גרעיני שליטה בדגש על תאגידים בנקאיים – 03.2013

גרעיני שליטה – מכתב לבנק ישראל – גרעיני שליטה והליכי מינוי דירקטורים – 09.2012

גרעיני שליטה – מכתב לוועדה להגברת התחרותיות במשק – הצורך בהכרעת הוועדה בנוגע לפירוק גרעיני השליטה בבנקים – 08.2011

גרעיני שליטה – מכתב (נוסף) לוועדה להגברת התחרותיות במשק – הצורך בהכרעת הוועדה בנוגע לפירוק גרעיני השליטה בבנקים – 09.2011

יישום רפורמת בכר – מאמר אקדמי [חוקים בקצרה, נילי אבן חן ויוסף קלמנוביץ] – תיקון מס' 15 לחוק הבנקאות (רישוי), התשסט-2009 – 09.2010

יישום רפורמת בכר – מענה מטעם בנק ישראל – הארכת היתר האחזקה של בנק לאומי בחברת מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים – 04.2009

יישום רפורמת בכר – מכתב לבנק ישראל – הארכת היתר האחזקה של בנק לאומי בחברת מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים – 12.2008

יישום רפורמת בכר – מכתב למבקר המדינה – התנהלות בנק לאומי בניגוד להוראות חוק הבנקאות – 02.2010

 

 

אגודות עותמניות

חופש מידע ממשרד הפנים – בקשה – מסד נתונים לעניין אגודות עותמניות – 05.2016

חופש מידע ממשרד הפנים – מענה- מסד נתונים לעניין אגודות עותמניות – 07.2016

חופש מידע מרשות המסים – בקשה (המשך) – אגודות המוכרות כמוסדות ציבור – 10.2017

חופש מידע מרשות המסים – בקשה – אגודות המוכרות כמוסדות ציבור – 08.2017

חופש מידע מרשות המסים – מענה (המשך) – אגודות המוכרות כמוסדות ציבור – 11.2017

מכתב למשרד הפנים – אגודות עות'מאניות בפיקוח משרד הפנים – 05.2010

חופש מידע מרשות המסים – מענה- אגודות המוכרות כמוסדות ציבור – 06.2017

מכתב למשרד הפנים – אגודות עות'מאניות בפיקוח משרד הפנים – 07.2016

מכתב להסתדרות הרפואית – פרסום דוחות כספיים אודות פעילות ההסתדרות הרפואית בישראל – 12.2017

מכתב למבקר המדינה – ביקורת על התנהלות ארגון המורים – 02.2014

קובץ התכתבויות התנועה עם גורמי מנהל – אגודות עותמניות – 2013-2017

מכתב לשרת המשפטים – דרישה להפעלת סמכות הפיקוח על האגודות העותומניות – 06.2017

מכתב לשרת המשפטים – דרישה להפעלת סמכות הפיקוח על האגודות העותומניות – 01.2017

מכתב לרשם התאגידים – אגודות עותמאניות שלא נרשמו כעמותות – 08.2013

מכתב לרשות המסים – לא לתת אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה לאגודות עותמניות – 12.2017

מכתב לרשות המסים – היעדר פיקוח על הטבות במס לאגודות העותומניות – 08.2017

מכתב למשרד הפנים – אגודות עות'מאניות בפיקוח משרד הפנים – 02.2010

מכתב למשרד הפנים – אגודות עות'מאניות בפיקוח משרד הפנים – 01.2012

מכתב לארגון המורים – בקשה לקבלת הבהרות בנוגע להתנהלות ארגון המורים – 02.2018

מענה מטעם משרד הפנים – אגודות עות'מאניות בפיקוח משרד הפנים – 06.2012

מענה מטעם משרד הפנים – אגודות עות'מאניות בפיקוח משרד הפנים – 08.2012

מענה מטעם מבקר המדינה – טיוטת דוח מבקר המדינה בנושא הפיקוח על אגודת עות'מאניות – 11.2016

מכתב לשר הפנים – דרישה להפעלת סמכות הפיקוח על האגודות העותומניות 01.2017

מענה מטעם משרד הפנים – אגודות עות'מאניות בפיקוח משרד הפנים – 11.2012

מענה מטעם משרד הפנים – אגודות עות'מאניות בפיקוח משרד הפנים – 11.2011

מכתב לשרת המשפטים – קריאה לטיפול במחדל האגודות העותומאניות – 07.2016

מענה למבקר המדינה – טיוטת דוח מבקר המדינה בנושא הפיקוח על אגודת עות'מאניות – 11.2016

מענה מטעם שר הפנים – דרישה להפעלת סמכות הפיקוח על האגודות העותומניות 02.2017

מענה מטעם משרד הפנים – אגודות עות'מאניות בפיקוח משרד הפנים – 12.2010

מענה מטעם ההסתדרות הרפואית – פרסום דוחות כספיים אודות פעילות ההסתדרות הרפואית בישראל – 02.2018

מענה מטעם מבקר המדינה – ביקורת על התנהלות ארגון המורים – 03.2014

מענה רשם התאגידים – אגודות עותמאניות שלא נרשמו כעמותות – 09.2013

מכתב לשר הפנים – סמכות הפיקוח על אגודות עותומאניות – 08.2018

נייר עמדה – איסור מתן אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה לאגודות עותומאניות – 05.2018

נייר עמדה – אגודות עות'מניות – פתרונות להעדר השקיפות – 07.2017

נייר עמדה – אמות המידה לאישור מלכרים לצורך סעיף 46 – 10.2017

עצומה (מכתב לשרת המשפטים) – קריאה לתמוך בהצעת חוק האגודות העותומאניות (רישום ופיקוח), התשעה–2015 – 07.2015

 

