סיכום הפעילות בחודש אוקטובר 2020

במשרד הביטחון תכננו לעקוף את תקציב המדינה, הממשלה והכנסת – ולבזבז לקופה הציבורית 800 מיליון ₪. הצלחנו למנוע את זה! –  במשרד הביטחון ביקשו לדחות החזרי הלוואה קודמת משנת 2021 לשנים 2031-2027, באופן של נטילת אשראי נוסף מהבנק המלווה, כדי לאפשר עסקת ענק לרכישת ציוד ביטחוני. משמעותה הכלכלית של עסקה זו איננה אלא מחזור ההלוואה ונטילת הלוואה נוספת, אשר עלות הריבית שלה בלבד, כאמור, עולה כדי 217 מיליון דולר, מעבר לעלויות הריבית הקיימות. כל זה, כמובן, על חשבון הכסף של הציבור. אולם זה לא נגמר כאן – המשמעות של לקיחת ההלוואה ע"י משרד הביטחון באופן עצמאי ומחוץ למנגנון ניהול וגיוס החוב הממשלתי היא בעצם ניסיון ליצור תקציב נוסף, שחורג מתקציב המדינה הקבוע בחוק. את התקציב הנוסף אין מאיפה להביא אלא מהגדלת תקציב הביטחון – על חשבון הוצאות ממשלתיות אחרות בלי החלטה מפורשת של הממשלה, בלי אישור הכנסת – מחטף של ממש. פנינו באופן דחוף לראש הממשלה, לשר הביטחון וליועמ"ש והזהרנו מפני הסכנה הטמונה באישור עסקת ענק שתעקוף את תקציב המדינה. לשמחתנו, הלחץ עבד, ובדיון שהתקיים בהשתתפות רה״מ ושרי הביטחון והאוצר, הוחלט לבסוף לבטל את מימון העסקה באמצעות דחיית החזרי ההלוואה. אנחנו כמובן נעקוב כדי לוודא שאכן כך יקרה.

פנינו לשר הכלכלה: אסור לתת לשברון לעצור את אספקת הגז לציבור הישראלי ולהביא לעלייה במחירי החשמל– בתקשורת התפרסם שענקית האנרגיה שברון – הבעלים החדשים של חברת נובל אנרג'י – הודיעה לחברת החשמל על עצירת אספקת הגז ממאגר תמר, אם לא תרכוש ממנה גז במחיר גבוה. איך יכולה חברה אחת לעצור את אספקת הגז למדינה שלמה? שברון היא לכאורה מונופול בעל כוח עצום בשוק הגז הטבעי בישראל. בתור כוח מונופוליסטי בשוק, יש במדינת ישראל חוקים מאוד ברורים לגבי מה מותר לה ומה אסור לה לעשות. אסור לשברון לנצל את מעמדה המונופוליסטי לרעה. אסור לה על פי חוק לסרב לספק את הנכסים שבהם היא מחזיקה כמונופול מתוך כוונה להעלות את הרווחים שלה. אבל לא מדובר רק בעוד מונופול בשוק החופשי. שוק הגז הטבעי הוא משאב חיוני לציבור הישראלי, ומתווה הגז נחתם במטרה להבטיח לפני הכול את ״הביטחון האנרגטי של מדינת ישראל״. לכן הפעילות של שברון חמורה עוד יותר, ועלולה להביא לפגיעה חמורה באספקת הגז לישראל – ומכאן לפגיעה במשק כולו. לכן פנינו לשר הכלכלה עמיר פרץ, לממונה על התחרות וליועמ״ש, בדרישה לבחון מחדש את כישלונו של מתווה הגז כולו ולהביא לביטולו. בנוסף, ביקשנו לפתוח בחקירה פלילית בחשד להפרות לכאורה של חוק התחרות.

בעקבות העתירה שלנו – החוק שפוטר בני ישיבות מגיוס יבוטל – ביהמ״ש העליון קיבל את העמדה שלנו וקבע כי קיום פסק הדין בעניין חוק הגיוס ייכנס לתוקף החל מ-1 בפברואר 2021. לאחר מועד זה, לא יינתנו דחיות נוספות לקיום פסק הדין. המשמעות: חוק הגיוס המפלה יבוטל באופן רשמי, לאחר שכניסת הביטול לתוקף נדחתה מ-2017 עד עכשיו. החל מחודש פברואר, מתגייסים חרדים יתגייסו באופן שווה לפי המצב החוקי היום, ככל שהכנסת לא תחוקק חוק גיוס חדש. אנחנו מברכים על החלטת בית המשפט העליון שקיבל את עמדתנו בהרכב מורחב של 9 שופטים. חובתנו אחת – דין אחד לכולם, שלטון חוק אחד לכולם.

