לא לחקיקה אנטי-דמוקרטית

אנטידמוקרטית-03
שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב whatsapp
וואטסאפ

לקראת הקמת הממשלה החדשה והמו"מ הקואליציוני נראה שכמה מההצעות העומדות על הפרק עלולות לגרום פגיעה חמורה בשלטון החוק ובדמוקרטיה. בחלק מהמקרים מדובר בהצעות חוק שכבר ניסו להעביר בעבר ללא הצלחה וכעת חברי כנסת מצהירים שיתמכו בהן לקראת המו"מ הקואליציוני. חשוב להבין את הפגיעה הקשה שההצעות האלה יכולות לגרום למשטר הדמוקרטי הישראלי.

 

פסקת ההתגברות

הצעה על-פיה הכנסת תוכל, ברוב של 61 חברי כנסת, לחוקק מחדש חוקים שנפסלו ע"י בית המשפט העליון. מדובר בהצעה שעלולה לפגוע בעצמאות בית המשפט, לרוקן מתוכן פסיקות שלו ולהפר את עיקרון הפרדת הרשויות ואת האיזונים והבלמים הדמוקרטיים בין הרשויות; לעתים נשמעת טענה שההצעה הזו תחזק את מעמד הכנסת – אולם לעמדתנו ההיפך הוא הנכון. ההצעה עלולה להביא לביטול יכולתו של בית-המשפט להגן על הכנסת, במסגרת האיזונים והבלמים הדמוקרטיים, מפני הפיכתה לחותמת גומי של הממשלה; בעיה נוספת בהצעת החוק היא פגיעה חמורה ביכולתו של בית-המשפט להמשיך ולהגן על האזרחים, על זכויותיהם ועל המנהל התקין.

החוק הצרפתי

הצעה על-פיה לא ניתן יהיה להעמיד לדין ראש ממשלה מכהן. מדובר בפגיעה חמורה בשלטון החוק ובשוויון בפני החוק. ההצעה חותרת תחת התפיסה הדמוקרטית הבסיסית לפיה דין אחד חל על כולם – ואף אחד לא נמצא "מעל החוק". בנוסף, הצעת החוק עלולה לפתוח פתח רחב ביותר – כאשר ראשי ממשלה בהווה ובעתיד ידעו שאם יעברו על החוק, מחכה להם פטור מהעמדה לדין. ההצעה אף עלולה להזמין שיקולים מעוותים של ראשי ממשלה ומעומדים לראשות הממשלה, שיאבקו על-מנת להגיע או להישאר על כיסא ראש הממשלה רק כדי לחמוק מהעמדה לדין – ולמעשה להפוך את התפקיד הרם והחשוב של ראש ממשלה למעין "עיר מקלט" למי שיש נגדם חשדות.

חוק החסינות

הצעה שמטרתה להחזיר את חוק חסינות חברי הכנסת למצב שהיה לפני התיקון שנעשה בו בשנת 2005. חברי הכנסת נהנים משני סוגים של חסינות: חסינות עניינית, הנוגעת לדברים שהתבצעו במסגרת מילוי תפקידם כחברי כנסת. בחסינות מסוג זה לא התבצע שינוי. אולם, חברי הכנסת נהנים מסוג נוסף של חסינות: חסינות דיונית – הנוגעת לכל הדברים שהתבצעו שלא במסגרת מילוי תפקידם. עד שנת 2005, חסינות זו הוענקה אוטומטית לחברי הכנסת, ועל-מנת להסיר אותה (במקרה של הגשת כתב אישום) היה צורך בהחלטה של ועדת הכנסת ובהצבעה חשאית במליאת הכנסת; החל משנת 2005 החסינות לא מוענקת עוד אוטומטית, ובמקרה של הגשת כתב-אישום יכול חבר הכנסת לבקש מוועדת הכנסת להעניק לו חסינות, ואם היא נענית לבקשתו – מתקיימת הצבעה גלויה בעניין במליאת הכנסת; כעת רוצים מספר חברי-כנסת להשיב את המצב לקדמותו, אולם יש לזכור שהשינוי בשנת 2005 לא קרה סתם. באותה התקופה גברה, ובצדק, הביקורת הציבורית על-פיה הענקת החסינות האוטומטית למעשה מציבה את חברי הכנסת מעל החוק.

