חושפי שחיתויות שקוף

הגנה על חושפי
השחיתות במגזר הציבורי

בחזית המאבק נגד השחיתות ניצבים חושפי השחיתויות. הם האנשים שלא מוכנים לעצום את עיניהם אל מול אי צדק, ובאומץ לב מדווחים לממונים עליהם או לגורמי אכיפת החוק – ופעמים רבות נאלצים לשלם מחיר אישי כבד שמגיע עד להתנכלויות, עלילות שווא ופיטורין.

המטרה שלנו: לעזור לחושפי השחיתויות ולקדם מציאות בה אנשים לא יחששו לחשוף שחיתויות.

כיצד מסייעת התנועה לחושפי השחיתויות? על ידי מתן ייצוג משפטי בבית המשפט ומחוצה לו, סיוע בהליכים משפטיים מורכבים וסיוע בקבלת תמיכה וייעוץ פסיכולוגי.

ליווי חושפי השחיתות – יש גם תוצאות:

ניצחון חשוב לחושף השחיתות בתעשייה האווירית! אחרי מאבק ארוך, חושף השחיתות בתעשייה האווירית יקבל סוף סוף צו הגנה ממבקר המדינה – ובנוסף יקבל גם פיצוי מיוחד של 555 אלף ₪ שתשלם לו התעשייה האווירית על ההתנכלויות הקשות שעבר מצידה! אנחנו מלווים אותו כבר שנים במאבקו המשפטי הקשה, שהחל כשדיווח בשנת 2009 להנהלת התעשייה האווירית על חשדות לשחיתות, לתפירת מכרזים לספקים ולהוצאת כספים מיותרת בשווי של מיליוני שקלים. החושף האמיץ סירב לשתף פעולה עם מעשים שכאלה ודיווח על הליקויים לממוניו – ובמקום לקבל טפיחה על השכם הוא קיבל מכתב פיטורים שלווה בהתנכלויות והשפלות; עכשיו סוף סוף הוא לא רק יזכה להגנה ממבקר המדינה – אלא גם לפיצוי כספי גבוה, שאנחנו מקווים שירתיע כל מי שיעז להעלות על דעתו להתנכל לחושפי שחיתות.

ניצחון גדול לחושף השחיתות בעיריית טבריה! מבקר המדינה החליט לתת צו הגנה לבני אליהו – מבקר הפנים בעיריית טבריה (שהוא גם אביר איכות השלטון) ובנוסף תשלום פיצויים מיוחדים בעבור עוגמת הנפש שנגרמה לו. בשנים הארוכות בהן עובד אליהו כמבקר הפנים של העירייה הוא פעל ללא הפסקה למען המנהל התקין, זאת למרות שעבר התנכלויות בתקופת ראש העיר הקודם ולמרות שבשנה האחרונה ההתנכלויות לאליהו אף גברו, וכללו גם השמצות אישיות ברשתות החברתיות על ידי ראש העיר הנבחר. אם זה לא מספיק, גורמים בעירייה אפילו העבירו הנחיה לא לשתף איתו פעולה ולא להעביר לו מסמכים וחומרים (תוך הפרה ברורה של החוק), ובשלב מסוים גם נחסמה הגישה שלו למחשבי העירייה. אנחנו ליווינו את אליהו בכל השלבים בתהליך הארוך והמורכב מול מבקר המדינה – ואנחנו מברכים על כך שסוף סוף מתחילים לראות שינוי בפרשה העגומה הזו.

סיוע לחושף השחיתות בנמל אשדוד! יובל כהן עובד בנמל אשדוד מזה שנים רבות, ופעל למען מנהל תקין וכנגד ליקויים ושחיתות בנמל. במהלך השנים היה מר כהן עד למעשים פסולים שהפרו את כללי המנהל התקין וגרמו לבזבוז כספי ציבור ולליקויי בטיחות חמורים. לכן, פנה למבקר הפנים של נמל אשדוד וחשף בפניו, במשך תקופה ארוכה, שורה של מחדלים חמורים בהתנהלותם של גורמים שונים בנמל אשדוד. בשל כך נעשו לאורך השנים ניסיונות לפטר את מר כהן באמצעות העמדתו לדין משמעתי, וכן נמנע ממנו להתקדם לעבוד כחובל גוררת. בעבר, יוצג מר כהן בהתנדבות על ידי מתנדבת התנועה עו"ד תמר קידר, ובעזרתה זוכה בבית המשפט מההאשמות שניסו לטפול עליו במסגרת ההתנכלויות נגדו. בשנה האחרונה ייצגו עו"ד שקד בן עמי ועו"ד רון דרור את מר כהן בתביעה המתנהלת בבית הדין לעבודה בבאר שבע כנגד נמל אשדוד, למינויו לחובל גוררת לאחר שזכה במכרז לתפקיד זה והנמל מתחמק מלמנותו. במקביל, סייעה התנועה למר כהן בתביעה נוספת המתנהלת בבית הדין האזורי בבאר שבע כנגד נמל אשדוד, שעיקרה פיצויים כספיים. מר כהן הוא אביר איכות השלטון לשנת 2012, והשנה המליצה התנועה לשר המשפטים ולנשיא המדינה להעניק למר כהן תעודת הוקרה על תרומתו לטוהר המידות.