בעקבות תלונה שלנו – נציב תלונות הציבור מטפל בחשד לאפליה נגד הציבור הספרדי בעיר אלעד – בעקבות תלונות שלנו על העדפת מקורבים בהקצאות נדל״ן, ביקר בחריפות השופט בדימוס דוד רוזן את התנהלות העירייה והמליץ ליועמ״ש, באופן תקדימי, לשלול ממנה סמכויות. המידע בתלונה הגיע אלינו מתושבים בעיר, שתיארו את התנהלות ראשי העירייה, לגביהם כבר נקבע בשנת 2018 בפסק דין שהקצאות נדל"ן וקרקעות שחילקו למקורבים, מהווים "שוחד בחירות". התלונה תיארה כיצד ממשיך להתקיים בעיר דפוס פעולה דומה ומתבצעת הקצאת קרקעות למקורבים בניגוד לדין, כאשר תובע העירייה מתעלם מדיווחים על הפרת חוק בקרקעות אלו.. התושבים תיארו "גישה לא שוויונית שנוקטת הרשות" באכיפת החוק, כדי להעדיף קהילות מסוימות. התלונות מהם התעלמו כלל גופי האכיפה, הצביעו על אפליה נגד הציבור הספרדי והעדפת קהילות של הציבור האשכנזי, כולל מקרים בהם "הגופים אשר להם זיקה ישירה לבעלי תפקידים במועצת העירייה, הם אלו שנהנו מהפרות חוק".

עוד על שולחן התנועה החודש במישור המוניציפלי: הגשנו 3 עתירות  כנגד רשויות מקומיות שאינן מפרסמות דוחות חופש מידע כנדרש בחוק ◆ הבאנו, באמצעות ניהול הליך בבית המשפט, לכך ששלוש רשויות מקומיות יצאו במכרז לאיוש משרת מבקר הפנים ברשות ◆ בעקבות כתבת מעקב ששודרה בכאן 11 בנוגע לאחד התיקים החשובים ביותר בהם טיפלנו, בעניין מרכז הקליטה במבשרת – והחשש כי היזם ורשות מקרקעי ישראל לא עמדו בהתחייבות שניתנה בפני בג"ץ בעניין, ולא עומדים למכור דירות במסגרת "מחיר למשתכן" על הקרקע, פנינו במכתב דחוף לרשות מקרקעי ישראל ◆ פנינו לשרת התחבורה ולראש עיריית ירושלים בעניין חלוקת חוברות המעלות חשש לקיום תעמולה אסורה.

שומרים על הכסף של הציבור – עוד מהפעילות הכלכלית של התנועה החודש: בהמשך לעתירתנו בנושא – פנינו לשר האוצר בדרישה להתחיל בעבודה על תקציב 2021-2020 ◆ אנחנו נוקטים בהליכי חופש המידע לצורך בחינת הליכי קבלת ההחלטות הקשורות לתוכניות הכלכליות בתקופת משבר הקורונה ◆ פנינו ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה לקבוע הנחיות מנהליות בקשר להשתתפותן במכרזים ציבוריים של חברות שנחשדות בפלילים בתחום טוהר המידות – עניין שאין לו כל אסדרה כיום ◆  פנינו ליועץ המשפטי לממשלה ולמבקר המדינה בדרישה שיאכפו על חברי הממשלה את חובתם להגיש הצהרות-הון ◆ ערכנו פנייה למבקר המדינה וגם לוועדה הציבורית לבחינת מימון המפלגות בעניין אישור הדוחות הכספיים של המפלגות – לפני שתאושר הגדלת מימון המפלגות ◆ הטבות המס הרטרואקטיביות של ראש הממשלה: בהמשך לעתירתנו בנושא, אנו עורכים פניה ליועץ המשפטי לממשלה שמבהיר שהצעד אינו חוקי; ועל מנת להבטיח שקיפות ארוכת-טווח אנו יוזמים פנייה לשר האוצר בבקשה להפעלת סמכותו ולהביא לשקיפות את סכום ההכנסה החייבת של כל השרים, סגניהם וראש הממשלה ◆ כתבנו חוות דעת בעניין אי יישום חוק תאגידי המים. חוות הדעת פורסמה לקראת הדיון בוועדת הכלכלה בכנסת, הופענו בוועדה ובשלב הבא נעתור לבג"ץ.