רגולציה

ריכוזיות ותחרות

תיקון פרצות בחוק הריכוזיות – טיוטה להצעת חוק – הצעת חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשעד-2013 (תיקון- תאגיד שאינו מדווח או שותפות כחברת שכבה) – 01.2014

תיקון פרצות בחוק הריכוזיות – נייר עמדה לוועדת הכספים- יש לקדם את הקומה הבאה שתמנע ריקון מתוכן של חוק הריכוזיות – 09.2017

תיקון פרצות בחוק הריכוזיות – מענה מטעם שרת המשפטים – קריאה דחופה לקידום תיקוני חקיקה שימנעו ריקון מתוכן של חוק הריכוזיות – 10.2017

תיקון פרצות בחוק הריכוזיות – מכתב לשרת המשפטים – קריאה דחופה לקידום תיקוני חקיקה שימנעו ריקון מתוכן של חוק הריכוזיות – 09.2017

ריכוזיות בענפי המשק – מענה מטעם המפקח על הבנקים – בקשה לבדוק את מניעיהם של הבנקים הגדולים במשק בסירובם לתת ערבויות לחברות שזכו במכרז הסלולר – 08.2011

ריכוזיות בענפי המשק – מענה מטעם מבקר המדינה – בקשה לבדוק את מניעיהם של הבנקים הגדולים במשק בסירובם לתת ערבויות לחברות שזכו במכרז הסלולר – 07.2011

ריכוזיות בענפי המשק – מכתב למפקח על הבנקים ולמבקר המדינה – בקשה לבדוק את מניעיהם של הבנקים הגדולים במשק בסירובם לתת ערבויות לחברות שזכו במכרז הסלולר – 07.2011

ריכוזיות בענפי המשק – מכתב לראש הממשלה, לשר האוצר ולשר התקשורת – השפעתה של הריכוזיות במשק הישראלי על יכולת שוק הסלולר להיפתח לתחרות – 07.2011

רפורמה במשק החשמל – הליכים בבית משפט – החלטה על מתן צו על תנאי בבגץ 5027-17 – 07.2017

רפורמה במשק החשמל – מכתב – ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליט המדינה בקריאה לעתור לבגץ נגד פסד ביהד לעבודה – 05.2017

רפורמה במשק החשמל – הישגי המחלקה – במסגרת הפעילות לשיפור מתווה הרפורמה במשק החשמל – 07.2018

רפורמה במשק החשמל – מכתב – ליועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה והמחלקה למשפט העבודה בקריאה להמשך ניהול ההליך בבגץ – 10.2017

רפורמה במשק החשמל – מכתב – לראש הממשלה בקריאה להגשמת רפורמה תחרותית במשק, להתנהלות בשקיפות ולקידום ההליך בבגץ – 12.2017

רפורמה במשק החשמל – מכתב – לראש הממשלה, שר האוצר ויור רשות החברות הממשלתיות בעניין החשש להיעדר תוקף חוקי להסכם הקיבוצי – 05.2018

רפורמה במשק החשמל – מכתב – לשר האוצר ושר האנרגיה בקריאה להגשמת רפורמה תחרותית במשק מבלי לסגת מההליך בבגץ – 11.2017

רפורמה במשק החשמל – מכתב – לשר האוצר ושר האנרגיה בקריאה נוספת להגשמת רפורמה תחרותית במשק ולהתנהלות בשקיפות ציבורית – 12.2017

רפורמה במשק החשמל – מכתב – לשר האנרגיה ויור רשות החשמל החלטת מדיניות שר האנרגיה בנושא הרפורמה – 06.2018

רפורמה במשק החשמל – מכתב – קריאה לראש הממשלה שלא לסגת מעתירת המדינה בבגץ שתכריע על זכויות השביתה של עובדים במונופולים – 03.2018

רפורמה במשק החשמל – מכתב – קריאה לשר האוצר ושר האנרגיה להתנהלות בשקיפות ציבורית במסגרת המומ בעניין הרפורמה במשק החשמל – 03.2018

רפורמה במשק החשמל – מכתב הארגונים – דרישה לעריכת שימוע ציבורי על הרפורמה – 05.2018

רפורמה במשק החשמל – מכתב הארגונים – לראש רשות המסים לגבי סוגיית המס ברפורמה – 05.2018

רפורמה במשק החשמל – מכתב מטעם הארגונים – לשר האוצר בקריאה לשיפור מתווה הרפורמה בחברת החשמל – 05.2018

רפורמה במשק החשמל – מסמך מידע – דוח ועדת מראני ליישום שינויים מבניים במשק החשמל – 03.2003

רפורמה במשק החשמל – מכתב מטעם הארגונים – למשרד רהמ ומשרד האנרגיה העדר דוח אר.איי.איי ברפורמה בשוק האגירה בחשמל – 07.2018

רפורמה במשק החשמל – נייר עמדה – מסמך הערות לתזכיר חוק משק החשמל (רפורמה במשק החשמל), התשעח-2018 – 07.2018

רפורמה במשק החשמל – מסמך מידע – דוח מקינזי מתווה הרפורמה במשק החשמל בישראל – 04.2005

רפורמה במשק החשמל – מסמך מידע – דוח דלויט בנושא הרפורמה במשק החשמל הישראלי – 08.2002

רפורמה במשק החשמל – הליכים בבית משפט – בקשה מטעם התנועה להצטרף לבגץ 5027-17 במעמד ידיד בית המשפט – 11.2017

רפורמה במשק החשמל – מסמך מידע – דוח ועדת ורדי לבחינת זכיון חברת החשמל לישראל חלק א – 12.1992

רפורמה במשק החשמל – מסמך מידע – דוח ועדת ורדי לבחינת זכיון חברת החשמל לישראל חלק ב – 12.1992

