עתירות

בג"ץ 4374/15 - כנגד מתווה הגז
חלק א

בג"ץ 4374/15 - כנגד מתווה הגז
חלק ב

בג"ץ 8612/15 - כנגד הרפורמה ברשות החשמל בחוק ההסדרים

עע"מ 5089/16 - כנגד המפקח על הבנקים לגלות דוחות ביקורת בעניין מתן אשראי

מכתבים

מכתב לשר האוצר והבטחון - סמכות הרמטכל להורות על הגדלות פנסיה 8.11.17

מכתב ליועמ"ש - סמכות הרמטכל להורות על הגדלות פנסיה - 8.11.17

קריאה שלא להאריך את תוקף האישור של אגודות עותומניות מס הכנסה 13.12.17

מכתב לשר האוצר קריאה ליישום החלטת הממשלה בנושא מיסוי דלקים 11.2.18

ניירות עמדה

מכתב לשר האוצר והבטחון - סמכות הרמטכל להורות על הגדלות פנסיה 8.11.17

מכתב ליועמ"ש - סמכות הרמטכל להורות על הגדלות פנסיה - 8.11.17

קריאה שלא להאריך את תוקף האישור של אגודות עותומניות מס הכנסה 13.12.17

מכתב לשר האוצר קריאה ליישום החלטת הממשלה בנושא מיסוי דלקים 11.2.18

מאמרים

מכתב לשר האוצר והבטחון - סמכות הרמטכל להורות על הגדלות פנסיה 8.11.17

מכתב ליועמ"ש - סמכות הרמטכל להורות על הגדלות פנסיה - 8.11.17

קריאה שלא להאריך את תוקף האישור של אגודות עותומניות מס הכנסה 13.12.17

מכתב לשר האוצר קריאה ליישום החלטת הממשלה בנושא מיסוי דלקים 11.2.18

הרפורמה במשק החשמל

מכתב לשר האוצר והבטחון - סמכות הרמטכל להורות על הגדלות פנסיה 8.11.17

מכתב ליועמ"ש - סמכות הרמטכל להורות על הגדלות פנסיה - 8.11.17

קריאה שלא להאריך את תוקף האישור של אגודות עותומניות מס הכנסה 13.12.17

מכתב לשר האוצר קריאה ליישום החלטת הממשלה בנושא מיסוי דלקים 11.2.18