סיכום הפעילות בחודש אפריל 2022

בג"ץ קיבל את הדרישה שלנו: יפורסמו הנימוקים לסגירת התיקים בפרשת הצוללות! בדיון בעתירה שלנו בבג"ץ התקבלה דרישת התנועה: הנימוקים של הפרליקטות לסגירת התיקים (בניגוד להמלצת המשטרה!) של עו"ד דוד שמרון ואלוף במיל' אליעזר ("צ'ייני") מרום  – יפורסמו. זה צעד חשוב לחשיפת כל האמת בפרשה החמורה הזו.

פנינו לראש הממשלה בנט: מעון ראש הממשלה נמצא בירושלים – הגיע הזמן להשתמש בו – בעקבות הפרסומים על ההוצאות הרבות במעון ראש הממשלה הזמני ברעננה, הגשנו בקשה עפ"י חוק חופש מידע למשרד ראש הממשלה בה ביקשנו לקבל מסמכים המפרטים את סך ההוצאות החודשיות של המעון ברעננה, בפילוח לפי סוגי ההוצאות. צריך לחשוף את הכל. בנוסף פנינו במכתב נוסף לראש הממשלה בנט, ליועצת המשפטית לממשלה ולמבקר המדינה, בנוגע למגוריו של ראש הממשלה במעון הרשמי ברחוב בלפור בירושלים – וקראנו לבנט לעבור למעון הרשמי בירושלים. בשביל זה יש אותו. בנוסף, קראנו לראש הממשלה לעגן בחקיקה את ההחלטה לשלם את הוצאות המזון של משפחתו מחשבונו הפרטי.

דורשים לבדוק את החשש למינויים פוליטיים בחברת החשמל! – פנינו למנהלת רשות החברות, שרת האנרגיה, שר האוצר, היועמ"ש ומבקר המדינה, בקריאה לערוך בדיקה יסודית של טענות שהועלו ע"י יו"ר דירקטוריון חברת החשמל המיועד-הפורש, דב בהרב, למינויים ומעורבות פוליטית חמורה בהתנהלות דירקטוריון חברת החשמל. על פי דיווחים בתקשורת, דב בהרב, שמונה לפני כשלושה שבועות ליו"ר דירקטוריון חברת החשמל, הגיש את התפטרותו מהחברה עוד בטרם נכנס לתפקיד וטען שיש מעורבות אגרסיבית של שיקולים פוליטיים בקרב חברי דירקטוריון והנהלה. פנינו בבקשה לגורמים השונים שיערכו בדיקה יסודית של הטענות למעורבות פוליטית וחשש לפלילים במינויים. בנוסף, אנו קוראים לשרת האנרגיה לחשוף בפני הציבור את העדויות שנחשפו בפניה.

מה קורה עם הרשויות המקומיות שפועלות ללא תקציב? לא ייתכן שעיריות ומועצות מקומיות בארץ יעבדו ללא תקציב מאושר. תופעה מוכרת ומצערת היא שישנן רשויות מקומיות שעוד לא אשרו את התקציב שלהן – ואנחנו החלטנו לפנות למשרד הפנים בבקשת חופש מידע, בכדי לברר את גודל התופעה לפיה רשויות מקומיות פועלות במשך כמה שנים ללא תקציב מאושר.  בפנייתנו ביקשנו לקבל לידינו את המידע הבא – העתק של רשימת העיריות והמועצות המקומיות אשר תקציבן לשנת 2022 לא אושר, ובאיזה נסיבות – האם המועצה לא אישרה את התקציב או האם השרה לא אישרה את התקציב? ומתוך הרשויות שלא אשרו את התקציב – האם הן קיבלו הארכה לפי החוק? לפי החוק במדינה, במידה ורשות מקומית לא אישרה את התקציב שלה בתוך 3 חודשים מיום אישור התקציב השנתי בכנסת (שאושר בנובמבר) על שרת הפנים לפעול להקמת ועדה קרואה במקום מועצת הרשות תוך 14 יום, והיא מוסמכת להאריך את מועד אישור התקציב ברשות המקומית בעוד שלושה חודשים. לכן הגשנו את הבקשה על מנת להבין מיהן הרשויות המקומיות שלא אשרו תקציב, ולזרז את משרד הפנים לפעול בסמכויותיו על מנת לעודד את אישור התקציב, וזאת בהתאם לדין. לא ייתכן שהתושבים ישלמו ארנונה לרשויות המקומיות ובכל זאת רשויות יפעלו ללא תקציב, וללא שקיפות במה שעושים עם הכסף שלהם. נמשיך לעדכן.

