גיליון סיכום הפעילות בחודש ינואר 2018

 

לא לרוקן מתוכן את חוק הריכוזיות! - התנועה פנתה לשרת המשפטים שקד בדרישה לקדם חקיקה שתסתום את הפרצות הרבות בחוק הריכוזיות. הפנייה מגיעה לנוכח הפרסומים על הכוונה לרכישת "בזק" על ידי בעל השליטה באי.די.בי, אדוארדו אלשטיין, שמראים שהשימוש בפרצות בחוק הופך לשיטתי וחוזר על עצמו על ידי אלשטיין, באופן ששם ללעג ולקלס את הרציונאל בבסיסו של החוק ופוגע קשות במטרתו.

 

למה במשרד האוצר לא מקיימים דיונים על הפרות לכאורה מצד חברת כימיקלים לישראל בים המלח? – באוקטובר הגישה התנועה עתירת חופש מידע בה התבקשו כל הפרוטוקולים של הדיונים שנערכו באוצר בנוגע להפרות לכאורה של תנאי מניית הזהב על ידי כי"ל – לאחר שבקשת מידע בנושא זכתה להתעלמות מוחלטת מצד האוצר. בזכות העתירה מתברר שבמשך תקופות ארוכות מאוד לא התקיים כל דיון בנושא ההפרות. הדבר משקף זלזול בנושא קריטי לאינטרס הציבורי ולגיבוש עמדת המדינה בנוגע לחידוש זיכיון ים המלח; וייתכן שהמצב היה נמשך כך אלמלא הייתה מוגשת עתירה בנושא. גרירת הרגליים הזו מעוררת חשש כבד כי מתבצע ניסיון למסמס את הדיון ואת קבלת ההחלטה בעניין עתיד הזיכיון על ים המלח.

 

הבחירות המוניציפליות: לקבוע כללים למתמודדים המשדרים ברדיו - ברשויות מקומיות רבות קיימים חברי מועצה מכהנים ומועמדים לראשות הרשות שבמקביל משדרים בתוכניות קבועות בתחנות הרדיו המקומיות. עפ"י החוק מועצת הרשות השנייה יכולה לקבוע כללים ביזמתה  לעניין - התנועה פנתה למועצת הרשות השנייה בדרישה שתעשה זאת.

 

מה עם הדו"חות הכספיים של ההסתדרות הרפואית? – בפנייה של התנועה להסתדרות הרפואית נכתב שהמסמכים שפורסמו ע"י ההסתדרות הרפואית וכונו על-ידה "דו"חות כספיים" לא יכולים להיות מכונים דו"חות כספיים והם אינם עומדים בתנאים מינימליים של דו"חות כאלה. עוד ביקשה התנועה בפנייה להסתדרות הרפואית שיפורסמו דו"חות כספיים מלאים; יודגש, שההסתדרות הרפואית היא "אגודה עות'מאנית" ולכן אינה כפופה להוראות חוק העמותות הישראלי המודרני.

 

התנועה לרשות המיסים: לא להאריך את תוקף האישור של אגודות עות'מאניות – בהמשך לפעילותה ארוכת השנים של התנועה על מנת להחיל כללים מודרניים של פיקוח, שקיפות ומנהל תקין על האגודות שעדיין פועלות ע]"י החוק העות'מאני – התנועה פנתה לרשות המיסים בדרישה שלא להאריך את תוקף האישור של אגודות עות'מאניות שתוקף האישורים שלהן עומד לפוג. אין שום אינטרס ציבורי בהענקת הטבה מיוחדת לאגודות אלה.

האם תוקנו הליקויים במכון התקנים מדו"ח מבקר המדינה? – במסגרת דו"ח מבקר המדינה העלה המבקר מספר ליקויים בהתנהלות מכון התקנים. בין הליקויים - אי סדרים בפעילות הוועד הפועל, ממשל תאגידי לוקה בחסר וליקויים בתהליך מתן תו תקן. בנוסף כלל המבקר אמירה שראוי שהמכון יסמיך את מעבדותיו הסמכה חיצונית ובלתי תלויה, ושיפעל בשקיפות ופרסום דוחות מלאים לציבור; עפ"י חוק, על ראש הגוף המבוקר לדווח למבקר על ההחלטות שהתקבלו בצוות לתיקון ליקויים תוך שלושים יום. התנועה פנתה למכון התקנים על-מנת לבדוק אם הדבר אכן נעשה ולקבל את כל המידע הרלוונטי על העניין.