סיוע משפטי לאזרחית עובדת צה"ל שסירבה לקדם מקורבים ופוטרה – שלומית שמש הייתה אזרחית עובדת צה"ל, ביחידה שעסקה בהשמת פורשים מצה"ל – יחידה חשובה שמסייעת למשרתי קבע משוחררים לקבל הזדמנויות לעבודה. כבר בחודשים הראשונים לתפקיד נחשפה שלומית להתנהלות בלתי תקינה של מפקדתה הישירה, וניסיונות לקידום מקורבים. שלומית סירבה לשתף פעולה עם התנהלותה הבזויה של המפקדת מהרגע הראשון, ולאחר מכן, אף התלוננה על כך לגורמים בכירים יותר. כאשר נדרשה במסגרת תפקידה להגיש את מועמדותו של מקורב של המפקדת הישירה שלה למשרה, למרות שאינו פורש מצה"ל, תוך תעדוף מועמדותו מעל למועמדותם של פורשים מצה"ל, בחרה שלומית להגיש את מועמדותו ולציין, בגילוי נאות, שמדובר במועמד חיצוני שאיננו פורש מצה"ל. עקב סירובה של שלומית לשתף פעולה עם ההתנהלות הבלתי תקינה של מפקדתה, החלה ההתנכלות כלפיה מצד הממונים עליה, אשר נמשכה והתעצמה עד לפיטוריה. שלומית הגיעה אלינו במצב לא קל, ואנחנו התחלנו לסייע לה משפטית. היא קיבלה צו הגנה זמני ממשרד מבקר המדינה – ולאחרונה הגשנו בקשה לקבלת צו הגנה קבוע.בשנת 2020 קיבלה את אות אבירת איכות השלטון 

 

דוגמאות נוספות:

חוקים והצעות חוק להרחבת ההגנה על חושפי השחיתות

התנועה פועלת לקידום חקיקה להרחבת ההגנה על חושפי השחיתות. כך למשל הצעה שסייענו לנסח וקידמנו בשיתוף עם חברי כנסת, שנועדה להרחיב את ההגדרה הצרה למונח "שחיתות" בחוק הנוכחי, אושרה סופית והפכה לחוק.

הצעות חוק נוספות שסייענו לנסח ואנו מקדמים:

חושפי שחיתות המשרתים בגופי ביטחון: הצעת חוק שנועדה לסייע לשוטרים, חיילים וסוהרים – שכיום מוחרגים מסמכותו של מבקר המדינה לסייע ולהגן על חושפי שחיתות.
סמכויות מבקר המדינה למתן הגנה לגורמים פרטיים: הרחבת הצעת חוק שנועדה להרחיב את מתן ההגנה לגורמים פרטיים אשר מספקים שירותים לשירות הציבורי ובמהלך עבודתם זו נתקלים בשחיתות.
הרחבת סמכויות האכיפה של מבקר המדינה: על מנת שצווי ההגנה שמעניק המבקר לחושפי השחיתות יהיו יעילים ו"עם שיניים", כך שמי שמפר צו הגנה מהמבקר יהיה חשוף לסנקציה כלכלית שמופנית אליו באופן אישי.

הרתעת מעסיקים מהתנכלות לחושפי שחיתות

חושפי שחיתות סובלים הרבה פעמים מהתנכלויות, פגיעה בתנאי העבודה, בשכר, באפשרויות לקידום, נידוי, השפלה, פיטורים ואף אלימות פיזית. כבר היום יש בחוק מספר מנגנונים שאפשר לרתום למען המאבק בהתנכלות לחושפי שחיתות. אבל המנגנונים האלה פשוט לא יעילים מספיק במאבק נגד מעסיקים מתנכלים, כי הם לא כוללים סנקציות נגד המתנכלים עצמם. בנוסף, נראה שבתי המשפט לא ממש משתמשים במנגנונים האלה. בימים אלה מנסחת מחלקת חושפי שחיתות מסמך מקיף שסוקר את הבעיות ביישום המנגנונים הקיימים, כבסיס להגשת הצעות חוק שבאמת ימנעו התנכלות לחושפי שחיתות וירתיעו מעסיקים מלהתנכל להם.