רפורמה במשק החשמל – מסמך מידע – דוח ועדת פוגל לבדיקת תעריפי החשמל – 10.1991

רפורמה במשק החשמל – מסמך מידע – דוח ועדת צמנסקי להיערכת משרד האנרגיה והתשתיות לארגון מחדש של משק החשמל בישראל – 07.1994

רפורמה במשק החשמל – מסמך מידע – דוח קיי.פי.אם.גי בנושא הרפורמה במקטע האספקה במשק החשמל הישראלי – 12.2005

רפורמה במשק החשמל – נייר עמדה ומחקר מקיף – הרפורמה במשק החשמל, 1948-2009 – 08.2009

חוק הריכוזיות – מכתב ליור הכנסת – הדיונים על הצעת החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות – 07.2012

חוק הריכוזיות – מכתב ליור הכנסת – טיוטת החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות – 06.2012

חוק הריכוזיות – בקשת חופש מידע למשרד המשפטים – פרסום עמדות ותגובות הציבור בנוגע לתזכיר החוק – 06.2012

חוק הריכוזיות – מכתב ליור הבית היהודי – התחייבות לטפל בבעיית הריכוזיות כתנאי במומ הקואליציוני – 01.2013

חוק הריכוזיות – מכתב ליור יש עתיד – התחייבות לטפל בבעיית הריכוזיות כתנאי במומ הקואליציוני – 01.2013

חוק הריכוזיות – מכתב לראש הממשלה – הנחת טיוטת החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות – 07.2012

חוק הריכוזיות – מכתב לראש הממשלה ולשרים – דיוני וועדת הכספים בהצעת חוק הריכוזיות – 05.2013

חוק הריכוזיות – מכתב לשר האוצר – בקשה לקיום פגישה בנושא הטיפול בבעיית הריכוזיות – 03.2013

חוק הריכוזיות – מכתב לשר התמת – בקשה לקיום פגישה בנושא הטיפול בבעיית הריכוזיות – 03.2013

חוק הריכוזיות – מכתב לשר האוצר ולשר הכלכלה – החלת דין רציפות על הצעת חוק קידום התחרותיות – 04.2013

חוק הריכוזיות – מכתב לראש הממשלה ולשר האוצר – אישור הצעת החוק לצמצום הריכוזיות ולהגברת התחרותיות על ידי ממשלת ישראל – 06.2012

חוק הריכוזיות – מכתב מכתב לשרי כלכלה והאוצר – קידום דעת המיעוט של פרופ' יוגין קנדל ופרופ' עודד שריג – 05.2013

חוק הריכוזיות – מענה מסיעת העצמאות – הצעת החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות – 09.2012

חוק הריכוזיות – מענה משר האנרגיה והמים – הצעת החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות – 07.2012

חוק הריכוזיות – מענה משרד ראש הממשלה – הצעת החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות – 07.2012

חוק הריכוזיות – נייר עמדה – הפרדת אחזקות ריאליות ופיננסיות – 08.2013

חוק הריכוזיות – מענה לבקשת חופש מידע למשרד המשפטים – פרסום עמדות ותגובות הציבור בנוגע לתזכיר החוק – 11.2012

חוק הריכוזיות – מענה מחכ דר מרינה סולקין – הצעת החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות – 07.2012

חוק הריכוזיות – מענה מוועדת הכספים – הצעת החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות – 03.2012

חוק הריכוזיות – נייר עמדה – הצעת החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשעב-2012 – 05.2013

חוק הריכוזיות – מענה מאת הרב הראשי לישראל (הרב שלמה עאמר) – שאלות הלכתיות הנוגעות לריכוזיות – 2013

חוק הריכוזיות – קובץ ניירות עמדה – הצעת החוק להגברת התחרות וצמצום הריכוזיות, התשעב- 2012 – 2013

חוק הריכוזיות – נייר עמדה – פרק ד, הפרדת החזקות ריאליות ופיננסיות, שלוש חלופות – 06.2013

חוק הריכוזיות – שאלות להיוועצות עם הרב הראשי לישראל (הרב שלמה עאמר) – שאלות הלכתיות הנוגעות לריכוזיות – 2013

חוק הריכוזיות – הערות לתזכיר חוק – החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשעב-2012 – 06.2012

חוק הריכוזיות – מכתב לחברי הכנסת – הצעת החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות – 07.2012

חוק הריכוזיות – מכתב לשרים – טיוטת החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות – 06.2012

חוק הריכוזיות – קובץ ניירות עמדה – אחזקות צולבות בתאגידים פיננסיים וריאליים – 2013

חוק הריכוזיות – קובץ ניירות עמדה – בנושא הריכוזיות – עד ה-08.2012

חוק הריכוזיות – קובץ ניירות עמדה – הגבלת השליטה בחברות במבנה פירמידלי – 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ועדת הריכוזיות – הליכים משפטיים – עתירה לבגצ להוצאת צו מניעה משינוי הרכב ועדת הריכוזיות – גוף העתירה – 09.2011

ועדת הריכוזיות – מכתב לאקדמיה ללשון – הצורך בקביעת מונח עברי הולם לפעולה המכונה 'תספורת' חוב – 08.2011

ועדת הריכוזיות – מכתב לבכירי המערכת הפוליטית והרגולטורית – התבטאות פומבית של פרופ' זוהר גושן, חבר הוועדה להגברת התחרותיות במשק, בנושא הריכוזיות במשק – 05.2011

ועדת הריכוזיות – מכתב לחברי ועדת הכספים (חכ חיים אורון) – קריאה להקים ועדה לבחינת דרכים לצמצום כוחן של פירמידות השליטה במשק – 06.2010

ועדת הריכוזיות – מכתב לוועדת ביקורת המדינה ולמבקר המדינה – בחינת רווחי הון שנוצרים על ידי לוליינות חשבונאית – 08.2011

