מדיניות וחקיקה שקוף

מדיניות וחקיקה

מחלקת מדיניות וחקיקה פועלת במטרה לקדם בכנסת, בממשלה ובקרב מקבלי ההחלטות סדר יום של טוהר מידות, שקיפות ומאבק בשחיתות השלטונית. המחלקה מקדמת הצעות חוק מול ח"כים, מסייעת להם לנסח הצעות חוק המקדמות את האינטרס הציבורי ומשתתפת בדיונים בוועדות הכנסת כדי להשמיע את קולו של האינטרס הציבורי (הרבה פעמים בתנאים קשים מול לוביסטים ונציגים בעלי אינטרס).

מה נעשה בתנועה בתחום החקיקה:

הצעת חוק טוהר המידות – נאשמים מחוץ לפוליטיקה: הצעת החוק שניסחנו נועדה לנקות את השחיתות מהמערכות השלטוניות. לפי ההצעה, מי שהוגש נגדו כתב אישום בעבירות של שחיתות וטוהר המידות לא יוכל לכהן בתפקידים ציבוריים – לא כראש ממשלה (מלא או חליפי), לא כנשיא, לא כשר ולא כסגן שר. כ-20 אלף אזרחים חתמו על תמיכה בהצעת החוק, וגם מספר חברי כנסת כבר חתמו על תמיכה בה. בין השאר, הבאנו אותה גם להפגנה בבלפור, שם חתמו עליה חברי כנסת ואזרחים רבים.

לאפשר לאזרחים לתבוע גופים שחייבים כסף לקופה הציבורית: הצעת חוק מורכבת שמבקשת להחיל הסדר חדש ומיוחד במדינת ישראל, בדומה ל-False Claims Act האמריקאי. בהצעה אנחנו מבקשים לקבוע מנגנון  שיאפשר לאזרחים לתבוע גופים פרטיים בשם רשויות ציבוריות, כשאלו חייבים לרשויות כסף, וליהנות מגמול מסוים בהתאם למידת ההשקעה. בעקבות החלטה של ועדת השרים לחקיקה שהציעה רעיון דומה, הוחלט להעביר את ההצעה שלנו למשרד המשפטים לעיונו.

הצעת חוק לעידוד טוהר המידות (תביעה נגזרת בשם גוף ציבורי), התשע"ז-2017  | ח"כ מיקי רוזנטל (פ/4377/20)

הגברת השקיפות הכספית ברשויות המקומיות: הצעת חוק המבקשת לקבוע כי הרשויות המקומיות יהיו חייבות לפרסם באתר האינטרנט שלהן פרטים ודוחות פיננסים אותם הן חייבות להעמיד לעיני הציבור לפי החוק. לדוגמא: תקציב העירייה, דוחות כספיים רבעוניים, חצי שנתיים ושנתיים, חוזים שהעירייה התקשרה בהם ופנקס החוזים של הרשות. 

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (שקיפות פיננסית), התשע"ז–2017 | ח"כ סתיו שפיר

פרסום דוחות מבקרי העיריות והרשויות המקומיות: דוחות מבקרי הרשויות המקומיות לא מפורסמים באתר האינטרנט, ובכדי לקבלם בדרך כלל נאלץ התושב לפנות בבקשה יזומה לרשות המקומית, דבר הפוגע ביכולת הציבור לפקח על נבחריו. בהצעת החוק אנו מבקשים להחיל חובה על פרסום דוחות אלו באתר האינטרנט של כל רשות מקומית. ההצעה הוגשה בעקבות הפלת הצעת החוק דומה שנגעה רק לדוחות מבקר על ידי הקואליציה. 