 חקיקה פרסונלית ורטרואקטיבית

בעיה שזועקת לשמיים בשלל הצעות החוק היא שנראה שחלק גדול מהן באות לעולם לא מסיבות עקרוניות – אלא כדי להטיב עם אדם מסוים או עם מספר אנשים ("חקיקה פרסונלית") – ראש הממשלה ומספר שרים שנמצאים כעת בחקירות או לפני הגשת כתב אישום. במשטר דמוקרטי צריך להיות ברור שהחקיקה נעשית מסיבות עקרוניות, לפי איך שהמחוקק רואה את טובת הציבור – ולא כדי לשרת את האינטרסים של אדם זה או אחר. הניסיון להפוך את החוק לכלי שמשרת אדם מסוים – מהווה זלזול עמוק בחוק הישראלי. כאשר עושים את זה על-מנת להגן על אדם זה או אחר מהליך פלילי – מדובר בזלזול חמור אף יותר בשלטון החוק.

בעיה נוספת היא החשש שינסו להחיל את החוק באופן רטרואקטיבי – כלומר, שהוא יחול על דברים שקרו לפני שהוא נחקק. גם כאן מדובר בפגיעה בעקרונות הבסיסיים של שלטון החוק במדינה דמוקרטית. על האזרחים לדעת מראש את החוקים. איש מאתנו לא היה רוצה להיות לפתע מואשם בדבר שהיה חוקי בזמן שביצע אותו – רק כי החליטו בדיעבד שכעת הדבר אינו חוקי. ההוגנות מחייבת לא לשנות את כללי המשחק באמצע. לא ניתן לשמור על החוק אם הוא עלול להשתנות באמצע. על האזרח לדעת שדי בכך שהוא שומר על החוק כפי שהוא כרגע. פגיעה בעיקרון הבסיסי הזה רק בשביל לשרת את האינטרסים של אדם מסוים, ועוד בשביל להגן עליו מהליך פלילי – היא שוב זלזול חמור בחוק הישראלי.

 נושאים נוספים

ישנם מספר נושאים נוספים הקשורים להגנה על הדמוקרטיה הישראלית ועולים לדיון לקראת הקמת הממשלה החדשה:

עצמאות בית המשפט: בנוסף לפסקת ההתגברות עולות ויורדות מסדר היום עוד ועוד הצעות שנראה שלכולן אותה המטרה: לפגוע בעצמאות בית המשפט. הצעות לבטל את הוועדה לבחירת שופטים, לבטל את שיטת ה"סניוריטי" (על-פיה השופט הוותיק ביותר מתמנה לנשיא בית-המשפט), הצעות לקיים שימוע ציבורי לשופטים – ועוד. כל אחת מההצעות הזו צריכה להישקל בכובד ראש לפי שיקולים עקרוניים, ולא להפוך לכלי לפגוע בעצמאות בית-המשפט מסיבות שלא קשורות לעניין, כמו העניין האישי של נבחרי ציבור שנמצאים בחקירות ועלולים להגיע לבית-המשפט כנאשמים בקרוב.

שינוי כללי תעמולת הבחירות: דיני תעמולת הבחירות שנמצאים בתוקף במדינת ישראל כרגע הם מיושנים ולא מתאימים למאה ה-21. הם נחקקו לפני 60 שנה, הרבה לפני עידן האינטרנט והרשתות החברתיות ובתנאים אחרים לגמרי. לכן הם לא יכולים לתת מענה לבעיות חדשות, ולשמור על הוגנות תעמולת הבחירות ועל טוהר הבחירות בעידן הנוכחי. יש לעדכן ולרענן את החוקים כך שיתאימו למאה ה-21.