ועדת הריכוזיות – מכתב לחברי ועדת הריכוזיות – בקשה לפרסום ניירות העמדה שיוגשו לוועדה ותמלולי השימועים שייערכו בפניה – 11.2011

ועדת הריכוזיות – מכתב לחברי ועדת הכלכלה – בקשה לפגישה עמך להצגת עמדות התנועה למען איכות השלטון בישראל בעניין המשק הישראלי והמצוקות החברתיות-כלכליות – 01.2012

ועדת הריכוזיות – מכתב לוועדת ביקורת המדינה ולמבקר המדינה – בקשה לבדיקת התחלופה הרבה של חברי הוועדה להגברת התחרותיות במשק – 08.2011

ועדת הריכוזיות – מכתב לחברי ועדת הריכוזיות – דוגמה נוספת לצורך בהפרדה מוחלטת – 07.2011

ועדת הריכוזיות – מכתב לחברי ועדת הריכוזיות – איסור כהונה של דירקטור בתאגיד ריאלי במקביל לכהונה בדירקטוריון של תאגיד פיננסי – 01.2012

ועדת הריכוזיות – מכתב לחברי הצוות המקצועי – אימוץ המלצות וועדת הריכוזיות על ידי ממשלת ישראל – 04.2012

ועדת הריכוזיות – מכתב לחברי ועדת הריכוזיות – בעניין מעורבותה של חברת 'כלל' בהסדר החוב של חברת 'טאו' – 08.2011

ועדת הריכוזיות – מכתב לחברי ועדת הריכוזיות – האופן שבו פירמידות השליטה מאפשרות לבעלי השליטה – 08.2011

ועדת הריכוזיות – מכתב לחברי ועדת הריכוזיות – הפרדה מוחלטת בין ההחזקות הצולבות במשק (דוגמה נוספת) – 07.2011

ועדת הריכוזיות – מכתב לחברי ועדת הריכוזיות – הפרדה מוחלטת בין ההחזקות הצולבות במשק – 07.2011

ועדת הריכוזיות – מכתב לחברי ועדת הריכוזיות – הצורך בפרסום פרוטוקולי עבודת הוועדה – 09.2011

ועדת הריכוזיות – מכתב לחברי ועדת הריכוזיות – הצורך בהכרעת הוועדה בנוגע לפירוק גרעיני השליטה בבנקים – 08.2011

ועדת הריכוזיות – מכתב לחברי ועדת הריכוזיות – כהונה צולבת של דירקטורים בגופים פיננסיים וריאליים – 01.2012

ועדת הריכוזיות – מכתב למפקח על הבנקים – מכירת החזקות של משפחת מנור באיי.די.בי או בבנק איגוד – 08.2012

ועדת הריכוזיות – מכתב ליועמש לממשלה – בקשה להנחיית היועמש כי ועדת הריכוזיות תישאר בהרכבה הנוכחי וזאת עד לפרסום מסקנותיה הסופיות – 08.2011

ועדת הריכוזיות – מכתב לחברי ועדת הריכוזיות – הצורך בהסדר חוקי שימנע מבעלי הון אשר כשלו בהשבת חובות למחזיקי אגח לגייס כספים בשוק ההון – 08.2011

ועדת הריכוזיות – מכתב ליו"ר ועדת הכלכלה לפתרון בעיית הריכוזיות 31.5.2010

ועדת הריכוזיות – מכתב למשנה ליועמש כלכלי פיסקלי – בקשה לעיון בטיוטת חוק הריכוזיות – 05.2012

ועדת הריכוזיות – מכתב לחברי ועדת הריכוזיות – הצורך בניתוק הקשר שבין חברות דירוג האשראי לבין החברות המדורגות על ידן – 07.2011

ועדת הריכוזיות – מענה מטעם ראש הממשלה – התבטאות פומבית של פרופ' זוהר גושן, חבר הוועדה להגברת התחרותיות במשק, בנושא הריכוזיות במשק – 05.2011

ועדת הריכוזיות – מענה מטעם האקדמיה ללשון – הצורך בקביעת מונח עברי הולם לפעולה המכונה 'תספורת' חוב – 08.2011

ועדת הריכוזיות – מענה מטעם רשות ניירות ערך – בירור בנוגע להיקף מדיניות חובת הגילוי של הרשות לניירות ערך – 04.2012

ועדת הריכוזיות – מענה מטעם רשות ניירות ערך – התבטאות פומבית של פרופ' זוהר גושן, חבר הוועדה להגברת התחרותיות במשק, בנושא הריכוזיות במשק – 05.2011

ועדת הריכוזיות – מכתב לראש הממשלה – קריאה להקים ועדה לבחינת דרכים לצמצום כוחן של פירמידות השליטה במשק – 09.2010

ועדת הריכוזיות – מצגת – הישגי ביניים לתנועה לאיכות השלטון במאבק בריכוזיות – עד ה-07.2011

ועדת הריכוזיות – מכתב לשרים – בקשה לפגישה להצגת עמדות התנועה למען איכות השלטון בישראל בעניין המשק הישראלי והמצוקות החברתיות-כלכליות – 01.2012

ועדת הריכוזיות – מכתב לראש הממשלה, לנגיד בנק ישראל ולשר האוצר – קריאה דחופה להקמה מיידית של ועדה לבחינת הריכוזיות במשק הישראלי – 10.2010

ועדת הריכוזיות – מכתב לרשות ניירות ערך – בירור בנוגע להיקף מדיניות חובת הגילוי של הרשות לניירות ערך – 03.2012

ועדת הריכוזיות – מכתב לשר האוצר ולממונה על שוק ההון – העברתם של חצי מיליארד שקלים כהלוואת גישור מאי.די.בי לכור – 08.2011

