מאגר משפטי וכלכלי

במהלך שנות הפעילות שלנו הגשנו מאות עתירות לבג"ץ – ולמעשה הפכנו לאחד העותרים הציבוריים הגדולים והחשובים בישראל. הפעילות המשפטית והעתירות הרבות הביאו פעמים רבות לשינוי של ממש – להרחקת אנשים שמעלו באמון הציבור, לקביעת תקדימים חשובים שמסייעים למאבק בשחיתות, לביטולן של נורמות פסולות, לחיסכון בכספים ציבוריים ועוד.

אנחנו גם שומרים על הכסף של הציבור, על משאבי הטבע שלו ועל הנכסים שלו – ומהווה "כלב שמירה" על ההתנהלות הכספית של המדינה. אנחנו פועלים כל הזמן ובכל מקום שצריך בשביל לחשוף מקרים בהם מתבזבזים כספי ציבור ודואגים גם שהכסף יוחזר

 

עתירות

מכתבים

בחירות מקומיות 2018 – מכתב ליועמש – שימוש אסור בנכסי ובכספי ציבור למטרת תעמולת בחירות – שר השיכון והבינוי – 08.07.2018

בחירות מקומיות 2018 – מכתב לעירייה ולשר אלקין – חשש לקיון תעמולת בחירות אסורה – 7.8.2018

בחירות מקומיות 2018 – מכתב לשר המדע – חשש לתעמולת בחירות אסורה – 7.8.2018

בחירות מקומיות 2018 – מכתב לשר יואב גלנט לעניין מפות העיר העתיקה – 08.07.2018

הדלפות בקבינט המדיני בטחוני – פניה ליועמש בנושא הדלפות בקבינט – 19.7.2018

גופים פרטיים בכנסת – פניה ליור ומנכל הכנסת 1.8.18

תקשורת – קריאה שלא לאשר מיזוג רשת-ערוץ 10 בגין החשש לפגיעה כפולה בתחרות החופשית ובתקשורת החופשית – 2.8.18

ראשי ערים שהורשעו – מכתב למשרד הפנים בעניין חזרת ראשי ערים עם קלון 18.6.18

מכתב לשר האוצר והחשב הכללי בנושא שירות לאומי 18.6.18

רגולציה על שוק ההון – מכתב לשרת המשפטים וחברי ועדת השרים לענייני חקיקה הדורש להימנע מהכפפת סמכויות הממונה על שוק ההון לכנסת 21.06.18

בחירות מקומיות 2018 – מכתב מברר נהלים לבחירות מוניציפאליות – הרשות השנייה – 21.01.18

בחירות מקומיות 2018 – מכתב מברר נהלים לבחירות מוניציפאליות – הרשות השנייה – תזכורת שנייה – 29.03.18

תקשורת – מכתב מיזוג עשר – רשת 14.6.18

בני ברק – מכתב פנייה – הפסקת כהונת חבר מועצת העירייה דרור בן אפרים – 18.06.18

וועדה לתכנון ובנייה – פנייה ליועמש ופרקליט המדינה – 10.06.18

בני ברק – פנייה ליועץ המשפטי לממשלה – בעניין ראש עיריית בני-ברק 5.6.18

וועדה לתכנון ובנייה – פנייה לשר האוצר ומנכל המשרד – דורון אוזן 6.6.18

ניירות עמדה

פסקי דין ותגובות