עוד על שולחן התנועה החודש: הגשנו עתירה כנגד החוק שמגביל את הזכות להפגין. בהמשך החודש התקיים דיון בעתירה ובו קיבלנו צווים על תנאי וכן החלטה להרחיב הרכב ל-9 שופטים ◆ השתתפנו בדיון בעתירה כנגד עיגון ממשלת החילופים בחקיקת יסוד, ואנחנו ממתינים להחלטת בית המשפט הנכבד ◆ הגשנו עתירה מנהלית לחופש מידע בנושא הזמנות ציוד מיגון רפואי לעובדי משרד רוה"מ שהגיעו למעון הרשמי במקום ◆ הגשנו תביעה בבית הדין לעבודה נגד משרד התחבורה בדרישה כי יעצור מכרז למינוי ראש הרשות לתחבורה ציבורית, ומתוך החשש כי המכרז נכתב למידותיו של מועמד מסוים. בית המשפט נענה לבקשנו והוציא צו ארעי העוצר את המכרז לעת הזו ◆ פנינו בעניין מינויו של חבר דירקטוריון רש"ת, בחשש כי הוא לא מתאים למילוי התפקיד בהיעדר כישורים מספקים, ולאור זיקתו הפוליטית לשרת התחבורה, כן פנינו בעקבות שני מינויים מתוכננים נוספים של מקורבים פוליטיים לשרה רגב ◆ ביקשנו מידע בעניין הדירה הרשומה ע"ש ראש הממשלה בנימין נתניהו בניו יורק- וקיבלנו! אבל מידע חלקי, נמשיך לעקוב אחרי קבלת מלוא המידע בעניין רישום הדירה ע"ש מדינת ישראל ◆המשכנו לעקוב אחר תופעת צילומי תקריב של מפגינים על ידי המשטרה ושאלת קיומו של מאגר מפגינים ופנינו שוב בבקשת חופש מידע לעניין הצילומים; לתגובת מ"מ מפכ"ל המשטרה; וליו"ר ועדת הפנים ואיכות הסביבה בכנסת בבקשה לקיים דיון בנושא ◆ שלחנו מכתב תזכורת לשר לביטחון הפנים המבקש ממנו כי בטרם מינוי מפכ"ל המשטרה יקבע קציבת כהונה וקריטריונים למינויו ◆ קיימנו פגישות עם בכירים בנושא חלוקת תעודות הוקרה לחושפי שחיתות לפי החוק לעידוד טוהר המידות ופנינו פעם נוספת למשרד המשפטים בעניין ◆ שלחנו מכתב ליועמ"ש בעניין יישום פסק דין לטובתו של חושף שחיתות בנמל אשדוד, ככל ויינתן. שלחנו מכתב לפי חוק חופש המידע לרשות הספנות בעניין פנקסי ימאים, החובה להנפיקם ואכיפתם ◆ שלחנו מכתב לפרקליטות הצבאית בעניין העמדתו לדין משמעתי של סגן אור שבתאי (הרופא מבה"ד 1) ◆ פנינו לשר המשפטים בדרישה למנות פרקליט מדינה בדחיפות, ולשים סוף לכהונה הכפולה של היועמ"ש גם כפרקליט המדינה ◆ פנינו לשר המשפטים פעם נוספת בדרישה כי יקים ועדת בדיקה משרדית בפרשת רות דוד.

לא להעלאת שכר הח"כים!

בזמן שמשבר הקורונה מרסק את הביטחון הכלכלי והתעסוקתי של מאות אלפי ישראלים, נבחרי הציבור שלנו ממשיכים לקבוע לעצמם את השכר ולקבל העלאה כמעט אוטומטית בכל שנה מחדש. בינואר 2021, הם מתכוונים להעלות לעצמם את השכר ביותר מ-6,500 ש״ח! הגיע הזמן להפסיק את חגיגת ההעלאה בשכר. הגיע הזמן שחברי הכנסת יהוו דוגמה אישית!

לא לפגיעה בחופש המחאה!