 

פנינו ליועצת המשפטית: יש לחקור את ח"כ איימן עודה – פנינו ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב מיארה, בבקשה כי תיפתח בחקירה פלילית כנגד חה"כ איימן עודה, בגין דברים שאמר בסרטון שפרסם בעמוד הפייסבוק שלו, אשר עולים כדי הסתה לאלימות והמרדה. במסגרת התבטאויותיו בסרטון כפי שפורסם, קרא חה"כ עודה לערביי ישראל שלא להתגייס לכוחות הביטחון "ולזרוק לכוחות הביטחון את הנשק בפרצוף".  אמירות אלה עולות כדי הסתה חמורה לאלימות, ואף ניסיון המרדה. לכן, בפנייתנו ליועמ"ש, ביקשנו שתיבחן האם דבריו של חה"כ עודה בסרטון שפורסם חורגים מהדברים אותם יכול לומר חבר כנסת, והאם הם עולים כדי הסתה לאלימות בהתאם לסעיף 144ד2 לחוק העונשין; והמרדה לפי סעיף 133 לחוק העונשין. חייב להיות קו גבול ברור בין העברת ביקורת לבין קריאה והסתה לאלימות.

פנינו למבקר המדינה וליועצת המשפטית לממשלה: יש לחקור את פרשת סילמן – האם הובטח שריון עתידי לחה״כ עידית סילמן, עוד בטרם פרישתה מהקואליציה? פנינו למבקר המדינה וליו"ר ועדת הבחירות לכנסת בבקשה שיבחנו את הדיווחים על כך שבעקבות פרישתה מהקואליציה, יוקצה לחה"כ עידית סילמן שריון ברשימת הליכוד לכנסת ה-25, והיא תשובץ במקום העשירי ברשימה. לפי הפרסומים, שריונה בליכוד סוכם בהסכם ואף בהצהרה על ערבויות מצדדים נוספים. כזכור, חה"כ עידית סילמן, מילאה תפקיד של יושבת ראש הקואליציה בכנסת, והיא ממפלגת ימינה. חשוב לציין כי לפי סעיף 57א לחוק הבחירות לכנסת, החוק מחיל איסור על כל הבטחה קודמת לשריונה של חה"כ סילמן לרשימת הליכוד שלא ניתנה בתוך ה-90 יום עובר לבחירות הנוכחיות. סעיף 57א לחוק, תוקן בשנת 1991, וכאחד מלקחי ה"תרגיל המסריח", בין שמעון פרס ז"ל ליצחק שמיר ז"ל, ואשר תכליתו למנוע את תופעת ה"כלנתריזם" – מעבר חברי כנסת בין סיעות לאחר הבחירות – תוך הבטחת שריון עתידי ברשימה אחרת. עולה השאלה, האם הובטח שריון עתידי בכתב או בעל פה, לחה"כ עידית סילמן, עוד בטרם פרישתה מהקואליציה? ככל שהובטח שריון כזה ובמועד בו פרשה חה"כ סילמן מהקואליציה, הרי שמדובר בעבירה בוטה על החוק, המחייבת דיון בוועדת הבחירות. בנוסף יש לחקור: האם הובטח תפקיד פוליטי בכיר לשמוליק סילמן? פנינו ליועצת המשפטית לממשלה בבקשה שתשקול לפתוח בחקירה בגין חשד לביצוע עבירות של מתן שוחד ותיווך לשוחד. פנייה זו נעשתה בעקבות הפרסומים בתקשורת, כי שמוליק סילמן, בן זוגה של חה"כ עידית סילמן, אשר פרשה לאחרונה מהקואליציה בתמורה לפי פרסומים בתקשורת לשיריון ברשימת הליכוד, קיבל הבטחה למינוי "לתפקיד פוליטי בכיר", "במידה והמינוי של אשתו יסתבך".