ועדת הריכוזיות – מצגת לוועדת הריכוזיות – הופעת התנועה לאיכות השלטון – 12.2011

ועדת הריכוזיות – נייר עמדה – נייר עמדה בעקבות טיוטת ההמלצות שפרסמה הוועדה – בעניין גרעיני שליטה – 10.2011

ועדת הריכוזיות – מצגת – ריכוזיות – פירמידות השליטה, נחזקות צולבות וגרעיני שליטה – 2011

ועדת הריכוזיות – מצגת לוועדת הריכוזיות (שימוע) – פירמידות השליטה והחזקות צולבות נוגדות את טובת הציבור – 05.2011

ועדת הריכוזיות – מצגת לוועדת הריכוזיות – הופעת התנועה לאיכות השלטון – 07.2011

ועדת הריכוזיות – מצגת לכנס ריכוזיות במכון נאמן – המלצות לפירוק הפירמידות במשק הישראלי – 02.2012

ועדת הריכוזיות – מצגת לכנס ריכוזיות במכון נאמן – מבנה החזקות פירמידלי והפער בין הון לשליטה – 02.2012

ועדת הריכוזיות  – נייר עמדה לוועדת הריכוזיות – בתגובה לפרסום המלצות הביניים של הוועדה – 11.2011

ועדת הריכוזיות – קובץ סיקור תקשורתי – ועדת הריכוזיות ופעילות התנועה לאיכות השלטון – 2011-2012

רפורמה להגברת התחרות בבנקים (שטרום) – מכתב (תזכורת) לשר האוצר ולמפקחת על הבנקים – אי-קיום החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל – 07.2018

רפורמה להגברת התחרות בבנקים (שטרום) – מצגת לוועדה – עמדת התנועה למען איכות השלטון – 07.2015

רפורמה להגברת התחרות בבנקים (שטרום) – נייר עמדה – הערות להצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשעו-2016 (תקציר מנהלים) – 12.2016

רפורמה להגברת התחרות בבנקים (שטרום) – מצגת לוועדה – התייחסות התנועה למען איכות השלטון לדוח הביניים – 02.2016

רפורמה להגברת התחרות בבנקים (שטרום) – מכתב לשר האוצר ולמפקחת על הבנקים – אי-קיום החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל – 04.2018

רפורמה להגברת התחרות בבנקים (שטרום) – נייר עמדה – הערות להצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשעו-2016 – 12.2016

רפורמה להגברת התחרות בבנקים (שטרום) – נייר עמדה לוועדה – עמדות וטענות בעניין מסקנות הביניים – 02.2016

רפורמה להגברת התחרות בבנקים (שטרום) – מכתב לוועדת היישום ולשר האוצר – התרעה על אי-החוקיות שבאי-קביעת תבחינים מדידים לרפורמה – 12.2017

רפורמה להגברת התחרות בבנקים (שטרום) – נייר עמדה – הערות לתזכיר חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק הבנקאות בישראל, התשעו-2016 – 07.2016

רפורמה להגברת התחרות בבנקים (שטרום) – נייר עמדה לוועדה – עבור הוועדה להגברת התחרותיות בשירותים בנקאיים – 12.7.2015

רפורמה להגברת התחרות בבנקים (שטרום) – נייר עמדה לוועדה – עמדות וטענות בעניין מסקנות הביניים (נספחים) – 02.2016

מכתב ליור ועדת הכלכלה – קריאה לצמצום הפטור מחוק ההגבלים העסקיים כך שלא יחול על המשווקים של התוצרת החקלאית – 02.2014

מכתב לממונה על ההגבלים העסקיים – עסקת מכירת חברת 'משאב' למשפחת לבנת – 02.2012

מענה מטעם היועמש לממשלה – בדיקת ההסכמה להעניק חסינות תעסוקתית לעובדי נמלי-הים – 10.2017

מענה מטעם הממונה על ההגבלים העסקיים – עסקת מכירת חברת 'משאב' למשפחת לבנת – 05.2012

מכתב לממונה על ההגבלים העסקיים – עסקת מכירת חברת 'משאב' למשפחת לבנת – 05.2012

נייר עמדה – צמצום הפטור מהגבלים עסקיים על תוצרת חקלאית (ס' 3(4) לחוק ההגבלים העסקיים) – 01.2014

מענה מטעם הממונה על ההגבלים העסקיים – עסקת מכירת חברת 'משאב' למשפחת לבנת – 02.2012

 

יוקר המחיה בשוק המזון

מועצת הדבש– נייר עמדה – אסדרת משק הדבש בישראל בחקיקה מוגש לוועדת הכלכלה – 02.2016

מועצת הדבש – נייר עמדה – הערות על הצעת חוק להסדרת הצבה של כוורות וייצור דבש, התשעה-2014 מוגש לוועדת הכלכלה – 06.2018

מועצת הדבש – נייר עמדה – ענף גידול הדבורים מוגש לוועדת הכלכלה – 02.2014

מועצת הדבש – נייר עמדה – עקרונות יסוד לאסדרת משק הדבש מוגש לוועדת הכלכלה – 06.2017

מועצת הדבש – נייר עמדה – תגובה לתזכיר חוק להסדרת רעיית דבורים וייצור דבש, התשעד-2013 – 11.2013

מועצת הדבש – מועצת הדבשהליכים בבית המשפט – בקשה מטעם התנועה להצטרף לבגץ 4239-17 במעמד ידיד בית המשפט – 09.2017

מועצת הדבש – הליכים בבית המשפט – תגובת התנועה להודעת עדכון מטעם משרד החקלאות בבגץ 4239-17 – 07.2018

מועצת הלול – הודעה לעיתונות – מתן סובסידיות למי שאינם חקלאים מהווה נושא חדש לחוק הגליל לקראת ישיבת ועדת הכנסת – 03.2017