כשהם מדכאים את ההפגנות – הם מדכאים לנו את חופש הביטוי. וכשהם מדכאים את חופש הביטוי – הם מחבלים ביסודות המשטר הדמוקרטי. אסור לנו לאפשר את הגבלת ההפגנות בחוק! אסור לנו לתת יד לחיסול חופש המחאה! אסור לנו לעמוד מנגד כאשר זכויות היסוד שלנו נרמסות! אסור לנו לשתוק מול ריסוק הדמוקרטיה הישראלית! חתמו עכשיו נגד החקיקה שמגבילה את הזכות להפגין.

דורשים ועדת חקירה בפרשת הצוללות!

איך יכול להיות שאותו אדם שאמון על המדינה, לא דואג לביטחון של המדינה? על העצומה הזאת כל מי שמגדיר את עצמו פטריוט חייב לחתום! כל מי שהמולדת חשובה לו, חייב לחתום! הגיע הזמן לחשוף את הקשר של רה״מ נתניהו לפרשה, שבאופן תמוה ביותר הוכרז כבר בשלב מוקדם מאוד של החקירה שהוא “לא חשוד” – למרות שאחר כך נחשפנו לפרטים רבים שמשנים את התמונה. אנחנו דורשים משופטי בג”ץ: אל תתנו לפרשת שחיתות חמורה כזו להיעלם בלי חקירה מקיפה וכוללת. לציבור הישראלי מגיעות תשובות!

כנסת ישראל היא לא עיר מקלט! אומרים לא לחסינות!

הניסיון של נתניהו להימלט מבית המשפט מעלה תהיות קשות לגבי האמון שלו בעצמו. זו התנהלות שמתאימה לעבריין נמלט, לא לראש ממשלה. כל אדם שיש נגדו כתבי אישום, מועמד לדין ונלחם על חפותו כאדם פרטי ההתנהלות שלו משפילה שלטון החוק ואת אזרחי ישראל כולם. אנחנו קוראים לראש הממשלה לעשות את הדבר המתבקש ולפנות את הכיסא. לאזרחי ישראל מגיע ראש ממשלה הגון וישר דרך, ולא נאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים. כנסת ישראל היא לא עיר מקלט! אומרים לא לחסינות!

נתניהו, תתפטר! ישראל חשובה יותר!

כתב אישום שמתייחס לפעולה בניגוד עניינים, תוך קידום אינטרסים זרים באמצעות תפקיד ציבורי. כתב אישום שמעיד על פגיעה חמורה בטוהר המידות במהלך שירות ציבורי, באופן שפוגע אנושות באמון הציבור כשלון ובנציגיו. בהתאם לכך, אנחנו מאמינים שאין ברירה אלא שראש הממשלה נתניהו יתפטר, הן מתפקידו כראש הממשלה, והן מתפקידיו השונים כשר הבריאות ושר התפוצות, וכן ממלא מקום שר העבודה, ממלא מקום שר הרווחה והשירותים החברתיים, וממלא מקום שר החקלאות ופיתוח הכפר.

עוצרים את העלאת מחירי המים

אנחנו מתכוונים לעתור לבג"ץ על מנת לעצור את עליית המחירים ולחייב את התאגידים להצטמצם כפי שהחוק מחייב אותם. אנחנו צריכים אתכם איתנו! חתמו על העצומה וביחד נעתור ונעצור את עליית מחירי המים.

לא ניתן למבקר לוותר על המאבק בשחיתות!

אנחנו מקדימים תרופה למכה. עם פרסום הידיעות על כוונת מבקר המדינה החדש, מתניהו אנגלמן, לסגור את האגף הייעודי למאבק בשחיתות השלטונית – אנחנו קוראים לציבור להשמיע את קולו. קול ברור וחזק שיראה למבקר החדש שלציבור אכפת מהמאבק בשחיתות בצמרת השלטונית. שהשחיתות לא הפכה לדבר שבשגרה, שאנחנו מזהים את המחלה ודורשים למנוע את התפשטותה במקום להוריד את הרגל מהגז!

עבריינים מורשעים – לא בכנסת ובממשלה!

הגיע הזמן להרחיק את העבריינים המורשעים מהכנסת! שוב ושוב מתפוצצות פרשות שחיתות. שוב ושוב אנחנו רואים שמושחתים, עבריינים מורשעים, אנשים שללא בושה גנבו מהכיס של הציבור – מתכננים את שובם לחיים הציבוריים, לשלטון – ולניהול החיים והכסף של כולנו. עבריינים מורשעים כבר חזרו לכנסת ולממשלה, אולי אחרים יגיעו לכלא בקרוב – חייבים לשים לזה סוף!