בזכות פעילות התנועה: עיריית ירושלים הפסיקה עם הפרסומים הפסולים – לא נאפשר שימוש פסול בכספי המיסים של תושבי ירושלים לצרכי תעמולת בחירות אסורה.  לאחרונה פורסם בתקשורת שעיריית ירושלים, קנתה שני עמודי פרסום במגזין המיועד לילדים בני המגזר החרדי, והשתמשה בהם לכאורה לצורך האדרת שמו של ראש העיר. לפי החוק, חל איסור גורף ומוחלט על שימוש בנכסי הציבור בקשר לתעמולה. פנינו לראש העירייה ליאון, וליועץ המשפטי של העירייה, בבקשה שיסירו לאלתר את הפרסומים. בזכות פנייתנו, היועץ המשפטי של העירייה הורה להפסיק להפיץ את הפרסומים.

עוד על שולחן התנועה: נלחמנו בבית המשפט העליון נגד המינוי הפוליטי של עמיר פרץ לדירקטור בתעשייה האווירית, במהלך שדרס את כל כללי המנהל התקין ורוקן מתוכן את נבחרת הדירקטורים. ◆ נלחמנו בבית המשפט המחוזי בירושלים כדי שמשטרת ישראל תפרסם את הנהלים שבשמם היא עוקבת אחרי אזרחים ברשתות החברתיות. ◆ עתרנו לבית המשפט המחוזי בירושלים בדרישה שתפורסם רשימת המתנות שנתניהו לא השיב לחזקת המדינה בניגוד לחוק ◆ לקראת הבחירות לרשויות המקומיות, הצטרפנו לעתירת בחירות עקרונית בוועדת הבחירות במאבק למנוע מראשי ערים מכהנים לעשות שימוש פסול בקופה הציבורית כדי לקדם תעמולת בחירות אסורה. ◆ המשכנו לקדם את תיקון חוק דרכי תעמולה בוועדת החוק חוקה ומשפט, וכדי להגן על הציבור מתופעות של תעמולה אסורה. ◆ פעלנו כדי לאכוף את הסדר הטיעון השערורייתי של אריה דרעי, והתחייבותו להתרחק מהכנסת. ◆ הבאנו להפסקת תעמולת בחירות אסורה ולא חוקית בעיריית ירושלים, אשר נוהלה מהקופה הציבורית. ◆ כתבנו הצעות חוק לשם הגנה על חושפי שחיתות, אשר יוגשו במושב הכנסת הקרוב. ◆ דרשנו מינוי של מבקר פנים בעיריית בית שאן – שם לא מונה מבקר פנים כבר מאז שנת 2018! ◆ פעלנו על מנת לחייב רשויות מקומיות שטרם אישרו את התקציב השנתי לעשות זאת לאלתר. ◆ המשכנו להאבק למען שלטון נקי ואיכותי ברשויות המקומיות. דרשנו פתיחה בחקירת הליכים פליליים במספר רשויות, מינויים פוליטיים פסולים וניגודי עניינים מוסדיים. אנו ממשיכים לפנות אליכם ומבקשים את סיוע הציבור – בכל התנהלות לא תקינה שבה אתם נתקלים בשלטון המקומי, פנו אלינו! ◆ המשכנו להאבק על הקמת ועדת הצוללות, ולא ננוח עד אשר תוקם הוועדה. ◆ יצאנו כנגד קידום של שוטרים נגדם מתנהלים כתבי אישום על הכאת מפגינים. ◆ פעלנו על מנת שמשרדי הרווחה והבטחון יפעלו על מנת ליישם את התכנית הממשלתית לצמצום הזנות. ◆ פעלנו כדי לחזק את ההגנה על חושפי שחיתות ודרשנו הטלת סנקציות פליליות על מתנכלים לחושפי שחיתות. ◆ המשכנו ללוות חושפי שחיתות בהליכים אצל מבקר המדינה ובבית הדין לעבודה. ◆ המשכנו להגיע אליכם – בהרצאות, חוגי בית וכנסים. ונמשיך גם החודש. תזמינו ונבוא.