מועצת הלול – מכתב – לחשבת הכללית במשרד האוצר בקריאה לעריכת ביקורת על הסדר חלף פטם – 08.2016

מועצת הלול – מכתב – ליועץ המשפטי לממשלה להורות למשרד החקלאות להפסיק את העברת הכספים במסלול חלף פטם – 12.2016

מועצת הלול – מכתב – ליור הכנסת, יועמש הכנסת ויור ועדת הכנסת הארכת תוקף חוק הגליל כהצעת חוק תקציבית – 03.2017

מועצת הלול – מכתב – ליור ועדת הכלכלה בעניין הרפורמה בענף הפטם – 03.2016

מועצת הלול – מכתב – ליור הכנסת, יועמש הכנסת ויור ועדת הכנסת הארכת תוקף חוק הגליל כנושא חדש – 03.2017

מועצת הלול – מועצת הלולמכתב – לממונה על ההגבלים העסקיים על תזכיר חוק מועצת הלול (תיקון מס 16) – 10.2014

מועצת הלול – מכתב – לשר הבריאות קריאה לקביעת איסור על מכירת ביצי רבייה למאכל בתקנות – 08.2016

מועצת הלול – מכתב – לשר החקלאות בקריאה להפסיק את העברת הכספים במסלול חלף פטם – 08.2016

מועצת הלול – מכתב – לשר החקלאות והאוצר בעניין הסכם בין הממשלה לחקלאים בענף ההטלה וחוק הגליל – 04.2016

מועצת הלול – מכתב – לשר החקלאות להוציא את השירותים הוטרינריים ממועצת הלול – 08.2016

מועצת הלול – מסמך מידע – דוח ביקורת של החשב הכללי בעניין סובסידיות בחקלאות – 07.2014

מועצת הלול – נייר עמדה – התייחסות התנועה לאיכות השלטון לתזכיר חוק המועצה לענף הלול – 08.2014

מועצת הלול – מענה מטעם יור ועדת הכלכלה – הרפורמה בענף הפטם – 04.2016

מועצת הלול – נייר עמדה – התנגדות להחלת תכנון בענף הלול מוגש לועדת הכלכלה – 11.2018

מועצת הלול – נייר עמדה – מוגש לועדת הכלכלה קריאה לביטול הקרטל בענף הפטם – 10.2015

מועצת הלול – נייר עמדה – קריאה להימנע מעיגון מסלול חלף פטם בחוק הגליל – 03.2017

מועצת הצמחים – מכתב – ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה מהימנות נתוני מחירי הירקות במדדי הלמס – 04.2014

מועצת הצמחים – מכתב – למשרד החקלאות ומשרד האוצר הצוות להסדרת התארגנות וולונטרית של מגדלי פירות וירקות – 11.2015

מועצת הצמחים – מכתב – למשרד החקלאות ומשרד האוצר יש להקים צוות להסדרת התארגנות וולונטרית של מגדלי פירות וירקות בהתאם להחלטת ממשלה – 11.2015

 

עריכת מפקד חקלאי – מכתב – ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה תגובה לעניין דרישה לקיום מפקד חקלאי – 12.2014

עריכת מפקד חקלאי – מכתב – לראש הממשלה בדירשה לעריכת מפקד חקלאי – 05.2015

עריכת מפקד חקלאי – מכתב – לשר האוצר ולשר החקלאות בדרישה לעריכת מפקד חקלאי – 12.2014

עריכת מפקד חקלאי – מכתב ומענה – ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדרישה לקיום מפקד חקלאי – 10-11.2014

עריכת מפקד חקלאי – מענה מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – דרישה לקיום מפקד חקלאי – 12.2014

עמידה בהסכמי הסחר הבינל בחקלאות (WTO) – מכתב – למשרד החקלאות הצגת המשמעויות של הארכת חוק הגליל בועדת הכספים – 01.2017

עמידה בהסכמי הסחר הבינל בחקלאות (WTO) – מכתב – לשרת המשפטים בקריאה שלא לאשר את הארכת חוק הגליל בועדת השרים לענייני חקיקה – 12.2016

עמידה בהסכמי הסחר הבינל בחקלאות (WTO) – מסמך מידע – חוות דעת מטעם פרופ נלי מונין האם ישראל מפה את הסכמי הסחר הבינל באמצעות חוק הגליל – 03.2017

עמידה בהסכמי הסחר הבינל בחקלאות (WTO) – מכתב – בקשה לקיום פגישה במשרד האוצר בעניין הפרת הסכמי הסחר הבינל באמצעות התמיכות בחקלאות – 05.2018

עמידה בהסכמי הסחר הבינל בחקלאות (WTO) – נייר עמדה – התנגדות התנועה להארכת חוק הגליל לאור הפרת הסכמי הסחר הבינל מוגש לועדת הכספים – 01.2017

ייבוא אננס – נייר עמדה – ייבוא אננס לישראל קול קורא משרד החקלאות – 02.2018

קרטל הפטם  – הליכים בבית משפט – בקשה מטעם התנועה להצטרף לדיוני הייצוגית בעניין קרטל הפטם – 08.2017

קרטל הפטם – הליכים בבית משפט – החלטת השופטים לאשר את הצטרפות התנועה לדיוני הייצוגית בעניין קרטל הפטם – 06.2018

קרטל הפטם – הליכים בבית משפט – סיכומים מטעם התנועה בדיוני הייצוגית בעניין קרטל הפטם – 10.2018

קרטל הפטם – הליכים בבית משפט – תשובת התנועה לתגובת המשיבות בבקשה להצטרף לדיוני הייצוגית בעניין קרטל הפטם – 10.2017

קרטל הפטם – הליכים בבית משפט – תשובת התנועה לתגובת המשיבות בבקשה להצטרף לדיוני הייצוגית בעניין קרטל הפטם- נספחים – 10.2017