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (פרסום דוח מבקר העירייה ודוח הצוות לתיקון ליקויים), התשע"ז–2017  |  ח"כ מיקי רוזנטל (פ/3676/20)

תיקון החוק להשעיית ראשי עיריות ורשויות מקומיות שהוגש נגדם כתב אישום: בשנת 2014 נחקק חוק שמסדיר השעיה של ראשי רשויות מקומיות שהוגש נגדם כתב אישום, אך לפי המציאות בשטח קשה לומר שהחוק השיג את המטרות שלו. לכן אנחנו מציעים לתקן אותו, ולהוסיף הסדר חדש של השעיה אוטומטית שיחול במקרים של אישומים חמורים (שהעונש עליהם הוא שלוש שנים ומעלה), עד שתתקבל החלטה אחרת על ידי ועדת ההשעיה. 

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם) (תיקון הליך ההשעיה בגין הגשת כתב אישום), התשע"ז-2017  |  ח"כ יעל כהן-פארן

פעילויות מרכזיות נוספות במחלקת מדיניות וחקיקה:

מימון פריימריזתרומות של בעלי אינטרס לקמפיין הפריימריז של מועמדים לכנסת מהוות פעמים רבות פתח לקשרי הון-שלטון בעייתיים שמאיימים על האינטרס הציבורי. לאחר שהוגשה הצעת חוק בנושא, הגשנו שני ניירות עמדה: האחד דן ברעיון הכללי של הסדרת הנושא והשני מפרט את הכשלים בהצעת החוק הספציפית של ח"כ דוד אמסלם, הפוגעת בשוויון בבחירות ובזכות להיבחר. בנוסף גם הצענו חלופה המבוססת על עקרון מימון ההמונים.

פעילות נגד החלשת מבקר המדינה: שלחנו ליו"ר ועדת השרים לחקיקה התנגדות מפורטת להצעת החוק של ח"כ בצלאל סמוטריץ', המבקשת לצמצם את כוחו של מבקר המדינה, למדר אותו מהליך תיקון הליקויים שמצא, ולהכפיף את תיקון הליקויים הנ"ל לגורמים פוליטיים.

התנגדות לחוק ההמלצות: אנו ממשיכים לפעול בכל החזיתות נגד הצעת "חוק ההמלצות", המבקשת לאסור על המשטרה לפרסם את המלצתה בנושא הגשת כתב אישום בתיקים בהם ישנו עניין ציבורי. פרסמנו בנושא נייר עמדה ובו התנגדנו בתוקף להצעת החוק, לאור היותה פרסונלית, מבוססת על נימוקים שגויים, ומקודמת בהליך חקיקה לא תקין. כמו כן הגשנו פניה הנוגעת לכל אותם ח"כים המצויים בניגוד אינטרסים בהצבעה על החוק, זאת משום שהם עצמם תחת חקירה – ונחלנו הצלחה כשהם הונחו שלא להשתתף בהצבעה. פעלנו נגד החוק גם באמצעים משפטיים, והגשנו שתי עתירות בנושא לבג"ץ.

הגבלת הסדרי טיעון עם אישי ציבור בכירים:  שוב ושוב פרשות שחיתות מתפוצצות בקול גדול ונגמרות בקול ענות חלושה עם עוד הסדר טיעון רך ומקל. הדבר פוגע במאבק בשחיתות, באינטרס הציבורי, באמון הציבורי בפרקליטות. פנינו לפרקליט המדינה בדרישה להסדיר את הנושא הזה ולמצות את הדין, במיוחד עם נבחרי ציבור.

התנגדות לחוק הג'ובים: פעלנו רבות נגד החלטת הממשלה שלעמדתנו תביא למינויים פוליטיים רבים. בעקבות פנייתנו הסיר מ"מ נציב שירות המדינה את תמיכתו בהצעה ואנו ממשיכים לפעול מול כל הגורמים נגד ההצעה.

תקנות לתקצוב מבקרים פנימיים: הגשנו עתירה בדרישה לחייב את שר הפנים להתקין תקנות המציבות סטנדרט מינימאלי לתקצוב מבקרים פנימיים. במהלך העתירה גיבש משרד הפנים תקנות הנוגעות לפקודת העיריות בלבד, ולכן המאבק ממשיך כדי להבטיח יישום גם במועצות מקומיות ואזוריות.