דורשים לחקור את השחיתות בצוללות!

איך יכול להיות שאותו אדם שאמון על המדינה, לא דואג לביטחון של המדינה? הגיע הזמן לחשוף את הקשר של רה״מ לשעבר נתניהו לפרשה, שבאופן תמוה ביותר הוכרז כבר בשלב מוקדם מאוד של החקירה שהוא “לא חשוד” – למרות שאחר כך נחשפנו לפרטים רבים שמשנים את התמונה. אנחנו דורשים משופטי בג״ץ: אל תתנו לפרשת שחיתות חמורה כזו להיעלם בלי חקירה מקיפה וכוללת. חתמו עכשיו על העצומה!

דורשים שרים נקיי כפיים עכשיו!

למה לרופאים, עורכי דין, עובדים סוציאליים, שופטים, פסיכולוגים ואפילו לחברי כנסת יש קובץ של כללי אתיקה מחייבים – אבל לראש הממשלה, לשרים ולסגני שרים אין? הגיע הזמן שהממשלה הנוכחי תחיל על עצמה ועל הממשלות העתידיות כללי אתיקה ותשיב את אמון הציבור בנבחריו!

תכנית ״זמן איכות״ – אירועי התנועה

מוזמנים/ות לקחת חלק פרויקט מפגשי תוכן והעשרה מטעם התנועה לאיכות השלטון: הרצאות, סיורים, מפגשים ואירועים מיוחדים נוספים.

הצעת חוק – נאשמים מחוץ לפוליטיקה!

מגיע לנו נבחרי ציבור ישרים ונקיי כפיים, שלא סרחו, מעדו או פשעו. החל משרים וסגני שרים ועד לנשיא ולראש הממשלה – על כולם מוטלת החובה לייצג את הציבור ללא אות קלון ומבלי שכתב אישום מכתים את עברם. הצטרפו אלינו לדרישה מחברי הכנסת – קדמו את הצעת החוק שתמנע מאלה עם עבר פלילי לייצג את הציבור.

קטלוג פעילויות חינוכיות לשנת 2021/22

אנשי ונשות חינוך? זה הזמן להזמין הרצאה מטעם התנועה לאיכות השלטון לקראת שנת הלימודים הקרובה! אנו מציעים מגוון הרצאות וסדנאות בנושאי חינוך לאקטיביזם ולערכי הדמוקרטיה. זו דרכנו להוביל שינוי חברתי משמעותי ורחב על ידי יצירת דור של צעירים שיהפכו בבוא העת לאזרחים משפיעים ומובילי דעה.

הצטרפו כחברי וחברות התנועה לאיכות השלטון

בואו להיות חלק משינוי חברתי, להשפיע על החברה ולהתנדב בתנועה, עזרו לנו להגיש עתירות לבג״ץ ולהגן על חושפי השחיתות, סייעו לנו להישאר עצמאיים ובלתי-תלויים. להם יש את הטייקונים? לנו יש את הגב שלכם ושלכן!

הצטרפו לקבוצת הווטסאפ לעדכוני איכות השלטון

בואו לקבל עדכונים חשובים בזמן אמת ולפני כולם...