קרטל הפטם – הליכים בבית משפט – בקשה מטעם התנועה להצטרף לדיוני הייצוגית בעניין קרטל הפטם – נספחים – 08.2017

תיקון חוק עידוד השקעות הון בחקלאות – מסמך מידע – חוות דעת של פרופ נלי מונין האם תזכיר חוק עידוד השקעות הון בחקלאות מפר את הסכמי הסחר הבינל – 06.2018

תיקון חוק עידוד השקעות הון בחקלאות – נייר עמדה – הערות התנועה בעניין תזכיר חוק עידוד השקעות הון בחקלאות – 06.2018

תיקון חוק עידוד השקעות הון בחקלאות – נייר עמדה – הערות התנועה על הצעה לתיקון חוק עידוד השקעות הון בחקלאות מוגש לועדת הכספים – 11.2018

מועצת הצמחים – מכתב – הממונה על ההגבלים העסקיים חשש להסדר כובל או קו פעולה אסור באמצעות פרסום מחירים – 08.2015

מועצת הצמחים – מכתב – הממונה על ההגבלים העסקיים חשש לפעילות המנוגדת לדיני ההגבלים בין חברות לרכישת תוצרת חקלאית – 01.2015

מועצת הצמחים – מכתב – ליועצת המשפטית של ועדת הכלכלה ביטול הצורך באישור ועדת הכספים בנושא היטלים הנגבים במסגרת חוק מועצת הצמחים – 10.2014

מועצת הצמחים – הליכים בבית משפט – בקשה מטעם התנועה להצטרף כמשיבים לעתירה בבגץ 36-18 – 10.2018

מועצת הצמחים – מכתב – למנהלת ועדת הכלכלה של הכנסת בעניין הצעת חוק מועצת הצמחים תיקון 10 – 11.2014

 

בנקאות

שקיפות בנק ישראל – הליכים בבית משפט – [עעמ 5089-16 חופש מידע] נ הפיקוח על הבנקים – חשיפת דוח ביקורת בעניין האשראי לקבוצת אי.די.בי – סיכומים – 12.2016

שקיפות בנק ישראל – הליכים בבית משפט – [עעמ 5089-16 חופש מידע] נ הפיקוח על הבנקים – חשיפת דוח ביקורת בעניין האשראי לקבוצת אי.די.בי – ערעור – 06.2016

שקיפות בנק ישראל – הליכים בבית משפט – [עעמ 5089-16 חופש מידע] נ הפיקוח על הבנקים – חשיפת דוח ביקורת בעניין האשראי לקבוצת אי.די.בי – תיק אסמכתאות – 12.2016

שקיפות בנק ישראל – הליכים בבית משפט – [עעמ 5089-16 חופש מידע] נ הפיקוח על הבנקים – חשיפת דוח ביקורת בעניין האשראי לקבוצת אי.די.בי – תיק מוצגים- 06.2016

שקיפות בנק ישראל – הליכים בבית משפט – [עתמ 22113-05-15 חופש מידע] נ הפיקוח על הבנקים – חשיפת דוח ביקורת בעניין האשראי לקבוצת אי.די.בי -עיקרי טיעון – 05.2016

שקיפות בנק ישראל – הליכים בבית משפט – [עתמ 22113-05-15 חופש מידע] נ הפיקוח על הבנקים – חשיפת דוח ביקורת בעניין האשראי לקבוצת אי.די.בי -עתירה (כולל נספחים) – 05.2015

שקיפות בנק ישראל – מכתב למפקחת על הבנקים – מהפכת השקיפות הנדרשת בפיקוח על הבנקים – 11.2018

הצוות לבדיקת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות (ועדת זקן) – נייר עמדה לצוות – המלצות הועדה להגברת התחרותיות בענף הבנקאות – 05.2013

הצוות לבדיקת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות (ועדת זקן) – נייר עמדה לצוות – הערות בתגובה להמלצות ביניים – 08.2012

הצוות לבדיקת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות (ועדת זקן) – נייר עמדה לצוות (נספחים) – המלצות הועדה להגברת התחרותיות בענף הבנקאות – 05.2013

הצוות לבדיקת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות (ועדת זקן) -מצגת עבור הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות – 09.2012

מענה מטעם המפקח על הבנקים – פרסום דוח המעילות לשנת 2009 – 02.2010

מכתב לבנק ישראל – בחינת הסדר הפשרה המתגבש בין בנק לאומי למשרד המשפטים האמריקאי והצורך בביצוע חקירה והטלת אחריות אישית על גורמים בבנק לאומי – 11.2014

מענה מטעם רשות ההגבלים העסקיים – הכרזה על הבנקים כקבוצת ריכוז – 01.2007

מכתב לבנק ישראל – קריאה שלא לאשר את עסקת המכירה של מחצית מהחזקות אריסון בבנק הפועלים – 10.2017

מכתב למפקח על הבנקים – פרסום דוח המעילות לשנת 2009 – 02.2010

מענה מטעם בנק ישראל – בחינת הסדר הפשרה המתגבש בין בנק לאומי למשרד המשפטים האמריקאי והצורך בביצוע חקירה והטלת אחריות אישית על גורמים בבנק לאומי – 11.2014

מענה מטעם בנק ישראל – קריאה שלא לאשר את עסקת המכירה של מחצית מהחזקות אריסון בבנק הפועלים – 12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

רכישת מניות עצמית על ידי הבנקים -מסמך מידע – אישור לרכישת מניות עצמית לבנק לאומי – מענה לבקשת חופש מידע – 11.2018

רכישת מניות עצמית על ידי הבנקים – מסמך מידע – חוזר בנק ישראל האוסר על רכישת מניות עצמית – מענה לבקשת חופש מידע – 11.2018

