עתירות

מכתבים

מכתב ליועמש – שימוש אסור בנכסי ובכספי ציבור למטרת תעמולת בחירות – שר השיכון והבינוי – 08.07.2018

מכתב לעירייה ולשר אלקין – חשש לקיון תעמולת בחירות אסורה – 7.8.2018

מכתב לשר המדע – חשש לתעמולת בחירות אסורה – 7.8.2018

מכתב לשר יואב גלנט לעניין מפות העיר העתיקה – 08.07.2018

פניה ליועמש בנושא הדלפות בקבינט – 19.7.2018

פניה ליור ומנכל הכנסת 1.8.18

קריאה שלא לאשר מיזוג רשת-ערוץ 10 בגין החשש לפגיעה כפולה בתחרות החופשית ובתקשורת החופשית – 2.8.18

 

מכתב למשרד הפנים בעניין חזרת ראשי ערים עם קלון 18.6.18

מכתב לשר האוצר והחשב הכללי בנושא שירות לאומי 18.6.18

מכתב לשרת המשפטים וחברי ועדת השרים לענייני חקיקה הדורש להימנע מהכפפת סמכויות הממונה על שוק ההון לכנסת 21.06.18

מכתב מברר נהלים לבחירות מוניציפאליות – הרשות השנייה – 21.01.18

מכתב מברר נהלים לבחירות מוניציפאליות – הרשות השנייה – תזכורת שנייה – 29.03.18

מכתב מיזוג עשר – רשת 14.6.18

מכתב פנייה – הפסקת כהונת חבר מועצת העירייה דרור בן אפרים – 18.06.18

פנייה ליועמש ופרקליט המדינה – 10.06.18

פנייה ליועץ המשפטי לממשלה – בעניין ראש עיריית בני-ברק 5.6.18

פנייה לשר האוצר ומנכל המשרד – דורון אוזן 6.6.18

ניירות עמדה

פסקי דין ותגובות