 

התנועה עומדת לצד ראש הממשלה נתניהו בעניין רפורמת החשמל – אסור למשוך את העתירה - בימים אלו מתגבש ניסיון ליישם את רפורמת החשמל, בהסכם בין נציגי הממשלה עם ועד עובדי חברת החשמל וההסתדרות. אלא שבנוסף לשלל התנאים שהציב ועד העובדים החזק של חברת החשמל בתמורה להעברת הרפורמה – הוא גם דרש שהמדינה תמשוך את העתירה שהגישה לבג"ץ נגד פסק דין שנתן כוח עצום בידיהם של ועדי העובדים. מדובר ברפורמה שמטרתה לצמצם את המונופול של חברת החשמל ולפתוח את משק החשמל לפחות לתחרות חלקית. הרפורמה אושרה בכנסת כבר בשנות ה-90 ולמעלה מ-20 שנה המדינה לא מצליחה לבצע אותה בשל הלחצים האדירים של ועד העובדים וההסתדרות שאיימו לא פעם "לסגור את השאלטר". התנועה הגישה בקשה להצטרף כ"ידיד בית המשפט" לעתירה ואסור למשוך אותה. הוועד כמובן יכול ואף צריך לדון בתנאי העובדים ולהגן עליהם, אך לא לעצור רפורמה שאישרה הרשות המחוקקת ולא לקבע מונופול על חשבון האינטרס הציבורי.

 

פעילויות ופרסומים נוספים של התנועה בתקופה האחרונה: פרשת חגיגת הכספים החמורה בבל"ד – עפ"י דו"ח חמור של מבקר המדינה, ח"כים מהרשימה המשותפת, ביניהם חנין זועבי, ג'מאל זחאלקה וג'מעה אזברגה, לקחו כסף ציבורי שנועד לניהול הבחירות, ופשוט הפכו אותם לחגיגה במפלגתם. פרסום התנועה על הפרשה מבהיר את חומרת הדברים – שאף נחקרים ע"י המשטרה; התנועה: צריך בדק בית ב"יש עתיד" – התנועה יצאה בפרסום בנוגע לתגובתה המתחמקת של "יש עתיד" לתחקיר שנערך על ח"כ יעקב פרי. בתור מפלגה שחרטה על דגלה להילחם בשחיתות – היא צריכה להיות הראשונה לבדוק טוב מה בדיוק קרה ולקחת ברצינות את התחקיר, ולא להגיב תגובות רופסות ומתחמקות; התנועה מגנה את ההתקפה על היועץ המשפטי -  בהודעה שהוציאה התנועה היא מגנה בכל לשון את ההשתלחות הגסה כנגד היועמ"ש. חופש הביטוי הוא לא חופש הביזוי, חופש המחאה לא יכול לבוא על חשבון חופש הפולחן. אנחנו מקווים מאוד שהמשטרה תטפל במפרי חוק; מי הגופים הפרטיים שזוכים לנהל לשכות במשכן הכנסת? – גופים פרטיים מסוימים מנהלים לשכות (לצורך "קשרי ממשל") בכנסת. קשה שלא לתהות מדוע זוכים לכך גופים מסוימים ולא אחרים, ואם אין סכנה שקבוצות אינטרס יקדמו את האינטרס שלהן על חשבון האינטרס הציבורי. התנועה פנתה לכנסת בדרישה לחשוף את הרשימה המלאה של כל הגופים שזכו לכך; האם יושמו מסקנות דו"ח המבקר על עיריית פתח תקווה? התנועה פנתה למבקר המדינה השופט בדימוס יוסף שפירא, כדי לבחון האם אכן יושמו מסקנות הביקורת על עיריית פתח תקווה בעניין מכרזים. התנועה פנתה בנוסף גם לעיריית פתח תקווה עצמה ולמשרד הפנים, ופרסמה את דבר קיומו של מכרז שדרישות הסף בו נראות חריגות ביותר, מה שמעלה חשש שמדובר במכרז ש"נתפר" למידותיו של מישהו.

 

הפגנות התנועה בכיכר רבין נגד השחיתותבתקופה האחרונה התנועה מקיימת בכל מוצ"ש בכיכר רבין הפגנות כדי למחות נגד השחיתות – ולהשמיע את הקול החשוב של הציבור ושל התנועה במאבק בשחיתות. בעיצומו של גל שחיתות עכור, חקירות נפתחות ופרשות שחיתות מתפוצצות ברשויות השלטון השונות, בשלטון המקומי, בשלטון הארצי, מהזוטרים ביותר ועד הבכירים ביותר. מפרשות שלא מגיעות אפילו לכותרות העיתונים ועד לפרשות בהן מעורבים ראשי השלטון. בין המשתתפים והדוברים בין המשתתפים והנואמים בהפגנות שהתקיימו אישים בולטים – ראש המוסד לשעבר האלוף דני יתום, אביר איכות השלטון האלוף במיל. יעקב (מנדי) אור, מירי שלם מהמכון לאסטרטגיה ציונית, הזמרת עלמה זוהר, יו"ר התנועה עו"ד ד"ר אליעד שרגא ועוד. התנועה קוראת לכולם לצאת ולהפגין בכל מקום שצריך ולהשמיע את הקול החשוב נגד השחיתות.

 

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il