חברי נשיאות

פרופסור מיכאל סלע

מר מוריס קאהן

מר מרטין וייל

גברת רות חשין

פרופסור רות ארנון

מר דני קראוון

מר אבנר אזולאי

גברת נעמי פורטיס

מר דני גילרמן

גברת רינה מאייר

גברת רעיה שטראוס

פרופסור אבו דאלו

מר צבי סטפק

פרופסור אריה אלדד

פרופסור דב פקלמן