חלוקת תיקי הממשלה וביזור סמכויות: בממשלה האחרונה ראינו מצב שראש הממשלה ריכז בידיו עוד ועוד תיקים – הוא כיהן גם כשר החוץ, שר הבריאות, שר התקשורת והשר לשיתוף פעולה אזורי. מדובר בריכוז כוח רב מדי בידי אדם אחד ובנוסף ישנו חשש של ממש בפגיעה בתפקוד המשרדים. המדינה זקוקה לשר חוץ במשרה מלאה, שר תקשורת במשרה מלאה וכו'. ריכוז כל התיקים בידי אדם אחד – פוגע בנושאים החשובים שנמצאים בטיפול משרדי הממשלה.

חתמו על העצומה

דורשים לחקור את השחיתות בצוללות!

איך יכול להיות שאותו אדם שאמון על המדינה, לא דואג לביטחון של המדינה? הגיע הזמן לחשוף את הקשר של רה״מ לשעבר נתניהו לפרשה, שבאופן תמוה ביותר הוכרז כבר בשלב מוקדם מאוד של החקירה שהוא “לא חשוד” – למרות שאחר כך נחשפנו לפרטים רבים שמשנים את התמונה. אנחנו דורשים משופטי בג״ץ: אל תתנו לפרשת שחיתות חמורה כזו להיעלם בלי חקירה מקיפה וכוללת. חתמו עכשיו על העצומה!

דורשים שרים נקיי כפיים עכשיו!

למה לרופאים, עורכי דין, עובדים סוציאליים, שופטים, פסיכולוגים ואפילו לחברי כנסת יש קובץ של כללי אתיקה מחייבים – אבל לראש הממשלה, לשרים ולסגני שרים אין? הגיע הזמן שהממשלה הנוכחי תחיל על עצמה ועל הממשלות העתידיות כללי אתיקה ותשיב את אמון הציבור בנבחריו!

תכנית ״זמן איכות״ – אירועי התנועה

מוזמנים/ות לקחת חלק פרויקט מפגשי תוכן והעשרה מטעם התנועה לאיכות השלטון: הרצאות, סיורים, מפגשים ואירועים מיוחדים נוספים.

הצעת חוק – נאשמים מחוץ לפוליטיקה!

מגיע לנו נבחרי ציבור ישרים ונקיי כפיים, שלא סרחו, מעדו או פשעו. החל משרים וסגני שרים ועד לנשיא ולראש הממשלה – על כולם מוטלת החובה לייצג את הציבור ללא אות קלון ומבלי שכתב אישום מכתים את עברם. הצטרפו אלינו לדרישה מחברי הכנסת – קדמו את הצעת החוק שתמנע מאלה עם עבר פלילי לייצג את הציבור.

קטלוג פעילויות חינוכיות לשנת 2021/22

אנשי ונשות חינוך? זה הזמן להזמין הרצאה מטעם התנועה לאיכות השלטון לקראת שנת הלימודים הקרובה! אנו מציעים מגוון הרצאות וסדנאות בנושאי חינוך לאקטיביזם ולערכי הדמוקרטיה. זו דרכנו להוביל שינוי חברתי משמעותי ורחב על ידי יצירת דור של צעירים שיהפכו בבוא העת לאזרחים משפיעים ומובילי דעה.

הצטרפו כחברי וחברות התנועה לאיכות השלטון

בואו להיות חלק משינוי חברתי, להשפיע על החברה ולהתנדב בתנועה, עזרו לנו להגיש עתירות לבג״ץ ולהגן על חושפי השחיתות, סייעו לנו להישאר עצמאיים ובלתי-תלויים. להם יש את הטייקונים? לנו יש את הגב שלכם ושלכן!

הצטרפו לקבוצת הווטסאפ לעדכוני איכות השלטון

בואו לקבל עדכונים חשובים בזמן אמת ולפני כולם...

עיצוב ופיתוח: קבוצת מינוף

Made by: Minuf Digital

גלילה לראש העמוד