מנדט לנאשם? עדיף להתפטר

כבוד הנשיא, אזרחי ישראל הכריעו בבחירות נגד כהונתו של נאשם בפלילים כראש ממשלה. אזרחי ישראל רוצים ראש ממשלה שמעל ראשו לא מרחפת עננת שחיתות כבדה ושלושה כתבי אישום חמורים. כבוד הנשיא, זה בידיים שלך. אל תתן לנאשם בפלילים מנדט להרכיב ממשלה. עדיף להתפטר.

לא סוגרים את השמיים בבחירות!

מדוע הממשלה מונעת מעשרות אלפי ישראלים בחו״ל לשוב לארץ ולממש את הזכות הדמוקרטית הבסיסית להצביע בבחירות? לא יעלה על הדעת שהמדינה תפלה בין ישראלים בשערי הכניסה למדינה! לא יעלה על הדעת שהמדינה תחליט למי יש זכות להצביע בבחירות ולמי אין!

דורשים לחקור את השחיתות בצוללות!

איך יכול להיות שאותו אדם שאמון על המדינה, לא דואג לביטחון של המדינה? הגיע הזמן לחשוף את הקשר של רה״מ נתניהו לפרשה, שבאופן תמוה ביותר הוכרז כבר בשלב מוקדם מאוד של החקירה שהוא “לא חשוד” – למרות שאחר כך נחשפנו לפרטים רבים שמשנים את התמונה. אנחנו דורשים משופטי בג”ץ: אל תתנו לפרשת שחיתות חמורה כזו להיעלם בלי חקירה מקיפה וכוללת. חתמו עכשיו על העצומה!

לא להעלאת שכר הח"כים!

בזמן שמשבר הקורונה מרסק את הביטחון הכלכלי והתעסוקתי של מאות אלפי ישראלים, נבחרי הציבור שלנו ממשיכים לקבוע לעצמם את השכר ולקבל העלאה כמעט אוטומטית בכל שנה מחדש. בינואר 2021, הם מתכוונים להעלות לעצמם את השכר ביותר מ-6,500 ש״ח! הגיע הזמן להפסיק את חגיגת ההעלאה בשכר. הגיע הזמן שחברי הכנסת יהוו דוגמה אישית!

לא לפגיעה בחופש המחאה!

כשהם מדכאים את ההפגנות – הם מדכאים לנו את חופש הביטוי. וכשהם מדכאים את חופש הביטוי – הם מחבלים ביסודות המשטר הדמוקרטי. אסור לנו לאפשר את הגבלת ההפגנות בחוק! אסור לנו לתת יד לחיסול חופש המחאה! אסור לנו לעמוד מנגד כאשר זכויות היסוד שלנו נרמסות! אסור לנו לשתוק מול ריסוק הדמוקרטיה הישראלית! חתמו עכשיו נגד החקיקה שמגבילה את הזכות להפגין.

כנסת ישראל היא לא עיר מקלט! אומרים לא לחסינות!

הניסיון של נתניהו להימלט מבית המשפט מעלה תהיות קשות לגבי האמון שלו בעצמו. זו התנהלות שמתאימה לעבריין נמלט, לא לראש ממשלה. כל אדם שיש נגדו כתבי אישום, מועמד לדין ונלחם על חפותו כאדם פרטי ההתנהלות שלו משפילה שלטון החוק ואת אזרחי ישראל כולם. אנחנו קוראים לראש הממשלה לעשות את הדבר המתבקש ולפנות את הכיסא. לאזרחי ישראל מגיע ראש ממשלה הגון וישר דרך, ולא נאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים. כנסת ישראל היא לא עיר מקלט! אומרים לא לחסינות!

עוצרים את העלאת מחירי המים

אנחנו מתכוונים לעתור לבג"ץ על מנת לעצור את עליית המחירים ולחייב את התאגידים להצטמצם כפי שהחוק מחייב אותם. אנחנו צריכים אתכם איתנו! חתמו על העצומה וביחד נעתור ונעצור את עליית מחירי המים.