רכישת מניות עצמית על ידי הבנקים – בקשת חופש מידע לבנק ישראל – אישור לרכישה עצמית על-ידי בנק לאומי לישראל – 11.2018

רכישת מניות עצמית על ידי הבנקים – מכתב למפקחת על הבנקים – שמירת האיסור על רכישה עצמית של הבנקים – 07.2018

מינוי נציג ציבור לוועדה המוניטרית של בנק ישראל – מכתב לוועדה לבדיקת מינויים – מינוי נציג ציבוור לוועדה המוניטרית-דחוף – 06.2016

מינוי נציג ציבור לוועדה המוניטרית של בנק ישראל – מענה מטעם בנק ישראל – מינוי נציג ציבוור לוועדה המוניטרית – 04.2017

מינוי נציג ציבור לוועדה המוניטרית של בנק ישראל – מענה מטעם בנק ישראל – מינוי נציג ציבוור לוועדה המוניטרית – 07.2016

מינוי נציג ציבור לוועדה המוניטרית של בנק ישראל – מכתב לראש הממשלה, לנגידת בנק ישראל ולמשנה ליועמש (כלכלי) – מינוי נציג ציבוור לוועדה המוניטרית-דחוף – 04.2017

מינוי נציג ציבור לוועדה המוניטרית של בנק ישראל – מענה מטעם בנק ישראל – מינוי נציג ציבוור לוועדה המוניטרית – 07.2017

מינוי נציג ציבור לוועדה המוניטרית של בנק ישראל -מענה מטעם בנק ישראל – מינוי נציג ציבוור לוועדה המוניטרית – 09.2016

מינוי נציג ציבור לוועדה המוניטרית של בנק ישראל – מענה מטעם הוועדה לבדיקת מינויים – מינוי נציג ציבוור לוועדה המוניטרית – 09.2017

מינוי נציג ציבור לוועדה המוניטרית של בנק ישראל – מענה מטעם המשנה ליועמד (כלכלי) – מינוי נציג ציבוור לוועדה המוניטרית – 02.2017

מינוי נציג ציבור לוועדה המוניטרית של בנק ישראל – מכתב ליועמש – מינוי נציגי ציבור לוועדה המוניטרית – 12.2016

מינוי נציג ציבור לוועדה המוניטרית של בנק ישראל – מכתב ליועמש – מינוי נציגי ציבור לוועדה המוניטרית – 12.2016

מיזוג בנק אגוד ובנק מזרחי-טפחות – מכתב לממונה על ההגבלים העסקיים ולמפקחת על הבנקים – קריאה (ראשונה) להימנע מאישור רכישת בנק אגוד על ידי בנק מזרחי-טפחוות – 08.2017

מיזוג בנק אגוד ובנק מזרחי-טפחות – מכתב לממונה על ההגבלים העסקיים ולמפקחת על הבנקים – קריאה (שניה) להימנע מאישור רכישת בנק אגוד על ידי בנק מזרחי-טפחוות – 09.2017

מיזוג בנק אגוד ובנק מזרחי-טפחות – נייר עמדה (שני) לוועדת הכספים – אין לאשר את רכישת בנק אגוד על ידי בנק מזרחי-טפחות – 10.2017

מיזוג בנק אגוד ובנק מזרחי-טפחות – נייר עמדה (ראשון) לוועדת הכספים – אין לאשר את רכישת בנק אגוד על ידי בנק מזרחי-טפחות – 09.2017

הסדרי חוב ללווים גדולים

ועדת חקירה להסדרי אשראי ללווים גדולים (ועדת פישמן) – מכתב לוועדה – הזמנת בעלי תפקידים קודמים להופיע בפני ועדת החקירה – 11.2018

ועדת חקירה להסדרי אשראי ללווים גדולים (ועדת פישמן) – אזכורי התנועה לאיכות השלטון בדיוני ועדת החקירה הפרלמנטרית להסדרי אשראי ללווים גדולים (ועדת פישמן) – 2018

ועדת חקירה להסדרי אשראי ללווים גדולים (ועדת פישמן) – מכתב לוועדה – הצעות (ביניים) להמלצות ועדת החקירה הפרלמנטרית – 12.2018

ועדת חקירה להסדרי אשראי ללווים גדולים (ועדת פישמן) – נייר עמדה – פיקוח ואכיפה בידי בנק ישראל להלכה ולמעשה השוואה לרגולטורים פיננסיים בישראל – 11.2019

ועדת חקירה להסדרי אשראי ללווים גדולים (ועדת פישמן) – מכתב לשר האוצר – הרחבת סמכויות הוועדה הפרלמנטרית – 06.2017

ועדת חקירה להסדרי אשראי ללווים גדולים (ועדת פישמן) – נייר עמדה – המלצות לנושאים לדיון – 07.2017

ועדת חקירה להסדרי אשראי ללווים גדולים (ועדת פישמן) – מכתב לוועדת הכספים – הקמת ועדת חקירה לכשלי אשראי לקבוצת אי.די.בי- 01.2014

ועדת חקירה להסדרי אשראי ללווים גדולים (ועדת פישמן) – נייר עמדה – שקיפות בנק ישראל, השוואה בינלאומית – 03.2018

ועדת חקירה להסדרי אשראי ללווים גדולים (ועדת פישמן) – נייר עמדה – שקיפות בנק ישראל, השוואה לרגולטורים פיננסיים בישראל – 11.2018

ועדת חקירה להסדרי אשראי ללווים גדולים (ועדת פישמן) – נייר עמדה – מורה נבוכים מצע לדיון – 12.2017

ועדת חקירה להסדרי אשראי ללווים גדולים (ועדת פישמן) – נייר עמדה – שקיפות בנק ישראל השוואה לרגולטורים פיננסיים בישראל – 11.2018