 

שיפור מנגנוני ההגנה על חושפי שחיתות

עובדים שהתריעו על מעשי שחיתות במקום עבודתם נחשבים לאוכלוסייה מוגנת בשוק העבודה, וככאלה, יש להחיל לגביהם הגנה דומה לאוכלוסיות מוגנות אחרות (נשים בהריון, הורים, חיילי מילואים) באמצעות דיני העבודה. כיום, קיימים מגוון מנגנונים המסייעים לעובדים מוגנים, ומאפשרים "מסלול מהיר למיצוי זכויות". מסלול זה עשוי לכלול פטור לעובד מהוכחת נזקו, חיוב המעסיק לקבל אישור בטרם נקיטת צעדים כנגד העובד, הרחבת מעגל הנתבעים במקרה של פגיעה בעובד, העברת נטל ההוכחה בתביעה לכתפי המעסיק, ועוד. בימים אלה, אנחנו עובדים על מסמך מקיף שיוכל להוות בסיס להגשת הצעות חוק שסוף סוף יחילו  על חושפי שחיתות הגנות דומות, במטרה לבסס את מעמדם מבחינה משפטית ותודעתית.

מנדט לנאשם? עדיף להתפטר

כבוד הנשיא, אזרחי ישראל הכריעו בבחירות נגד כהונתו של נאשם בפלילים כראש ממשלה. אזרחי ישראל רוצים ראש ממשלה שמעל ראשו לא מרחפת עננת שחיתות כבדה ושלושה כתבי אישום חמורים. כבוד הנשיא, זה בידיים שלך. אל תתן לנאשם בפלילים מנדט להרכיב ממשלה. עדיף להתפטר.

לא סוגרים את השמיים בבחירות!

מדוע הממשלה מונעת מעשרות אלפי ישראלים בחו״ל לשוב לארץ ולממש את הזכות הדמוקרטית הבסיסית להצביע בבחירות? לא יעלה על הדעת שהמדינה תפלה בין ישראלים בשערי הכניסה למדינה! לא יעלה על הדעת שהמדינה תחליט למי יש זכות להצביע בבחירות ולמי אין!

דורשים לחקור את השחיתות בצוללות!

איך יכול להיות שאותו אדם שאמון על המדינה, לא דואג לביטחון של המדינה? הגיע הזמן לחשוף את הקשר של רה״מ נתניהו לפרשה, שבאופן תמוה ביותר הוכרז כבר בשלב מוקדם מאוד של החקירה שהוא “לא חשוד” – למרות שאחר כך נחשפנו לפרטים רבים שמשנים את התמונה. אנחנו דורשים משופטי בג”ץ: אל תתנו לפרשת שחיתות חמורה כזו להיעלם בלי חקירה מקיפה וכוללת. חתמו עכשיו על העצומה!

לא להעלאת שכר הח"כים!

בזמן שמשבר הקורונה מרסק את הביטחון הכלכלי והתעסוקתי של מאות אלפי ישראלים, נבחרי הציבור שלנו ממשיכים לקבוע לעצמם את השכר ולקבל העלאה כמעט אוטומטית בכל שנה מחדש. בינואר 2021, הם מתכוונים להעלות לעצמם את השכר ביותר מ-6,500 ש״ח! הגיע הזמן להפסיק את חגיגת ההעלאה בשכר. הגיע הזמן שחברי הכנסת יהוו דוגמה אישית!

לא לפגיעה בחופש המחאה!

כשהם מדכאים את ההפגנות – הם מדכאים לנו את חופש הביטוי. וכשהם מדכאים את חופש הביטוי – הם מחבלים ביסודות המשטר הדמוקרטי. אסור לנו לאפשר את הגבלת ההפגנות בחוק! אסור לנו לתת יד לחיסול חופש המחאה! אסור לנו לעמוד מנגד כאשר זכויות היסוד שלנו נרמסות! אסור לנו לשתוק מול ריסוק הדמוקרטיה הישראלית! חתמו עכשיו נגד החקיקה שמגבילה את הזכות להפגין.

כנסת ישראל היא לא עיר מקלט! אומרים לא לחסינות!

הניסיון של נתניהו להימלט מבית המשפט מעלה תהיות קשות לגבי האמון שלו בעצמו. זו התנהלות שמתאימה לעבריין נמלט, לא לראש ממשלה. כל אדם שיש נגדו כתבי אישום, מועמד לדין ונלחם על חפותו כאדם פרטי ההתנהלות שלו משפילה שלטון החוק ואת אזרחי ישראל כולם. אנחנו קוראים לראש הממשלה לעשות את הדבר המתבקש ולפנות את הכיסא. לאזרחי ישראל מגיע ראש ממשלה הגון וישר דרך, ולא נאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים. כנסת ישראל היא לא עיר מקלט! אומרים לא לחסינות!

עוצרים את העלאת מחירי המים

אנחנו מתכוונים לעתור לבג"ץ על מנת לעצור את עליית המחירים ולחייב את התאגידים להצטמצם כפי שהחוק מחייב אותם. אנחנו צריכים אתכם איתנו! חתמו על העצומה וביחד נעתור ונעצור את עליית מחירי המים.