חברי נשיאות

פרופ׳ מיכאל סלע

מר מוריס קאהן

מר מרטין וייל

גב׳ רות חשין

פרופ׳ רות ארנון

מר אבנר אזולאי

גב׳ נעמי פורטיס

מר דני גילרמן

גב׳ רינה מאייר

גב׳ רעיה שטראוס

פרופ׳ אבו דאלו

מר צבי סטפק

פרופ׳ אריה אלדד

פרופ׳ דב פקלמן